Ing.

Barbora Kopečková

FME, EI DTEE – Assistant lecturer

Barbora.Kopeckova@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Barbora Kopečková

Projects

 • 2020

  Teoretické a aplikované problémy termofluidní mechaniky a techniky prostředí , zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  TJ02000028, TheMaSyC - Thermal Management Systems and Components - Sysmém pro tepelný management elektrických vozidel a testování jeho komponent, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2017

  VYBRANÉ PROBLÉMY TECHNIKY PROSTŘEDÍ, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail