doc. Ing.

František Urban

CSc.

FEEC, UMEL – Associate professor

urban@feec.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. František Urban, CSc.

Projects

 • 2020

  Nové přístupy ve využití moderní mikro- a nanoelektroniky, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2017

  Využití nových poznatků z mikro- a nanotechnologií pro komplexní elektronické obvody a senzoriku, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2015

  Vývoj semi-aktivního magnetoreologického ventilu, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2011

  TA01030859, Vývoj nového typu senzoru na bázi změny vlastností optických vláken pro aplikaci v systémech vysokorychlostního dynamického vážení vozidel na silniční síti, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2007

  Systém pro měření spektrálních vlastností Braggových vláknových mřížek, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2006

  Implementace metod pro simulaci vláknových mřížek do výuky, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  FT-TA2/087, Výzkum nových metod měření tlaku s galvanickým oddělení pro výbušné a elektromagneticky rušené průmyslové prostředí (OPTO), zahájení: 01.05.2005, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  Využití reálných přenosových systémů ve výuce, zahájení: 26.04.2005, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2003

  Inovace Optoelektroniky v programu Elektrotechnika a informatika, zahájení: 31.03.2003, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2002

  Optické systémy a sítě, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail