prof. Ing. arch.

Hana Urbášková

Ph.D.

FA – Professor

+420 54114 6679
Urbaskova@fa.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.

Publications

 • 2020

  URBÁŠKOVÁ, H. Budoucnost venkova. In Budoucnost venkova. Architektura. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2020. p. 144-152. ISBN: 978-80-7623-049-1.
  Detail

  URBÁŠKOVÁ, H. Proměny venkova. In Budoucnost venkova. Architektura. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2020. p. 7-13. ISBN: 978-80-7623-049-1.
  Detail

  URBÁŠKOVÁ, H. Architektura staveb pro agroturistiku. In 12th Architecture in Perspective 2020. ARCHITEKTURA. Ostrava: VŠB-TU OSTRAVA, 2020. p. 306-309. ISBN: 978-80-248-4450-3.
  Detail

  OBRŠÁLOVÁ, L.; URBÁŠKOVÁ, H. Budoucnost venkova. Architektura. Architektura. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2020. 164 p. ISBN: 978-80-7623-049-1.
  Detail

  URBÁŠKOVÁ, H.; OBRŠÁLOVÁ, L.; DÝR, P. BUDOUCNOST VENKOVA. BUDOUCNOST VENKOVA. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2020. p. 1-163. ISBN: 978-80-7623-049-1.
  Detail

 • 2018

  URBÁŠKOVÁ, H. Výstavba dřevostaveb rodinných domů v České republice. Eurostav Brat, 2018, no. 11/2018, p. 22-25. ISSN: 1335-1249.
  Detail | WWW

 • 2017

  WITTMANN, M. a kol. Mezi domy, mezi lidmi? Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2017. 351 p. ISBN: 978-80-7204-955-4.
  Detail

  URBÁŠKOVÁ, H. Využitie tradičných prírodných materiálov na vidieku. In Vidiecke stavby v európskych regiónoch IV: Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017. p. 142-148. ISBN: 978-80-552-1707-9.
  Detail

 • 2016

  URBÁŠKOVÁ, H.; VOLNOHRADSKÝ, R.; ZHURAVLYOVA, Y. Proměny města Astany. Urbanismus a územní rozvoj, 2016, no. 2/ 2016, p. 62-67. ISSN: 1212-0855.
  Detail | WWW

 • 2014

  GUZDEK, A.; POSLUŠNÁ, I.; URBÁŠKOVÁ, H. XVIII. vědecká konference doktorandů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. ISBN: 978-80-214-4994- 7.
  Detail

  POSLUŠNÁ, I.; URBÁŠKOVÁ, H. Sustainable Development in Architectural Education. Advanced engineering Forum, 2014, vol. 8, no. 12, p. 153-157. ISSN: 2234-991X.
  Detail | WWW

  POSLUŠNÁ, I.; URBÁŠKOVÁ, H.; GUZDEK, A. Diplomové práce 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014.
  Detail

  POSLUŠNÁ, I.; URBÁŠKOVÁ, H.; GUZDEK, A. Bakalářské práce 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014.
  Detail

  HAVLÍKOVÁ, D.; URBÁŠKOVÁ, H.; HAVLÍK, J.; LOUTOCKÁ, V. COPA+FA Spolupráce COPA a NPÚ ÚOP v Brně s Fakultou architektury VUT v Brně. COPA+FA Spolupráce COPA a NPÚ ÚOP v Brně s Fakultou architektury VUT v Brně. Architektura. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2014. ISBN: 978-80-7204-911-0.
  Detail

  URBÁŠKOVÁ, H.; VOLNOHRADSKÝ, R.; ZHURAVLYOVA, Y. Proměny města. Architektura. Architektura. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2014. 116 p. ISBN: 978-80-7204-910-3.
  Detail

 • 2013

  URBÁŠKOVÁ, H. Udržitelný rozvoj venkova. Architektura. Architektura. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2013. 140 p. ISBN: 978-80-7204-859-5.
  Detail

  URBÁŠKOVÁ, H.; POSLUŠNÁ, I.; GUZDEK, A. Bakalářské práce 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013.
  Detail

  URBÁŠKOVÁ, H.; POSLUŠNÁ, I.; GUZDEK, A. Diplomové práce 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013.
  Detail

  URBÁŠKOVÁ, H.; PEŘINKOVÁ, M.; HRŮŠA, P.; VRABLOVÁ, E.; ŠAFÁŘOVÁ V.;ŠEVČÍK, O.; BENEŠ, O.; PUŠKÁR, B.;. Město a metropole. Praha: Gintel Allan - Gasset, 2013. 80 p. ISBN: 978-80-87079-36-2.
  Detail

  URBÁŠKOVÁ, H.; NOVÁK, P. Typologie (n)ostalgie. Architektura. Architektura. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013. 140 p. ISBN: 978-80-7204-858-8.
  Detail

 • 2011

  WITTMANN, M.; ŠAMŠULOVÁ HRUBANOVÁ, D.; KOUTNÝ, J.; URBÁŠKOVÁ, H.; PETŘÍČKOVÁ, M. Manuál inovace. Projekt OPVK. Projekt OPVK. 2011. 211 p. ISBN: 978-80-214-4384-6.
  Detail

 • 2009

  URBÁŠKOVÁ, H. Bydlení v dřevostavbě. In Sborník mezinárodní konference "Zdravé domy 2009". 2009. ISBN: 978-80-214-3885- 9.
  Detail

 • 2007

  ŽABIČKOVÁ, I.; URBÁŠKOVÁ, H.; POHANKOVÁ, L. Zdravé domy 2007. Události na VUT v Brně, 2007, vol. 2007, no. 7, p. 19-19. ISSN: 1211- 4421.
  Detail

  URBÁŠKOVÁ, H. Výstavba dřevostavby systému two by four v pasivním standardu. In Sborník mezinárodní konference "Zdravé domy 2007". 2007. ISBN: 978-80-214-3360- 1.
  Detail

  ŽABIČKOVÁ, I.; URBÁŠKOVÁ, H. Earthen Architecture - Regional Cultural Heritage. In Central Europe towards Sustainable Building. Praha: CBS Servis, s.r.o., 2007. p. 702-708. ISBN: 978-80-903807-8- 3.
  Detail

  URBÁŠKOVÁ, H. Informační ekocentrum v regionu Větrník. In 2007. ISBN: 978-80-01-03704- 1.
  Detail

  URBÁŠKOVÁ, H. Projekt INTERREG IIIA ČR - SR Minulostí k budoucnosti - přírodní materiály v regionální stavební kultuře. In Sborník mezinárodní konference "Prírodné materiály v regionálnej stavebnej kultúre 2007". 2007. ISBN: 80-214-3040- 0.
  Detail

  URBÁŠKOVÁ, H. Výstavba energeticky šetrného rodinného domu v Brně. In Sborník mezinárodní konference "Pasivní domy 2007". 2007. ISBN: 978-80-254-0126- 2.
  Detail

 • 2006

  URBÁŠKOVÁ, H. Ekologické aspekty v urbanistickém řešení obytných souborů. In 2006.
  Detail

  URBÁŠKOVÁ, H. Výuka hliněného stavitelství na FA Brno. In VUT FA Brno 2006: 2006. ISBN: 80-214-3146- 6.
  Detail

  URBÁŠKOVÁ, H. Architektura viničních hospodářství. Bratislava: 2006.
  Detail

  URBÁŠKOVÁ, H.; ŽABIČKOVÁ, I. Přírodní materiály ve stavbách. Přírodní materiály ve stavbách. VUT FA Brno: 2006. ISBN: 80-214-3200- 4.
  Detail

 • 2005

  URBÁŠKOVÁ, H. Ekologická vesnice. VUT FA Brno: 2005.
  Detail

  BIDLOVÁ, J.; BIDLO, K.; URBÁŠKOVÁ, H. Architektura domů krytých zemí. Architektura domů krytých zemí. 2005. ISBN: 80-214-3079- 6.
  Detail

  URBÁŠKOVÁ, H. Viniční hospodářství - minulost - budoucnost. In Národní památkový ústav Praha: 2005.
  Detail

 • 2002

  URBÁŠKOVÁ, H. Venkov prostor budoucnosti. 2002, vol. 39, no. 11- 1993, p. 3 ( p.)
  Detail

  URBÁŠKOVÁ, H. Architektura nových staveb na venkově. In 2002. ISBN: 80-227-1810- 6.
  Detail

 • 1999

  URBÁŠKOVÁ, H. Ekologické bydlení. In VUT FAST Brno 99, XI. Mezinárodní vědecká konference: 1999. ISBN: 80-01-03461- 5.
  Detail

 • 1994

  URBÁŠKOVÁ, H. Bydlení na vesnici. 1994, vol. 1709- 1994, no. IV. 94, p. 10-13.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.