doc. Ing.

Bohumil Pacal

CSc.

FME, IMSE DMM – associate professor

+420 54114 3192
pacal@fme.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.

Creative activities

  • PACAL, B.; ČECH, J.; LIŠKUTÍN, P.; DOLEŽAL, P.: tlak.hořčik; Technologie tlakového lití hořčíkových slitin ve vakuu. Kovolit a.s. Modřice. (ověřená technologie)
    Detail

  • PACAL, B.; ČECH, J.; DOLEŽAL, P.: tlakový hořčík; Technologie tlakového lití Mg-Al slitin do forem bez vakua při různých teplotách lití. Kovolit a.s. Modřice. (ověřená technologie)
    Detail

  • PODRÁBSKÝ, T.; LIŠKUTÍN, P.; PACAL, B.: odlitky pro letecký průmysl; Technologie řízené krystalizace, metoda JFcasting, za účelem zlepšení užitných vlastností slévárenských hliníkových slitin. ALUCAST, s.r.o. Tupesy 100. (poloprovoz)
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.