Ing.

Jakub Lokaj

FME, NCC En - EED – Technical administration officer

xlokaj04@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Jakub Lokaj

Creative activities

  • LOKAJ, J.; BRÁZDIL, M.; POSPÍŠIL, J.: uTEG; Termoelektrický mikrogenerátor. VUT v Brně, FSI EU Technická 2 616 69 Brno. (funkční vzorek)
    Detail

  • BRÁZDIL, M.; LOKAJ, J.; TŘINÁCTÝ, J.; POSPÍŠIL, J.: TEG test stend; Zkušební stend pro měření termoelektrických modulů. VUT v Brně, FSI EU Technická 2 616 69 Brno. (funkční vzorek)
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.