Ing.

Anna Matušíková

FCE

kucerova.a@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Anna Matušíková

Publications

 • 2017

  GIRGLE, F.; JANUŠ, O.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P. Navrhování betonových prvků vyztužených kompozitní výztuží – návrh na ohyb. Beton TKS, 2017, vol. 17, no. 3, p. 54-59. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  MATUŠÍKOVÁ, A.; ROZEHNALOVÁ, P.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. An Engineering Heat and Mass Transport Model Utilized for Concrete at Fire. Key Engineering Materials (web), 2017, vol. 738, no. 58, p. 58-68. ISSN: 1662-9795.
  Detail

 • 2016

  GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; BODNÁROVÁ, L.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P. Dlouhodobé vlastnosti nekovové výztuže určené do betonových konstrukcí. In Betonárske dni 2016 - Zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016. p. 211-216. ISBN: 978-80-227-4622- 9.
  Detail

  GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; JANUŠ, O. Experimentální ověření dlouhodobých mechanických vlastností kompozitních výztuží vystavených alkalickému prostředí. In 13. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků. SEKURKON s.r.o., 2016. p. 36-42. ISBN: 978-80-86604-70- 1.
  Detail

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P. Strengthening of concrete structures by using modern composite materials -FRP fabric confinement. In CESB16 Central Europe Towards sustainable Building 2016 Innovations for sustainable Future. 1. Praha: Grada Publishing, a. s. for Czech Technical University in Prague as 6265. title, 2016. p. 797-804. ISBN: 978-80-271-0248-8.
  Detail

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; MATUŠÍKOVÁ, A. Strengthening of short circular columns using FRP materials – determining the effect of confinement. Key Engineering Materials (print), 2016, vol. 691, no. -, p. 61-72. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

  GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; JANUŠ, O. Long-Term Mechanical Properties of Fiber Reinforced Polymer Bars Exposed to Alkali Environment: Experimental Investigation. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publication, 2016. p. 27-32. ISBN: 978-3-0357-1079-3. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P. Experimental study of concrete columns strengthening by FRP fabric confinement. In CINPAR 2016 - XII International Conference on Structural Repair and Rehabilitation. Porto: FEUP, 2016. p. 1-13. ISBN: 978-972-752-203- 3.
  Detail

  GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; JANÁK, P.; PROKEŠ, J. Experimental Verification of Behavior of Glass and Carbon Fibers in Alkali Environment. In Special Concrete and Composites 2015. Key Engineering Materials (print). Selected, peer reviewed papers from the 12th International Conference Special Concrete and Composites 2015, October 15-16, 2015, Skalský Dvůr, Czech Republic. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 43-48. ISBN: 978-3-03835-579-3. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; DANĚK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Stanovení smykové únosnosti kompozitní výztuže. In 23. Betonářské dny (2016) Sborník. Litomyšl: 2016. p. 1-6. ISBN: 978-80-906097-6- 1.
  Detail

 • 2015

  GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; JANÁK, P.; PROKEŠ, J. Experimentální ověření chování skleněných a uhlíkových vláken v alkalickém prostředí. In 12. Konference speciální betony: betony v extrémních podmínkách, vysokohodnotné betony, ostatní speciální betony. Skalský Dvůr: SEKURON, s.r.o., 2015. p. 44-49. ISBN: 978-80-86604-67- 1.
  Detail

  VALA, J.; ROZEHNALOVÁ, P.; KUČEROVÁ, A. Prediction of behaviour of cementitious composites under fire conditions. WSEAS Transaction on Heat and Mass Transfer, 2015, vol. 10, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1790-5044.
  Detail

  GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; LANÍKOVÁ, I. Návrh konstrukcí vyztužených vnitřní FRP výztuží - zohlednění plánované životnosti. In Zborník príspevkov z 9. seminára SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. Brno: Tribun EU, s.r.o., Brno, 2015. p. 119-124. ISBN: 978-80-263-0882- 9.
  Detail

 • 2014

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; KUČEROVÁ, A. Moderní metody zesilování sloupů pomocí FRP materiálů - stanovení účinku ovinutí. Beton TKS, 2014, vol. 14, no. 6, p. 56-62. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  VALA, J.; KUČEROVÁ, A.; ROZEHNALOVÁ, P. Modelling of high- temperature behaviour of cementitious composites. In Advances of Applied and Pure Mathematics. Advances in Mathematical and Computational Methods. Athens: EUROPMENT, 2014. p. 163-167. ISBN: 978-1-61804-240- 8. ISSN: 2227- 4588.
  Detail

  ROZEHNALOVÁ, P.; KUČEROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P. Mathematical modeling of processes proceeding in concrete during fire. In Thermophysics 2014 - Conference Proceedings. first. Institute of Physics, Slovak Academy of Science in Bratislava, 2014. p. 97-104. ISBN: 978-80-214-5034- 9.
  Detail

  ROZEHNALOVÁ, P.; KUČEROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P. Processes in Concrete during Fire. In Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 17 - Dolní Maxov, June 8-13, 2014 - Proceedings of Seminar. Praha: 2014. p. 181-187. ISBN: 978-80-85823-64-6.
  Detail

 • 2013

  KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; MANSOUR, M.; KUČEROVÁ, A. Design of the resistant structures reinforced by inner FRP reinforcement. In 20th Czech Concrete dya 2013 (20. Betonářské dny 2013). 1. Praha: ČBS Servis, s. r. o., 2013. p. 429-433. ISBN: 978-80-87158-34- 0.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; KUČEROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P. EFFECT OF FIRE ON FRP REINFORCED CONCRETE STRUCTURES. In CESB 2013 - CENTRAL EUROPE TOWARDS SUSTAINABLE BUILDING 2013. 1. Praha: GRADA Publishing, 2013. p. 493-496. ISBN: 978-80-247-5015- 6.
  Detail

  KUČEROVÁ, A. Effects of fire on behavior of concrete element. In Young Scientist 2013. 1. Kosice: Technical University of Kosice, Faculty of Civil Engineering, 2013. p. 1-8. ISBN: 978-80-553-1305- 4.
  Detail

 • 2012

  KOSTIHA, V.; MANSOUR, M.; GIRGLE, F.; KUČEROVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P. Zesilování sloupů ovinutím kompozitní tkaninou. In Sborník příspěvků - Konference 19. Betonářské dny 2012 spojenés výstavou BETON 2012. 1. Praha: ČBS Servis, s. r. o., 2012. p. 225-230. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.