Ing.

Anna Matušíková

FCE

kucerova.a@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Anna Matušíková

Creative activities

  • GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.: Houpačka S; Zkušební zařízení pro urychlené degradační zkoušky soudržnosti. laboratoř FAST VUT. (funkční vzorek)
    Detail

  • GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.: Houpačka T; Zkušební zařízení pro urychlené degradační zkoušky tahové pevnosti. laboratoř FAST VUT. (funkční vzorek)
    Detail

  • GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P.: Metodika CESTI TE01020468; Metodika stanovení mechanických vlastností FRP výztuží pomocí krátkodobých zkoušek. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových a zděných konstrukcí, veveří 331/95, 602 00 Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.