doc. Ing.

Dalibor Bartoněk

CSc.

FCE – associate professor

+420 54114 7204
bartonek.d@fce.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Dalibor Bartoněk, CSc.

Projects

 • 2020

  Návrh technologie spojení a převodu dat z různých geodatabází do společné souborové geodatabáze formátu ESRI, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2019

  Návrh metody pro zhodnocení procesu pořízení prostorových dat., zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2017

  Vývoj metod kvalitativního zhodnocení dat pořízených moderními měřickými technologiemi pomocí nástrojů GIS, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2016

  GIS Moravských vinařských stezek, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2015

  Vývoj metod kvalitativního zhodnocení dat progresivních měřických technologií nástroji GIS na bázi operační analýzy, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  GIS Moravských vinařských stezek, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Výzkum skutečného chování stavebních konstrukcí v provozních podmínkách geodetickými metodami, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Řešení masivních úloh v GIS, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Dolování geo-prostorových dat z disponibilních standardních datových zdrojů prostřednictvím GIS, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Teorie rozhodování a její aplikace v GIS, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Návrh rozhraní člověk-stroj pro přístroje k určování polohy pomocí družicových metod, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Verifikace možností mobilního sběru dat v GIS a jeho využití v archeologii, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2008

  Inovace předmětů s praktickou výukou geodetických technologií, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail