prof. Ing. arch.

Hana Urbášková

Ph.D.

FA – Professor

+420 54114 6679
Urbaskova@fa.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.

Projects

 • 2020

  Budoucnost venkova, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2017

  GA17-26104S, Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  Strategie developmentu pro rekonverzi industriálnich objektů v ČR a modifikace modelů hodnocení jejich ekonomické efektivnosti, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2014

  Mezinárodní studentský workshop FA VUT v Brně s MSA Münster, ve spolupráci s COPA, zahájení: 25.04.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Proměny města, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Mezinárodní spolupráce VUT v Brně, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Mezinárodní spolupráce VUT v Brně v oblasti vysokoškolského vzdělávání architektů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Mezinárodní spolupráce Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Mezinárodní spolupráce FA VUT v Brně v oblasti vysokoškolského vzdělávání architektů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Hlína v architektuře, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Registr výsledků tvůrčí umělecké činnosti a Metodika hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Architektura ekofarem, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  Soutěž bakalářských, diplomových a doktorských prací v oboru architektura a urbanismus, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  Příprava a realizace mezinárodní vědecké konference, příprava a realizace mezinárodních studentských workshopů v oboru architektura a urbanismus, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  E-learningový kurz - Novodobé stavby ze dřeva a z hlíny, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  Viniční hospodářství s ekologickými aspekty, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  Podpora profesorských a habilitačních řízení na FA VUT v Brně, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  Podpora mezinárodních vztahů v doktorském studijním programu, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2005

  Architektura podzemních ekologických staveb, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2003

  Rozvojový projekt pro mikroregion Toulcovy Maštale, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  Architektura ekologických výrobních staveb v krajině - videofilm, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2002

  Výukový film Architektura zemědělských staveb, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  Studentský mezinárodní workshop - ekologická vesnice Hostětín, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail