Ing.

Jakub Lokaj

FME, NCC En - EED – Technical administration officer

xlokaj04@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Jakub Lokaj

Patents

  • 2016

    patent
    LOKAJ, J.; MÁŠA, V.; BRENKUS, O.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Akcelerátor pelet suchého ledu. 305814, patent. (2016)