• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D.

doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D.

Main e-mail komosny@feec.vutbr.cz
Personal BUT number 3065
 
Send BUT message

2017
Výzkum informačních a komunikačních systémů a jejich bezpečnost, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
Detail
2014
Výzkum elektronických komunikačních a informačních systémů , zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
Detail
2012
Začlenění problematiky bezpečnosti počítačových sítí a technologie Intrusion Prevention System do výuky předmětu Cisco akademie 2, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
Detail
Začlenění problematiky bezpečnosti operačních systémů do předmětu Síťové operační systémy, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
Detail
2011
Začlenění problematiky bezdrátových sítí a technologie Digital Living Network Alliance do výuky předmětu Cisco akademie 2, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
Detail
Výzkum elektronických komunikačních systémů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
Detail
Inovace výuky předmětu Síťové operační systémy začleněním problematiky moderních síťových služeb, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
Detail
2010
FR-TI2/571, Adaptabilní bezdrátové senzorové sítě s vizualizací dat pro krizové řízení, zahájení: 01.04.2010, ukončení: 31.12.2013
Detail
Výzkum komunikačních systémů a sítí, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
Detail
Rozšíření laboratorních cvičení předmětu Cisco akademie 1, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
Detail
Začlenění problematiky lokalizace stanic v Internetu do výuky předmětu Cisco akademie 2, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
Detail
Lokalizování koncových bodů v distribuovaných systémech, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
Detail
2008
Diskrétní simulační knihovna pro přípravu cvičení systémů hromadné obsluhy, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
Detail
2007
GA102/07/1012, Systém přenosu signalizace pro multicast s jedním zdrojem dat, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
Detail
Webový systém pro samostatné testování studentů, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 21.12.2007
Detail
2006
Server s operačním systémem Linux pro podporu výuky síťových služeb, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
Detail
2005
1ET301710508, Optimalizace metod pro multicast v IP sítích, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2008
Detail
Vývoj výukových programů v oblasti moderních komunikačních architektur IP sítí s grafickou prezentací programů na webovém serveru, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.01.2006
Detail
2004
Zavedení laboratorních cvičení do předmětu Síťové operační systémy, zahájení: 06.04.2004, ukončení: 31.12.2005
Detail
FT-TA/007, Výzkum účinků číslicově řízeného impulsního magneticko-laserového pole a příprava vývoje nového typu léčebného přístroje, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2007
Detail
2003
GP102/04/P047, Kvalita služeb v hromadných rádiových sítích, zahájení: 03.09.2003, ukončení: 31.12.2006
Detail
Signalizační protokol pro H.323/Radio gateway, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
Detail
2002
Moderní způsoby komunikace v předmětu Komunikační sítě a techniky, zahájení: 12.04.2002, ukončení: 31.12.2003
Detail
IP telefonie pomocí Microsoft TAPI s návazností na rádiovou síť, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
Detail
Bezdrátový přenos dat protokolem TCP/IP, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
Detail
2001
Kombinovaný protokol pro přenos zvuku a dat, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2002
Detail


In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.