Ing.

Branislav Bátora

Ph.D.

FEEC, UEEN – Assistant professor

+420 54114 6240
batora@feec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Branislav Bátora, Ph.D.

Publications

 • 2020

  KOUDELKA, J.; GROMOTOVIČ, I.; BÁTORA, B.; TOMAN, P. Factors Affecting Transient Stability Simulation Possibilities in PSCAD and MODES. In Proceedings - 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering. Prague, Czech Republic: CVUT – Czech Technical University in Prague, 2020. p. 450-454. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
  Detail | WWW

 • 2019

  COUFAL, O.; BÁTORA, B.; RADIL, L.; TOMAN, P. Simple calculation of eddy currents in a long passive conductor. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS. NIEUWE HEMWEG 6B, 1013 BG AMSTERDAM, NETHERLANDS: IOS Press, 2019. p. 201-214. ISSN: 1383-5416.
  Detail | WWW

  KOUDELKA, J.; BÁTORA, B.; TOMAN, P. On Direct Calculation of the Critical Clearing Time. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2019, vol. 21, no. 5, p. 134-139. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

  JANÍK, D.; BÁTORA, B.; TOMAN, P. Analysis of daily load diagrams for active and reactive energy. In Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2019. Technical University of Kosice, 2019. p. 567-570. ISBN: 978-1-5108-8871-5.
  Detail | WWW

  MÁSLO, K.; KOUDELKA, J.; BÁTORA, B.; TOMAN, P. Methods for Dynamic Stability Assessment. In Proceedings of the 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2019. p. 446-450. ISBN: 978-1-7281-1333-3.
  Detail | WWW

  HOFERKOVÁ, L.; HOLBA, M.; MATYSÍKOVÁ, J.; MACHÁČEK, J.; PĚCHA, J.; BÁTORA, B.; PTÁČEK, M.; RADIL, L. Energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie na malých ČOV do 2000 EO. Bienální konference Voda - sborník přednášek a posterových sdělení. 2019. p. 499-502. ISSN: 2694-7013.
  Detail | WWW

 • 2018

  JANÍK, D.; BÁTORA, B.; TOMAN, P. Energetical Review of Bus wiring Systems for Lighting Control. In Proceedings of the 2018 VII. Lighting Conference of the Visegrad Countries (Lumen V4). 2018. p. 183-186. ISBN: 978-1-5386-7923-4.
  Detail | WWW

  HOFERKOVÁ, L.; HOLBA, M.; MATYSÍKOVÁ, J.; MACHÁČEK, J.; PĚCHA, J.; BÁTORA, B.; PTÁČEK, M.; RADIL, L.; SMÍLEK, P. Snížení energetické náročnosti na malých ČOV do 2000 EO. Zborník prednášok 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. 1. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2018. p. 1-6. ISBN: 978-80-973196-0-1.
  Detail

  MÁSLO, K.; ČONKA, Z; BÁTORA, B. Short Circuit Current Calculations. In Proccedings of the 2018 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. 2018. p. 28-31. ISBN: 978-1-5386-4611-3.
  Detail | WWW

 • 2017

  TOMAN, P.; MASTNÝ, P.; BÁTORA, B.; MORÁVEK, J.; VRÁNA, M. Technické poradenství - Storage integration study. 2017.
  Detail

  BÁTOROVÁ, M.; BÁTORA, B.; PODOLÁK, M.; NOVÁKOVÁ, S. Analýza plavecké výkonnosti studentů VUT v Brně v akademickém roce 2016/2017. In Pohybový aparát a zdraví. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. p. 124-134. ISBN: 978-80-7315-265-9.
  Detail

 • 2016

  TOMAN, P.; MLÝNEK, P.; BÁTORA, B.; KOPIČKA, M.; TOPOLÁNEK, D. Analýza možností a přínosů breaker/limiter. 2016.
  Detail

 • 2014

  BÁTORA, B. Analýza ferorezonančního přepětí v elektrických sítích. Brno, Česká republika: 2014. p. 1-127.
  Detail

 • 2013

  BÁTORA, B.; TOMAN, P. Using of PSCAD Software for Simulation Ferrorezonance phenomenon in the Power System with the Three- phase Power Transformer. TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENGINEERING, 2013, vol. 2013 Vol. 2, no. 4, p. 102-105. ISSN: 1805- 3386.
  Detail

 • 2012

  BÁTORA, B.; TOMAN, P. Moderní způsoby řízení osvětlení s využitím sběrnicových systému KNX a DALI. In Proccedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 1199-1202. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail

  MACHÁČEK, J.; HALUZA, M.; BÁTORA, B. Proč dát přednost systémové elektroinstalaci - 2 část. Elektroinstalatér, 2012, vol. XVIII, no. 1, p. 16-18. ISSN: 1211- 2291.
  Detail | WWW

 • 2011

  MACHÁČEK, J.; HALUZA, M.; BÁTORA, B. Proč dát přednost systémové elektroinstalaci - 1 část. Elektroinstalatér, 2011, vol. XVII, no. 6, p. 19-21. ISSN: 1211- 2291.
  Detail | WWW

 • 2010

  BÁTORA, B.; TOMAN, P. The Influence of Parameters of Electrical Power System on Rise and Course of Ferroresonance Overvoltage. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Elecric Power Engineering 2010. 1. Brno University of Technology, FEEC, Department of Electrical Power Engineering, 2010. p. 153-155. ISBN: 978-80-214-4094- 4.
  Detail

  BÁTORA, B.; MACHÁČEK, J.; TOMAN, P. Modern wiring system as building management system. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Elecric Power Engineering 2010. 1. Brno University of Technology, FEEC, Department of Electrical Power Engineering, 2010. p. 791-794. ISBN: 978-80-214-4094- 4.
  Detail

