Ing.

Jakub Lachman

FME, EI DPE

Jakub.Lachman@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Jakub Lachman

Creative activities

  • ELBL, P.; LACHMAN, J.; KRACÍK, P.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.: Dvoustupňový zplyňovač; Dvoustupňový zplyňovací reaktor. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav, za budovou C3. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (funkční vzorek)
    http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx, number of downloads: 0
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.