doc. Ing.

Bohumil Pacal

CSc.

FME, IMSE DMM – associate professor

+420 54114 3192
pacal@fme.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.

Projects

 • 2010

  Mechanické charakteristiky slitiny hořčíku AZ 61 po korozní degradaci, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Rozšíření tvůrčí činnosti studentů v oblasti experimentů v laboratorních cvičeních s náplní korozní degradace materiálů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  Inovace a rozvoj výukové metalografické laboratoře, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2006

  FT-TA3/146, Vývoj a realizace technologie tlakového lití Mg - Al slitin, zahájení: 01.03.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2005

  Inovace a rozvoj výukové laboratoře instrumentálních analytických metod, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  Inovace a rozvoj pro praktickou výuku hodnocení vlastností struktur materiálů, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2002

  Inovace výuky tepelného zpracování materiálů - F1, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 2000

  Ústav metriálových věd a inženýrství, odbor kovových materiálů, zahájení: 01.01.2000
  Detail