  BÁTORA, B.; TOMAN, P. Simulace vzniku a průběhu ferorezonančního přepětí v prostředí PSCAD. In ELEN 2010. první. ČVUT v Praze, Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6: Národní komitét CIGRE České a Slovenské republiky, 2010. p. 1-7. ISBN: 978-80-254-8089- 2.
  Detail

 • 2009

  BÁTORA, B.; TOMAN, P.; MASTNÝ, P.; MACHÁČEK, J. Moderní způsoby řízení osvětlení v inteligentní elektroinstalaci. In Svetlo 2009 Zbornik z 18. mezinarodnej konferencie. 2009. p. 312-318. ISBN: 978-80-969403-7- 0.
  Detail

  MASTNÝ, P.; BÁTORA, B. Increases in Power Efficiency of Renewable Power Sources. In Energy Problems and Environmental Engineering. WSEAS e- journal Energy and Environment. Energy and Environmental Engineering Series. Tenerife, Spain: WSEAS Press, 2009. p. 374-378. ISBN: 978-960-474-093- 2. ISSN: 1790- 5095.
  Detail | WWW

  MACHÁČEK, J.; BÁTORA, B. KNX Partners - Brno University of Technology. Brussel: KNX Journal international, 2009. p. 56-56.
  Detail

 • 2008

  BÁTORA, B.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Assessment of schort- circuit conditions in the interconnected local distribution system. In Modern technique and technologies MTT 2008. Tomsk: TPU Press, 2008. p. 12-15. ISBN: 978-1-4244-1609- 7.
  Detail

  BÁTORA, B.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; BELATKA, M. Hysteresis and its influence on the creation of ferroresonance. In Modern technique and technologies MTT 2008. Tomsk: TPU Press, 2008. p. 9-12. ISBN: 978-1-4244-1609- 7.
  Detail

  BÁTORA, B.; TOMAN, P. Ferorezonanční jev a příčiny jeho vzniku. In Proceedings of the 9th international scientific conference Electric Power Engineering 2008. first. Brno: VUT v Brně UEEN, 2008. p. 221-223. ISBN: 978-80-214-3650- 3.
  Detail

  BAXANT, P.; BÁTORA, B. Temperature influence on LED luminous flux. In Proceedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. Brno, Czech republic: Brno University of Technology, Department of Electrical Power Engineering, 2008. p. 409-412. ISBN: 978-80-214-3650- 3.
  Detail

  BÁTORA, B.; TOMAN, P. Ferorezonance a ferorezonanční přepětí. In ELEN 2008. první. ČVUT v Praze, Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6: Národní komitét CIGRE České a Slovenské republiky, 2008. p. 1-5. ISBN: 978-80-254-2293- 9.
  Detail

  BÁTORA, B. Hysteresis as the sake of non- linearity elements in the power system and its influence on the creation of ferroresonance. In Proceedings f the 14th conference student EEICT 2008 Volume 3. Ondráčková 105, Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2008. p. 139-143. ISBN: 978-80-214-3616- 9.
  Detail

  BELATKA, M.; BÁTORA, B.; MATOUŠEK, A. Deployment of 5-year Refuelling Cycle at Dukovany Nuclear Power Plant, Czech Republic. In MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES MTT 2008. 1. Tomsk: TPU Press, 2008. p. 110-115. ISBN: 978-1-4244-1609- 7.
  Detail

 • 2007

  BÁTORA, B.; TOMAN, P.; BAXANT, P.; BELATKA, M. Interaktívní databáze prvků inteligentních systémů moderní elektroinstalace. In Proceedings of 8th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2007. VŠB- TU Ostrava, 2007. p. 1-7. ISBN: 978-80-248-1391- 2.
  Detail

  BÁTORA, B. Elektromagnetic transients mathematic modeling usig the trapezoidal rule. In Proceedings f the 13th conference student EEICT 2007 Volume 3. Brno, Czech republic: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2007. p. 128-131. ISBN: 978-80-214-3409- 7.
  Detail

  BÁTORA, B.; TOMAN, P. Elektromagnetic transients mathematic modelling using the trapezoidal rule. In Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference of Students, Post-graduates and Young Scientists MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES MTT’ 2007, March 26 - 30, 2007, TOMSK, RUSSIA. Tomsk, Russia: Tomsk Polytechnic university, 2007. p. 10-12. ISBN: 0-7803-8226- 9.
  Detail

  TOMAN, P.; PAAR, M.; BÁTORA, B. Using of the Artificial Neural Networks to the Localization of the Earth Faults in radial Networks. In Proceedings of 19th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution CIRED 2007. Liege, Belgium: AIM Belgium, 2007. p. 1-4.
  Detail

  MACHÁČEK, J.; BELATKA, M.; BÁTORA, B. Influence of Discharge Lamps Supply Voltage on the Chromaticity Temperature. In 6th International Conference of PhD Students. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, 2007. p. 317-321. ISBN: 978-963-661-779- 0.
  Detail

  MACHÁČEK, J.; PROCHÁZKA, Z.; BÁTORA, B.; BELATKA, M. Sběr dat z fotovoltaických systémů. In Sborník přednášek konference Energomatika 2007. Wirelesscom, s.r.o., 2007. p. 1-4. ISBN: 978-80-239-9076- 8.
  Detail

  TOMAN, P.; PAAR, M.; BÁTORA, B. Possible method of localization of earth faults in mv networks. In Proceedings of 8th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2007. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. p. 1-5. ISBN: 978-80-248-1391- 2.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.