prof. RNDr.

Antonín Dlouhý

CSc.

FME – external cooperator

Send BUT message

prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.

Projects

 • 2010

  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  GA106/09/1913, Martenzitické transformace ve slitinách NiTi, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2007

  GA106/07/0762, Struktura, vlastnosti a metalurgie téměř stechiometrických slitin TiAl , zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2005

  GA106/05/0918, Vztah mezi přípravou, strukturou a transformačním chováním tvarově paměťových slitin NiTi, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2004

  GA106/04/0853, Studium tepelně deformačních cyklů v soustavě keramická skořepina-slitina gama TiAl, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2001

  GA106/01/1590, Fyzikální a fyzikálně chemické aspekty přípravy intermetalických slitin TiAI, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail