Ing.

Jakub Arm

FEEC, UAMT

+420 54114 6449
xarmja00@stud.feec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Jakub Arm

Projects

 • 2017

  Průmysl 4.0 v automatizaci a kybernetice, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2013

  TA03020907, REVYT - Rekuperace ztrátové energie výtahu pro jeho klidovou spotřebu, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  FR-TI4/642, MISE- využití moderních inteligentních MEMS senzorů pro automatizaci a bezpečnost v budovách, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  TA02010864, Výzkum a vývoj filtroventilační jednotky pro ochranu osob před chemickými látkami, prachem a biologickou nákazou u prostředků osobní ochrany, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2015
  Detail