prof. Ing.

František Buňka

Ph.D.

FCH – External member of Scientific Board

frantisek.bunka@gmail.com

Send BUT message

prof. Ing. František Buňka, Ph.D.

Publications

 • 2019

  VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; SŮKALOVÁ, K.; SÝKORA, M.; BUŇKA, F. Senzorická kvalita tavených sýrových analogů s přídavkem rostlinných tuků. In Sborník abstraktů XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Mendelova univerzita v Brně: Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně, 2019. p. 112-118. ISBN: 978-80-7509-647-0.
  Detail

 • 2015

  MAHDALOVÁ, M.; VÍTOVÁ, E.; RYGLOVÁ, H.; SŮKALOVÁ, K.; BUŇKA, F. The development of volatile flavour compounds during ripening of Gouda cheese. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, vol. 13, no. 2, p. 97-99. ISSN: 2336- 7210.
  Detail

  SŮKALOVÁ, K.; VÍTOVÁ, E.; BUŇKA, F.; MAHDALOVÁ, M. Influence of vegetable oils on fatty acids composition in processed cheese analogues. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, vol. 13, no. 2, p. 143-145. ISSN: 2336- 7210.
  Detail

  SŮKALOVÁ, K.; VÍTOVÁ, E.; BUŇKA, F.; MAHDALOVÁ, M. Influence of vegetable oils on fatty acids composition in processed cheese analogues. Chemistry and Life 2015 - Book of abstracts. 1. Brno: Brno University of Technology, 2015. p. 100-100. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
  Detail

  MAHDALOVÁ, M.; VÍTOVÁ, E.; RYGLOVÁ, H.; SŮKALOVÁ, K.; BUŇKA, F. The development of volatile flavour compounds during ripening of Gouda cheese. Chemistry & Life 2015 – Book of Abstracts. 1. Brno University of Technology, Faculty of Chemistry: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2015. p. 97-98. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
  Detail

 • 2014

  SŮKALOVÁ, K.; VÍTOVÁ, E.; BUŇKA, F. The influence of storage on the sensory quality of processed cheese analogues. In CECE 2014, 11th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.: 2014. p. 403-406. ISBN: 978-80-904959-2- 0.
  Detail

  SŮKALOVÁ, K.; VÍTOVÁ, E.; BUŇKA, F. The impact of vegetable oil type on the sensory quality of processed cheese analogues. Studentská odborná konference Chemie je život 2014. Sborník abstraktů. 2014. p. 95-95. ISBN: 978-80-214-5077- 6.
  Detail

  SŮKALOVÁ, K.; VÍTOVÁ, E.; BUŇKA, F. The impact of vegetable oil type on the sensory quality of processed cheese analogues. In Studentská odborná konference Chemie je život 2014, Sborník příspěvků. 2014. p. 411-415. ISBN: 978-80-214-5078- 3.
  Detail

  SŮKALOVÁ, K.; VÍTOVÁ, E.; BUŇKA, F. Senzorické hodnocení tavených sýrových analogů. In XVI. konference mladých vědeckých pracovníků, s mezinárodní účastí. Sborník příspěvků. 2014. p. 10-12. ISBN: 978-80-7305-670- 4.
  Detail

 • 2012

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; SKLENÁŘOVÁ, K.; DIVIŠOVÁ, R.; BUŇKA, F. Identification of volatile aroma compounds in processed cheese analogues based on different types of fat. Chemical Papers, 2012, vol. 66, no. 10, p. 907-913. ISSN: 0366- 6352.
  Detail

  SKLENÁŘOVÁ, K.; VÍTOVÁ, E.; BUŇKA, F.; DIVIŠOVÁ, R. Srovnání analytické a senzorické chutnosti tavených sýrových analogů. Chemické listy. Olomouc: ČSCH, 2012. p. 571-571. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2008

  VÍTOVÁ, E.; LOUPANCOVÁ, B.; ŠTOUDKOVÁ, H.; BUŇKA, F. Fatty acids like a markers of processed cheese changes during storage. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 15, p. 714-717. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

 • 2006

  LOUPANCOVÁ, B.; VÍTOVÁ, E.; ŠTOUDKOVÁ, H.; ZEMANOVÁ, J.; BUŇKA, F. Změny organoleptických vlastností sterilovaných tavených sýrů v závislosti na době a způsobu skladování. Chemické listy, 2006, vol. 100, no. 8, p. 738-741. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  LOUPANCOVÁ, B.; VÍTOVÁ, E.; ŠTOUDKOVÁ, H.; ZEMANOVÁ, J.; BUŇKA, F. Identifikace těkavých látek tavených sýrů s použitím HS-SPME v kombinaci s GC-MS. In sborník. 2. Praha: 2006. p. 20-23. ISBN: 80-7080-620- 6.
  Detail

 • 2005

  LOUPANCOVÁ, B.; FIŠERA, M.; BUŇKA, F.; ZEMANOVÁ, J.; VÍTOVÁ, E. The Simple Method for Analysis of Fatty Acids in Food. Chemické listy, 2005, vol. 99, no. 1, p. 311-313. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  LOUPANCOVÁ, B.; VÍTOVÁ, E.; HROZOVÁ, L.; ŠTOUDKOVÁ, H.; ZEMANOVÁ, J.; BUŇKA, F. Stanovení mastných kyselin v tavených sýrech pomocí plynové chromatografie. In Sborník. 5. Skalský Dvůr: VÚPP, 2005. p. 44-47. ISBN: 80-86909-01- 8.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.