Ing.

Houssam Mahmoud

Ph.D.

FME, IMID DCM – researcher

mahmoud@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Houssam Mahmoud, Ph.D.

Creative activities

  • MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; MAHMOUD, H.; BUKÁČEK, V.: Testy pneuválců akustickou emisí; Hodnocení provozního stavu přímočarých pneumotorů pomocí metody akustické emise. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženárství, Ústav konstruování, Technická 2, Brno Poličské strojírny a.s., Bořiny 1145, 57201 Polička. (metodika certifikovaná uplatněná)
    Detail

  • MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; MAHMOUD, H.; NOHÁL, L.: VUT AE pneutest 2017; Stanice pro zkoušky pneumatických válců VUT UK 1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, budova A3/111, Techniká 2896/2, 61669 Brno. URL: http://www.uk.fme.vutbr.cz/projekty/seznam/. (funkční vzorek)
    http://www.uk.fme.vutbr.cz/projekty/seznam/, number of downloads: 1
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.