Ing.

Jakub Lokaj

FME, NCC En - EED – Technical administration officer

xlokaj04@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Jakub Lokaj

Projects

  • 2017

    Zvyšování efektivity modulárních komponent energetických centrál, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
    Detail