Ing.

František Vlašic

Ph.D.

FME, IMID DCM – Other teaching position

+420 54114 3240
Frantisek.Vlasic@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. František Vlašic, Ph.D.

Creative activities

  • MAZAL, P.; HORT, F.; VLAŠIC, F.: R-mat AE; Systém snímání a zpracování signálu akustické emise ze zkušební stanice R-mat. laboratoř č. A3/112 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1080. (funkční vzorek)
    http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1080, number of downloads: 1
    Detail

  • MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; HORT, F.; LIŠKUTÍN, P.: RUMUL AE; Snímací soustava RUMUL - AE. místnost B1/110 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1082. (funkční vzorek)
    http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1082, number of downloads: 1
    Detail

  • MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; MAHMOUD, H.; BUKÁČEK, V.: Testy pneuválců akustickou emisí; Hodnocení provozního stavu přímočarých pneumotorů pomocí metody akustické emise. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženárství, Ústav konstruování, Technická 2, Brno Poličské strojírny a.s., Bořiny 1145, 57201 Polička. (metodika certifikovaná uplatněná)
    Detail

  • MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; MAHMOUD, H.; NOHÁL, L.: VUT AE pneutest 2017; Stanice pro zkoušky pneumatických válců VUT UK 1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, budova A3/111, Techniká 2896/2, 61669 Brno. URL: http://www.uk.fme.vutbr.cz/projekty/seznam/. (funkční vzorek)
    http://www.uk.fme.vutbr.cz/projekty/seznam/, number of downloads: 1
    Detail

  • MAZAL, P.; BANČÁK, M.; VLAŠIC, F.; NOHÁL, L.: Test AE kontakt; Stanice pro kalibraci snímačů AE pro zkoušení ložisek. VUT v Brně, FSI, budova A3/111, Technická 2, 616 69 Brno. URL: http://www.uk.fme.vutbr.cz/projekty/seznam/. (funkční vzorek)
    http://www.uk.fme.vutbr.cz/projekty/seznam/, number of downloads: 1
    Detail

  • MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; BUKÁČEK, V.; MAHMOUD, H.: BAT 02; Mobilní jednotka pro detekci úniků vzduchu. Poličské strojírny a.s., VUT v Brně FSI, Ústav konstruování. (prototyp)
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.