Ing.

Jakub Arm

Ph.D.

CEITEC, RG-2-02 – Researcher

Jakub.Arm@ceitec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Jakub Arm, Ph.D.

Projects

 • 2019

  FV40247, Kooperativní robotické platformy pro automobilové a průmyslové aplikace , zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  Product Security for Cross Domain Reliable Dependable Automated Systems, zahájení: 01.04.2018, ukončení: 31.10.2021
  Detail

  FV30037, Výzkum a vývoj nových řídicích systému pro nákupní platformy, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2017

  Nové produkty pro čerpací stanice pohonných hmot v souladu s rozvojem alternativních technologii (CNG, LNG, elektromobilita), zahájení: 01.06.2017, ukončení: 30.04.2020
  Detail

  Průmysl 4.0 v automatizaci a kybernetice, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2013

  TA03020907, REVYT - Rekuperace ztrátové energie výtahu pro jeho klidovou spotřebu, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  TA02010864, Výzkum a vývoj filtroventilační jednotky pro ochranu osob před chemickými látkami, prachem a biologickou nákazou u prostředků osobní ochrany, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  FR-TI4/642, MISE- využití moderních inteligentních MEMS senzorů pro automatizaci a bezpečnost v budovách, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail