Ing.

David Nečas

Ph.D.

FME, IMID DT – assistant professor

+420 54114 3239
necas@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. David Nečas, Ph.D.

Projects

 • 2020

  Studium tribologických vlastností náhrad malých kloubů, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2017

  LTAUSA17150, Vliv tribologických procesů na životnost náhrad kolenního kloubu, zahájení: 01.06.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Studium vlivu reologie maziv v elastohydrodynamicky mazaných kontaktech, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2015

  Inovace výuky předmětu Tribologie o metodu založenou na principu fluorescenční mikroskopie, zahájení: 01.04.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Studium tření, opotřebení a mazání kloubních náhrad, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Studium tribologických aspektů kontaktu kola a kolejnice s ohledem na nedostatečnou distribuci maziva., zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail