doc. Ing.

Bohumil Pacal

CSc.

FME, IMSE DMM – associate professor

+420 54114 3192
pacal@fme.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.

Publications

 • 2014

  NĚMCOVÁ, A.; SKELDON, P.; THOMPSON, G.; MORSE, S.; ČÍŽEK, J.; PACAL, B. Influence of plasma electrolytic oxidation on fatigue performance of AZ61 magnesium alloy. CORROSION SCIENCE, 2014, vol. 2014, no. 82, p. 58-66. ISSN: 0010-938X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2013

  NĚMCOVÁ, A.; SKELDON, P.; THOMPSON, G.; PACAL, B. Effect of fluoride on plasma electrolytic oxidation of AZ61 magnesium alloy. Surface and Coatings Technology, 2013, vol. 2013, no. 232, p. 827-838. ISSN: 0257- 8972.
  Detail

  PAVLOUŠKOVÁ, Z.; PACAL, B.; STRÁNSKÝ, K.; MAN, O.; KLAKURKOVÁ, L.; ŠVEJCAR, J. Normalized Distribution Coeficient as a Novel Method for Cast Irons Matrix Heterogeneity Assessment. YUCOMAT 2013, The Book of Abstracts. Belgrade, Serbia: Materials Research Society of Serbia, 2013. p. 73-73.
  Detail

 • 2012

  TKACZ, J.; NĚMCOVÁ, A.; ZMRZLÝ, M.; PACAL, B. Improvement of corrosion resistence of magnesium alloy AZ61. Koroze a ochrana materiálu. (on-line) Asociace korozních inženýrů JK, 2012, vol. 56, no. 4, p. 100-103. ISSN: 1804- 1213.
  Detail

 • 2011

  NOVOTNÁ, E.; NEMCOVÁ, A.; PACAL, B.; TULKA, J. Influence of the urea on corrosion process of aluminium alloys. Brno, Czech Republic. Chemistry & Life 2011: 2011.
  Detail

  NĚMCOVÁ, A.; ZMRZLÝ, M.; PACAL, B. The Influence of Surface Protection on Corrosion Resistance of Aluminium Alloy. Chemické listy, 2011, vol. 105, no. 17, p. 838-839. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

 • 2010

  NĚMCOVÁ, A.; GEJDOŠ, P.; ZMRZLÝ, M.; DOLEŽAL, P.; PACAL, B. THE EFFECT OF PURE ALUMINIUM COATING ON CORROSION RESISTANCE OF ALCU4MG1 ALLOY. Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, 2010, vol. LVI, no. 2, p. 143-148. ISSN: 1210- 0471.
  Detail

  ČECH, J.; ŠOLC, P.; KRUTIŠ, V.; PACAL, B. Predikce pórovitosti a mikrostruktury u tlakově litého odlitku z Al slitiny pomocí simulace a experimentu. Slévárenství, 2010, vol. LVIII, no. 3- 4, p. 83-94. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

 • 2009

  ČECH, J.; PACAL, B.; SVOBODA, R. Tlakově lité odlitky z Mg slitin. Slévárenství, 2009, vol. LVII, no. 11- 12, p. 401-406. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

 • 2008

  DOLEŽAL, P.; PACAL, B.; KLAKURKOVÁ, L.; MAN, O. Analýza příčin porušení hřídele generátoru. In Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní a Škoda výzkum, s.r.o., 2008. p. 333-336. ISBN: 978-80-01-04039- 3.
  Detail

  PANTĚLEJEV, L.; PACAL, B.; MAN, O.; PAVLOUŠKOVÁ, Z. Analýza porušení šneku vstřikovacího lisu. In 11. česko- slovenská konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: nakladatelství ČVUT v Praze, 2008. p. 84-87. ISBN: 978-80-01-04039- 3.
  Detail

  TESAŘOVÁ, H.; PETRENEC, M.; PACAL, B.; MUSILOVÁ, I. Low cycle fatigue of ductile cast iron with 2.8 % nickel. In CD rom. -. Brno: Brno University of Technology, 2008. p. 39-39. ISBN: 978-80-214-3646- 6.
  Detail

  TESAŘOVÁ, H.; PETRENEC, M.; PACAL, B. Nízkocyklová únavová odolnost feritické litiny s kuličkovým grafitem legované niklem. In CD rom. -. Hradec nad Moravicí 13.5.-15.5. 2008: Tanger, s.r.o., 2008. p. 1 (1 s.). ISBN: 978-80-254-1987- 8.
  Detail

 • 2007

  TESAŘOVÁ, H.; PACAL, B.; MAN, O. Vliv obsahu niklu na vlastnosti LKG po feritizačním žíhání. In Metal 2007. Hradec nad Moravicí 22.-24.5. 2007: Tanger, s.r.o., 2007. p. 72-72. ISBN: 978-80-86840-33- 8.
  Detail

  PACAL, B.; DOLEŽAL, P. Struktura slitin stabilní soustavy železo - uhlík (Fe - C). 2007.
  Detail

  PACAL, B.; DOLEŽAL, P. Struktura a vlastnosti slitin metastabilní soustavy železo - karbid železa (Fe-Fe3C). 2007.
  Detail

  DOLEŽAL, P.; PACAL, B. Hodnocení mikrotvrdosti struktur materiálů. VUT, Brno: 2007.
  Detail

  PANTĚLEJEV, L.; PACAL, B.; VOJTKULÁKOVÁ, Z. Hodnocení příčin havárie kompresoru pro čerpání zemního plynu. 2007, vol. 2007, no. 321, p. 83-88.
  Detail

 • 2006

  PAVLOUŠKOVÁ, Z.; PANTĚLEJEV, L.; PACAL, B. Analýza struktur patentovaných drátů. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2006, vol. 88, no. 318/ 2006, p. 215-218. ISSN: 1429- 6065.
  Detail

  TESAŘOVÁ, H.; PACAL, B. Vliv obsahu niklu na strukturu a mechanické vlastnosti LKG po feritizačním žíhání. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2006, vol. 2006, no. 318, p. 203-208. ISSN: 1429- 6065.
  Detail

  TESAŘOVÁ, H.; PACAL, B.; MAN, O. Influence of nickel on the structure and mechanical properties of ferritic ductile cast iron. In CD rom. -. Brno: Brno University of Technology, 2006. p. 31-31. ISBN: 80-214-3244- 6.
  Detail

  TESAŘOVÁ, H.; PACAL, B.; MAN, O. Vliv niklu na strukturu a mechanické vlastnosti feritické litiny s kuličkovým grafitem. Slévárenství, 2006, vol. 2006, no. 10- 11, p. 400-403. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  PAVLOUŠKOVÁ, Z.; PANTĚLEJEV, L.; PACAL, B. An influence of soaking time to heterogeneity of nodular cast iron' s. In DVD. 43rd. Brno: Svaz sléváren ČR, 2006. p. DVD ( p.)ISBN: 80-214-3244- 6.
  Detail

  PAVLOUŠKOVÁ, Z.; PACAL, B.; PANTĚLEJEV, L. Vliv tepelného zpracování na heterogenitu matrice LKG. Slévárenství, 2006, vol. 54, no. 10- 11, p. 404-409. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

 • 2005

  PACAL, B; DOLEŽAL, P. Studium mezifázového rozhraní silumin- litina. In Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. 1. Libverda, 2005: ČVUT, Praha, 2005. p. 3-381. ISBN: 80-01-03251- 5.
  Detail

  VOJTKULÁKOVÁ, Z.; DOLEŽAL, P.; PACAL, B. STANOVENÍ PŘÍČIN VZNIKU DEFEKTŮ NA ROZHRANÍ ZÁKLADNÍ MATERIÁL - SVAROVÝ KOV. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2005, vol. 2005, no. 308, p. 299-304. ISSN: 1429- 6055.
  Detail

  VOJTKULÁKOVÁ, Z.; PACAL, B.; DOLEŽAL, P. HODNOCENÍ VAD PLECHŮ NA VÝROBU OBYTNÝCH KONTEJNERŮ. In Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Libverda: 2005. p. 385-388. ISBN: 80-01-03251- 5.
  Detail

  DOLEŽAL, P.; Pacal, B.; Vojtkuláková, Z. Stanovení příčin vzniku defektů na rozhraní základní materiál - svarový kov. MECHANICS 2004, 2005, vol. 86, no. 308, p. 299-303. ISSN: 0209- 2689.
  Detail

  DOLEŽAL, P.; PACAL, B. Analýza vad v odlitcích redukovacích válců vyrobených z LKG. In Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. 1. Libverda: FS ČVUT v Praze, Škoda výzkum s.r.o., Plzeň, 2005. p. 389-392. ISBN: 80-01-03251- 5.
  Detail

  CIHLÁŘOVÁ, P.; PACAL, B.; DOLEŽAL, P. Hodnocení příčin porušení listové pružiny. In Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: Fakulta strojní ČVUT v Praze, 2005. p. 398 ( p.)ISBN: 80-01-03251- 5.
  Detail

  PANTĚLEJEV, L.; PACAL, B.; DOLEŽAL, P. METALOGRAFICKÉ HODNOCENÍ VAD INDUKČNĚ KALENÉHO LOŽISKOVÉHO KROUŽKU. In Přínos Metalografie pro řešení výrobních problémů. 10. Leibverda: Falulta strojní ČVUT Praha, 2005. p. 393-397. ISBN: 80-01-03251- 5.
  Detail

  PACAL, B.; DOLEŽAL, P. Litá korozivzdorná ocel - rovnocenná náhrada tvářené oceli. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2005, vol. 290, no. 76, p. 333-338. ISSN: 1429- 6065.
  Detail

  PACAL, B.; DOLEŽAL, P. Vady odlitků bloků válců. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2005, vol. 308, no. 86, p. 259-264. ISSN: 1429- 6065.
  Detail

  PACAL, B.; DOLEŽAL, P. Studium mezifázového rozhraní silumin - litina. In Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. 1. Libverda: strojní fakulta ČVUT Praha, 2005. p. 381-384. ISBN: 80-01-03251- 5.
  Detail

  KAŇÁK, D., ČECH, J., PACAL, B. Odstředivě lité součásti pro generátory větrných elektráren. Slévárenství, 2005, vol. LIII, no. 11- 12, p. 525 ( p.)ISSN: 0037- 6825.
  Detail

 • 2004

  VOJTKULÁKOVÁ, Z.; PACAL, B. Comparison of evaluation methods of the chemical inhomogeneity of ductile irons alloyed with graded nickel contents. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2004, vol. 2004, no. 298, p. 195-200. ISSN: 1429- 6065.
  Detail

 • 2003

  VOJTKULÁKOVÁ, Z.; PACAL, B.; DOLEŽAL, P. THE MATERIAL ANALYSIS OF A REDUCING ROLL MADE OF DUCTILE CAST IRON. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2003, vol. 2003, no. 290, p. 334-339. ISSN: 1429- 6055.
  Detail

 • 2002

  PACAL, B.; DOLEŽAL, P. Posouzení vzniku příčin lomu na čepu ramenové sekačky. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2002, vol. 288, no. 75, p. 81-84. ISSN: 1429- 6065.
  Detail

  PACAL, B.; VOJTKULÁKOVÁ, Z. Hodnocení chemické nehomogenity u niklových LKG. In Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů 2002. 1. Libverda: Strojní fakulta ČVUT v Praze, 2002. p. 194-198. ISBN: 80-01-02545- 4.
  Detail

 • 2001

  PACAL, B.; JANOVÁ, D. Analyza vzniku lomu hridele prevodovky extruderu. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2001, vol. 2001, no. 279, p. 125 ( p.)ISSN: 1429- 6055.
  Detail

  VOJTKULÁKOVÁ, Z., PACAL, B. Koroze odlitku víka lampy návěstidla. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2001, vol. 2001, no. 279, p. 161 ( p.)ISSN: 1429- 6055.
  Detail

  PACAL, B.; JANOVÁ, D. Analýza vzniku lomu hřídele převodovky extruderu. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2001, vol. 263, no. 63, p. 125-128. ISSN: 1429- 6065.
  Detail

  PACAL, B.; JANOVÁ, D. ANALÝZA VZNIKU LOMU HŘÍDELE PŘEVODOVKY EXTRUDÉRU. In Metody oceny struktury oraz vlasnosci materialow i wyrobow. Mechanika Nr. 279/ 2001. Politechnika Opolska: Politechnika Opolska, 2001. p. 125 ( p.)ISBN: 1429- 6055.
  Detail

 • 1999

  PACAL, B.; STRÁNSKÝ, K.; VOJTKULÁKOVÁ, Z.; ZEMČÍK, L.; KLAKURKOVÁ, L.; MILION, B. Příspěvek k heterogenitě matrice LKG legovaných niklem. In Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Mariánské Lázně: 1999. p. 93-96. ISBN: 80-85988-40- 2.
  Detail

 • 1996

  HUDEC, R.; VLACH, B.; VÁLKA, L.; PACAL, B.; PAPÁNKOVÁ, G. Increasing of utility properties of ferritic ductile cast iron determined for work under low temperatures. In Workshop 96 - Materials Science in Mechanical Engineering. Brno: 1996. p. 565-566.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.