prof. RNDr.

Antonín Dlouhý

CSc.

FME – external cooperator

Send BUT message

prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.

Patents

  • 2008

    patent
    DLOUHÝ, A.; ZEMČÍK, L.; Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno, CZ, Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Postup přesného lití součástek ze slitin na bázi gama TiAl. 298961, patent. Antonína Čermáka 2a, 16068 Praha (2008)
    Detail