Ing.

Jakub Elcner

Ph.D.

FME, EI DTEE – Assistant professor

elcner@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Jakub Elcner, Ph.D.

Creative activities

  • LÍZAL, F.; ELCNER, J.; JEDELSKÝ, J.: model plic Brno 2; Realistický segmentový model plic pro depoziční studie. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Technická 2, Brno 616 69, místnost A2/310. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
    http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, number of downloads: 1
    Detail

  • JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; ELCNER, J.; JÍCHA, M.: model plic Brno 3; Semirealistický segmentový model plic pro studie transportu aerosolu. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Technická 2, Brno 616 69, místnost A2/310. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/. (funkční vzorek)
    http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyVyzkumu/, number of downloads: 1
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.