Ing.

Denisa Maděránková

Ph.D.

FEEC, UBMI

+420 54114 6684
maderankova@feec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Denisa Maděránková, Ph.D.

Publications

 • 2019

  NYKRÝNOVÁ, M.; MADĚRÁNKOVÁ, D.; BARTOŇ, V.; BEZDÍČEK, M.; LENGEROVÁ, M.; ŠKUTKOVÁ, H. Entropy-Based Detection of Genetic Markers for Bacteria Genotyping. In Bioinformatics and Biomedical Engineering. IWBBIO 2019. Lecture Notes in Computer Science. 2019. p. 177-188. ISBN: 978-3-030-17934-2. ISSN: 0302-9743.
  Detail

  NYKRÝNOVÁ, M.; MADĚRÁNKOVÁ, D.; BEZDÍČEK, M.; LENGEROVÁ, M.; ŠKUTKOVÁ, H. Bioinformatic Tools for Genotyping of Klebsiella pneumoniae Isolates. In Information Technology in Biomedicine. 2019. p. 419-428. ISBN: 978-3-319-91210-3.
  Detail | WWW

  MADĚRÁNKOVÁ, D.; MIKALOVÁ, L.; STROUHAL, M.; VADJÁK, Š.; KUKLOVÁ, I.; POSPÍŠILOVÁ, P.; KRBKOVÁ, L.; CICKOVÁ, P.; PROVAZNÍK, I.; ŠMAJS, D. Identification of positively selected genes in human pathogenic treponemes: Syphilis-, yaws-, and bejel-causing strains differ in sets of genes showing adaptive evolution. PLOS NEGLECT TROP D, 2019, vol. 13, no. 6, p. 1-18. ISSN: 1935-2727.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ŠKUTKOVÁ, H.; MADĚRÁNKOVÁ, D.; SEDLÁŘ, K.; JUGAS, R.; VÍTEK, M. A degeneration-reducing criterion for optimal digital mapping of genetic codes. Computational and Structural Biotechnology Journal, 2019, vol. 17, no. 1, p. 406-414. ISSN: 2001-0370.
  Detail | WWW

  MADĚRÁNKOVÁ, D.; JUGAS, R.; SEDLÁŘ, K.; VÍTEK, M.; ŠKUTKOVÁ, H. Rapid bacterial species delineation based on parameters derived from genome numerical representations. Computational and Structural Biotechnology Journal, 2019, vol. 17, no. 1, p. 118-126. ISSN: 2001-0370.
  Detail | WWW

  JUGAS, R.; VÍTEK, M.; MADĚRÁNKOVÁ, D.; ŠKUTKOVÁ, H. Signal processing based CNV detection in bacterial genomes. In Bioinformatics and Biomedical Engineering. IWBBIO 2019. Lecture Notes in Computer Science. Granada, Spain: Springer Verlag, 2019. p. 93-102. ISBN: 978-3-030-17937-3. ISSN: 0302-9743.
  Detail | WWW

 • 2018

  NYKRÝNOVÁ, M.; MADĚRÁNKOVÁ, D. GENOTYPING OF KLEBSIELLA PNEUMONIAE ISOLATES. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. 2018. ISBN: 978-80-214-5614-3.
  Detail

  BARTOŇ, V.; MADĚRÁNKOVÁ, D. Intrastrain Variability in Treponemal Strains. In Proceedings of the 24th conference STUDENT EEICT 2018. Brno: 2018. p. 258-260. ISBN: 978-80-214-5614-3.
  Detail

 • 2017

  MADĚRÁNKOVÁ, D.; SEDLÁŘ, K.; VÍTEK, M.; ŠKUTKOVÁ, H. The identification of replication origin in bacterial genomes by cumulated phase signal. In 2017 IEEE Conference on Computational Intelligence in Bioinformatics and Computational Biology (CIBCB). IEEE, 2017. p. 1-5. ISBN: 978-1-4673-8988-4.
  Detail | WWW

  BARTOŇ, V.; MADĚRÁNKOVÁ, D. Identification of Genetic Heterogeneity in Sequencing Data. Proceedings of the 23rd conference STUDENT EEICT 2017. 2017. p. 155-157. ISBN: 978-80-214-5496-5.
  Detail

 • 2014

  KAŠPÁREK, J.; MADĚRÁNKOVÁ, D.; TKACZ, E. Protein Hotspot Prediction Using S-Transform. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2014, vol. 283, no. 6, p. 327-336. ISSN: 2194-5357.
  Detail

 • 2013

  MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I. Identifikace organismů pomocí nukleotidové denzitní analýzy mitochondriální DNA. In Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2013. 2013. p. 1-3. ISBN: 978-80-8086-208- 4.
  Detail

  MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I. Classification of species to higher taxa based on analysis of DNA barcodes - a bird example. In The 10th International Workshop on Computational Systems Biology. Tampere: 2013. p. 75-79. ISBN: 978-952-15-3092- 0.
  Detail

  MADĚRÁNKOVÁ, D. Analýza nukleotidových denzit jako metoda pro identifikaci organismů. In Nové směry v biomedicínském inženýrství. Brno: 2013. p. 8-13. ISBN: 978-80-214-4814- 8.
  Detail

 • 2011

  MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I. Motives in Nucleotide Densities of Birds Mitochondrial Gene COX1. In ACM Digital Library: Proceedings of 4th International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies. Barcelona: 2011. p. 1-5. ISBN: 978-1-4503-0913- 4.
  Detail

  MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I.; ŠKUTKOVÁ, H. Výukové aplikace pro zpracování genomických dat v bioinformatických předmětech. In Trendy v biomedicínském inženýrství 2011. Ostrava: 2011. p. 56-58. ISBN: 978-80-248-2475- 8.
  Detail

  ŠKUTKOVÁ, H.; MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I. Výuka molekulární fylogenetiky v bioinformatických předmětech. In Sborník konference Trendy v Biomedicínském inženýrství 2011. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 52-55. ISBN: 978-80-248-2475- 8.
  Detail

 • 2010

  MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I. Comparison Of Three Numerical Representations Of Mitochondrial COI Genes For Species Similarity/ Dissimilarity Analysis. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: UBMI FEKT VUT v Brně, 2010. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-4106- 4. ISSN: 1211- 412X.
  Detail

  MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I. Similarity/ Dissimilarity Analysis of COI Mitochondrial Gene of Chosen Bird Species Based on Nucleotide Density. In 10th International Conference on Information Technology and Application in Biomedicine. Korfu: IEEE, 2010. p. 1-4. ISBN: 978-1-4244-6560- 6.
  Detail

 • 2009

  MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I.; KLEPÁRNÍK, K. Numerical modeling of photonic nanojet behind dielectric microcylinder. In Medical Physics and Biomedical Engineering, World Congress 2009. IFMBE Proceedings, 25/ IV. Mnichov: 2009. p. 1-4. ISBN: 978-3-642-03881- 5.
  Detail

  MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I.; KLEPÁRNÍK, K. Povrchově zesílená Ramanova spektroskopie. In IX. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: 2009. p. 100-101. ISBN: 978-80-7375-309- 2.
  Detail

 • 2006

  MADĚRÁNKOVÁ, D.; GROSMANOVÁ, Z. Comparison of linear and peristaltic pump for continuous flow methods. In Proceedings of the 12th Conference STUDENT EEICT 2006. Brno: 2006. p. 1-2. ISBN: 80-214-3160- 1.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.