Ing.

Daniel Zicha

CSc.

FME, IPE – external cooperator

Daniel.Zicha@ceitec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Daniel Zicha, CSc.

Projects

 • 2020

  Nanotechnologies and novel materials II., zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Modernizace národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA na VUT v Brně, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2017

  Cancer treatment advances by correlative live-cell mass profiling and visualising a large number of specific molecular species , zahájení: 01.06.2017, ukončení: 30.05.2022
  Detail

  NOVEL QUANTITATIVE LIGHT MICROSCOPY OF LIVE CANCER CELLS IN DISCOVERING MECHANISMS OF TUMOUR PROGRESSION AND PERSONALISED TREATMENT, zahájení: 01.06.2017, ukončení: 31.05.2020
  Detail

  STCMP, zahájení: 01.04.2017, ukončení: 31.03.2019
  Detail