Ing.

Amos Dufka

Ph.D.

FCE – assistant professor

+420 54114 7514, +420 54114 8067
dufka.a@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Amos Dufka, Ph.D.

Publications

 • 2019

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Seldom Used By-product from Trimming Cement-bonded Particleboard Shows Potential for Modifying Building Materials Composition. Waste forum, 2019, vol. 2019, no. 4, p. 368-377. ISSN: 1804-0195.
  Detail | WWW

 • 2018

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Detailed Analysis of Modified By-Product from Cement-Bonded Particle Board Fabrication. In CIVILENG 2018. WSEAS Journal Transactions on Environment and Development. Italská republika: WSEAS - World Scientific and Engineering Academy and Society, 2018. p. 408-417. ISSN: 1790-5079.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Lightweight Mortar Containing High Amounts of Alternative Raw Materials with Increased Thermal Resistance. In Proceedings of the 6th International Conference on Nanostructures, Nanomaterials and Nanoengineering 2017 (ICNNN 2017) and 2017 the 2nd International Conference on Materials Technology and Applications (ICMTA2017). Materials Science Forum. Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2018. p. 190-194. ISBN: 978-3-0357-1201-8. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  CIKRLE, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DUFKA, A. Charakteristika betonů železobetonových konstrukcí 60. a 70. let 20. století. Beton TKS, 2018, vol. 18, no. 6, p. 54-60. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  DUFKA, A.; MELICHAR, T. The evaluation of the effect of crystallization additives on long term durability of cement composites. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2018. p. 265-270. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1012-0394.
  Detail

  DUFKA, A.; MELICHAR, T. The evaluation of the effect of crystallization additives on long term durability of self-compacting concrete. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Great Britain: IOP Publishing, 2018. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Effect of wood chips properties on mineralogical composition and microstructure of silicate matrix based composites. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Great Britain: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2017

  MELICHAR, T.; DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J. Changes in the composite structure and parameters after an exposure to a synergic action of various extreme conditions. Materiali in tehnologije, 2017, vol. 51 (2017), no. 2, p. 243-249. ISSN: 1580-2949.
  Detail

  DUFKA, A.; MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. The development of new types of secondary protection for concrete structures exposed to extreme conditions. Materiali in tehnologije, 2017, vol. 51 (2017), no. 3, p. 533-540. ISSN: 1580-2949.
  Detail

  DUFKA, A.; MELICHAR, T. Analysis of the Long-term Service Life of Coatings Based on Alkali-activated Matrices Exposed to Chemically Aggressive Environments. In CRRB – 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Procedia Engineering. Nizozemsko: Elsevier, 2017. p. 212-219. ISBN: 978-80-02-02701-0. ISSN: 1877-7058.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; MELICHAR, J. Polymercement Composites in Environment with Increased Concentration of Sulfate Ions and Extreme Temperatures. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III. Materials Science Forum. 2017. Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2017. p. 10-14. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Durability of materials based on a polymer-silicate matrix and a ligthweight aggregate exposed to aggressive influences combined with high temperatures. Materiali in tehnologije, 2017, vol. 51 (2017), no. 5, p. 751-758. ISSN: 1580-2949.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Composites Based on Alternative Raw Materials at High Temperature Conditions. Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2017, vol. 61, no. 4, p. 911-919. ISSN: 0553-6626.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Fly ash modified mortar with content of agloporite exposed to CO2 and high temperature. Waste forum, 2017, vol. 2017, no. 4, p. 276-287. ISSN: 1804-0195.
  Detail | WWW

  Martin Strakoš, Ondřej Anton, Jiří Bydžovský, Petr Cikrle, Anna Marie Černá, Ámos Dufka, Hana Hasníková, Zbyněk Keršner, Jiří Kugl, Jiří Kunecký, Lenka Popelová, Petr Přendík, Tomáš Rotter, Pavla Rovnaníková, Tomáš Šenberger, Hana Šimonová, Petr Ulrich. Nádraží Ostrava-Vítkovice. Historie, architektura, památkový potenciál. neuveden. neuveden. Praha: Národní památkový ústav, 2017. 256 p. ISBN: 978-80-87967-14-0.
  Detail

  DUFKA, A.; MELICHAR, T. Evaluation of the Effect of Crystallization Additives on the Durability of Cement Composites. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III. Materials Science Forum. 2017. Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2017. p. 15-20. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
  Detail

 • 2016

  DUFKA, A.; MELICHAR, T. The development of materials based on alkali-activated fly ash designed for special applications. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. 2016. Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2016. p. 114-119. ISBN: 978-3-03835-740-7. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Behaviour of composites based on blended matrix with CNT during extreme temperatures. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. 2016. Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2016. p. 239-243. ISBN: 978-3-03835-740-7. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  DUFKA, A.; MELICHAR, T. Composites based on inorganic matrices for exterme exposure conditions. Materiali in tehnologije, 2016, vol. 50 (2016), no. 1, p. 147-151. ISSN: 1580-2949.
  Detail

  DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. The development of coating systems based on alkali activated slag for protecting reinforced concrete structures. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. 2016. Switzerland: 2016. p. 87-94. ISBN: 978-3-03835-740-7. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Volume stability of polymer-silicate based materials exposed to high temperatures. In Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015). Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2016. p. 78-85. ISBN: 978-3-03835-719-3. ISSN: 1013-9826.
  Detail

 • 2015

  DUFKA, A.; BROŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Development of Repair Mortars Based on Alkali Activated Materials for Application in Chemically Aggressive Surroundings. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014). Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 98-104. ISBN: 978-3-03835-506- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; JAROLÍM, T.; VÁLEK, J. Průzkum chladící věže 20 let po její sanaci. In Sanace 2015. Brno: VUT v Brně, 2015. p. 1-7. ISBN: 978-80-214-5193- 3.
  Detail

  ŠNIRCH, Z.; DUFKA, A.; HODNÁ, J. Molar ratio and polymer modification influence to water glass coatings matrix basic properties. In Maltoviny 2015. 1. Brno: VUT v Brně, 2015. p. 47-48. ISBN: 978-80-214-5294- 7.
  Detail | WWW

  DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Možnosti využití inovativních fyzikálně chemických metod při hodnocení stavu železobetonových konstrukcí. In Sborník recenzovaných přednášek XXV. mezinárodního sympozia Sanace 2015. 1. Brno: SSBK, 2015. p. 125-133. ISBN: 978-80-214-5193- 3.
  Detail

  MIKULICA, K.; HELA, R.; DUFKA, A. Determination of Properties of Concrete Floor After a Fire , and Renovation. In Special Concrete and Composites 2015. Key Engineering Materials (print). 2015. p. 33-38. ISBN: 978-3-03835-579- 3. ISSN: 1013- 9826.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; DUFKA, A. EFFECT OF THE AGGREGATE TYPE ON THE PROPERTIES OF ALKALI-ACTIVATED SLAG SUBJECTED TO HIGH TEMPERATURES. Materiali in tehnologije, 2015, vol. 49, no. 5, p. 709-713. ISSN: 1580-2949.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Comparison of dynamic young' s modulus of elasticity values measured by ultrasonic pulse and resonance methods. In 12th Conference Silicate Binders 2014. Advanced Materials Research. 1. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015. p. 193-196. ISBN: 978-3-03835-452- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail | WWW

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Special Repair Materials and Influence of Aggressive Environment on their Properties. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research, (online). Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 127-130. ISSN: 1662-8985.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; MIKHAILOVA, O.; DUFKA, A. VLIV SLOŽENÍ ALKALICKY AKTIVOVANÉ STRUSKY NA PRŮBĚH HYDRATAČNÍ REAKCE A MECHANICKÉ VLASTNOSTI. In 37. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. p. 81-84. ISBN: 978-80-7395-899- 2.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Influence of binder and filler modification of composite materials for extreme conditions on development in time parameters. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 164-169. ISBN: 978-3-03835-587- 8. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  BODNÁROVÁ, L.; DUFKA, A. The analysis of the behavior of alkali- activated materials applied as a repair mortar. Advanced Materials Research, 2015, vol. 1, no. 1, p. 50-55. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  DUFKA, A.; MELICHAR, T. The development of sprayed concrete for extreme temperatures. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 133-137. ISBN: 978-3-03835-452- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; DUFKA, A.; FIEDLEROVÁ, M. Effect of high temperatures on microstructure of repair mortars containing artificial aggregate based on sintered ash. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 147-151. ISBN: 978-3-03835-452- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

 • 2014

  HODNÁ, J.; DUFKA, A.; PETRÁNEK, V. Secondary raw materials of solar panels and their use in materials engineering. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. 2014. p. 1-4. ISBN: 978-3-03835-452- 9.
  Detail

  FIEDLEROVÁ, M.; MELICHAR, T.; DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J. Selection of alternative additives and their influence on high- temperature resistance of repair mortars. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of, Buildings (CRRB 2014). Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 181-184. ISBN: 978-3-03835-506- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; DUFKA, A.; ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R. Modification of epoxy adhesives to enhance glue ductility in relation to wood adherends. In International Conference on Wood Adhesives. Toronto: Forest Product Society, 2014. p. 314-323. ISBN: 978-0-935018-37- 0.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. To the problems of determination of dynamic elasticity modules of calcium silicate bricks by means of resonance method. In Binders and Materials XI. Advanced Materials Research. 1. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. p. 139-143. ISBN: 978-3-03835-026- 2. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití rentgenové tomografie ve stavebních materiálech. Zpravodaj WTA CZ, 2014, vol. 2014, no. 3- 4, p. 17-19. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  DUFKA, A.; BROŽOVSKÝ, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Analysis of possibility of using geopolymers in rehabilitation of reinforced concrete structures. In Binders and Materials XI. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 73-76. ISBN: 978-3-03835-026- 2. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Vliv agresivního prostředí na pevnosti geopolymerní správkové hmoty. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. p. 202-205.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; HAVLÍČKOVÁ, K. Správkové hmoty na bázi geopolymerů. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2014. p. 208-211.
  Detail

 • 2013

  DUFKA, A.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; KOSÍKOVÁ, J. Importance of Physico- Chemical Methods in evaluating the State of building Structures and design of their Redevelopment. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 409- 410, no. 09, p. 355-361. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

  DUFKA, A.; KOSÍKOVÁ, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L. The use of Geopolymers in Rehabilitation of Reinforced Concrete structures. Advanced Materials Research, 2013, vol. 785- 786, no. 09, p. 224-230. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  BENEŠOVÁ, A.; DUFKA, A.; VANĚREK, J. STANOVENÍ CITLIVOSTI DETEKCE INFRAČERVENÝCH ABSORPČNÍCH SPEKTER POLYMERNÍCH DISPERZÍ V CEMENTOVÝCH KOMPOZITECH. In Construction materials, Zborník vedeckých prác. 1. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. p. 115-119. ISBN: 978-80-552-1031- 5.
  Detail

  DUFKA, A.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DROCHYTKA, R. Investigation of the causes of colour inconsistency in the facades of Vrchotovy Janovice Castle. Advanced Materials Research, 2013, vol. 688, no. 1, p. 45-52. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MELICHAR, T.; KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Výběr potenciálně vhodných alternativních surovin pro vývoj správkových hmot odolných vůči působení extrémních teplot. In CONSTRUCTION MATERIALS Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra: Slovenská pol' nohospodárská universita v Nitre, 2013. p. 189-195. ISBN: 978-80-552-1031- 5.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; MELICHAR, T. Polymer- modified cement composites composition with increased resistance to elevated temperatures. Advanced Materials Research, 2013, vol. 688(2013), no. 03, p. 158-164. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

 • 2012

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Sanační hmoty pro dodatečnou protipožární ochranu železobetonových konstrukcí. In SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2012. 1. Brno: WTA CZ, 2012. p. 131-135. ISBN: 978-80-02-02414- 9.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DUFKA, A.; DOHNÁLEK, P. Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. 1. 1. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2012. 265 p. ISBN: 978-80-260-2210- 7.
  Detail

  BALEK, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Use of emanation thermal analysis to characterize microstructure development during Portland cement hydration. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, vol. 100, no. 1, p. 560-568. ISSN: 1388- 6150.
  Detail

  DUFKA, A.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DROCHYTKA, R. Analýza příčin barevné nejednotnosti fasády zámku ve Vrchotových Janovicích. Zpravodaj WTA CZ, 2012, vol. 2012, no. 3- 4, p. 12-17. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  DUFKA, A.; LIŠKA, M. Vývoj malt na bázi geopolymerů určených pro sanace železobetonových konstrukcí. In Maltoviny 2012. Brno: 2012. p. 12-18. ISBN: 978-80-214-4657- 1.
  Detail

  DUFKA, A.; KOSÍKOVÁ, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; LIŠKA, M. Analysis of the possibility of using geopolymers as a matrix in sprayed concretes used under extreme conditions. Applied Mechanics and Materials, 2012, vol. 253- 255, no. 2013, p. 576-582. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

 • 2011

  DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. The monitoring of the state of reinforced concrete lining of tunnels exposed in aggressive conditions and prediction of its next life. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2011, vol. 2010, no. 58, p. 124-130. ISSN: 2010- 376X.
  Detail

  DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. The Development of Repair Materials based on Geopolymers Determined for Application in Chemically Aggressive Surroundings. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2011, vol. 2011, no. 58, p. 879-882. ISSN: 2010- 376X.
  Detail

  DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. The Development of Repair Materials based on Geopolymers Determined for Application in Chemically Aggressive Surroundings. An electronic international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology., 2011, vol. 2011, no. 58, p. 879-882. ISSN: 2010- 3778.
  Detail

 • 2010

  DUFKA, A. Hodnocení stavu železobetonového ostění štol exponovaného chemicky agresivním prostředím a predikce jeho další životnosti. Beton TKS, 2010, vol. 5, no. 5, p. 15-25. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  DUFKA, A. Vývoj správkových hmot na bázi geopolymerů určených pro aplikaci v chemicky agresivních prostředích. Zpravodaj WTA CZ, 2010, vol. 1, no. 2, p. 40-44. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  ŠNIRCH, Z.; LUKAVEC, M.; DUFKA, A. METODIKA STANOVENÍ VLIVU VERTIKÁLNÍCH TRHL NA PLÁŠT CHLADÍCÍ VĚŽE. Beton TKS, 2010, vol. 3/ 2010, no. 3, p. 64-67. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

 • 2009

  BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Využití cementokonopných desek. ERA 21, 2009, vol. 9, no. 1/ 2009, p. 74-75. ISSN: 1801- 089X.
  Detail

  ŠNIRCH, Z.; DUFKA, A. METODIKA STANOVENÍ VLIVU VERTIKÁLNÍCH TRHL NA PLÁŠT CHLADÍCÍ VĚŽE. Sanace betonových konstrukcí, 2009, vol. 14, no. 14, p. 43-51. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  DUFKA, A. Využití fyziáklně chemických metod při hodnocení železobetonových konstrukcí a návrhu jejich sanace. Beton TKS, 2009, vol. 9, no. 3, p. 47-49. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J. Vývoj stříkaných betonů s matricí na bázi geopolymerů. Zpravodaj WTA CZ, 2009, vol. 2009, no. 3- 4, p. 14-15. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  DUFKA, A. Laboratorní experimentální metody II. Brno: VUT FAST v Brně, 2009. p. 1-112.
  Detail

 • 2008

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DŘÍNOVSKÝ, L.; DUFKA, A. Praktické využití soudně komparační metody - fyzikálně chemické analýzy - pro určení shodnosti jednotlivých druhů materiálů. Soudní inženýrství, 2008, vol. 19, no. 4, p. 213-219. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 2007

  DUFKA, A. 1. In 2007. p. 1 (1 s.). ISBN: 978-0-415-55854- 9.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T.; DUFKA, A. Resistance of Concrete with Fine- Ground Granulated Slag Admixture to Sulphates and Acidic Aggressive Media. In Proceedings The 5TH International Symposium Compunational Civil Engineering 2007. 1. Iasi, Rumunsko: Societatii Academice Matei - Teiu Botez, 2007. p. 750-758. ISBN: 978-973-8955-14- 1.
  Detail

  DUFKA, A.; NOVÁK, J. Laboratorní experimentální metody. Brno: VUT FAST v Brně, 2007. p. 1-142.
  Detail

  DUFKA, A.; KHESTL, F. Možnosti využití obrazovkového skla jako alternativní suroviny pro výrobu stavebních materiálů. In Construmat 2007. 1. Ostrava: VŠB Ostrava, 2007. p. 73-75. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
  Detail

  DUFKA, A.; KHESTL, F. Determination of the degradation level in fire- damaged RC constructions. In FraMCoS- 6. 1. London: Taylor&Francis/ Balkema, 2007. p. 1767-1771. ISBN: 978-0-415-44066- 0.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Význam fyzikálně chemických diagnostických postupů při hodnocení stavu železobetonových konstrukcí. In Sanace a rekonstrukce staveb 2007. 1. Ostrava: WTA CZ, 2007. p. 178-184. ISBN: 978-80-02-01971- 8.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; FOJTÍK, T.; DUFKA, A. Resistance of Concrete with Fine- Ground Granulated Slag Admixture to Sulphates and Acidic Aggressive Media. Journal Intersections, 2007, vol. 4, no. 4, p. 89-98. ISSN: 1582- 3024.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. Possibility increase cooling tower service life in terms of longterm monitoring. In Computational Civil Engineering 2007. 1. Iasi, Romania: Academic Society "Matei - Teiu Botez" Iasi, Romania, 2007. p. 656-663. ISBN: 978-973-8955-14- 1.
  Detail

 • 2006

  DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z. MOŽNOSTI VYUŽITÍ ELEKTRÁRENSKÝCH POPÍLKŮ JAKO DRUHOTNÉ SUROVINY PRO VÝROBU INJEKTÁŽNÍCH HMOT. In Sborník konference Odpadové Fórum 2006. 1. Milovy: PCHE, 2006. p. 3276-3281. ISBN: 80-02-01792- 7.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. VÝROBKY VYUŽÍVAJÍCÍ ODPADU Z VÝROBY VLÁKNITÉ TEPELNÉ IZOLACE. In Sborník přednášek. 1. Milovy: Sprint service Praha, 2006. p. 3282-1032876. ISBN: 80-02-01792- 7.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ PŘI MODIFIKACI STAVEBNÍCH HMOT. In RECYCLING 2006. 1. Brno: VUT v Brně, 2006. p. 158-165. ISBN: 80-214-3142- 3.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z.; DUFKA, A. RECYKLACE ODPADU VZNIKAJÍCÍHO PŘI VÝROBĚ VLÁKNOVÉ TEPELNÉ IZOLACE. In Vustah X. konference. 1. Telč: Vyzkumný ústav stavebních hmot, 2006. p. 67-74. ISBN: 80-239-7146- 8.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. Využití fyzikálně- chemických postupů pro stanovení stáří trhlin. Zpravodaj WTA CZ, 2006, vol. 2006, no. 1- 2, p. 9-11. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. APLIKACE SMĚSNÉHO POJIVA NA BÁZI FLUIDNÍCH POPÍLKŮ PŘI ZPRACOVÁNÍ ODPADU Z MINERÁLNÍ IZOLAČNÍ VATY. In Zborník přednášek Construmat 2006. 1. Račkova Dolina: 2006. p. 42-46. ISBN: 80-8069-747- 7.
  Detail

  DUFKA, A. Problematika diagnostiky železobetonových konstrukcí zasažených požárem. Sanace betonových konstrukcí, 2006, vol. 10, no. 1, p. 84-91. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  DUFKA, A.; SALVIANY, V. Možnosti zvyšování odolnosti stříkaných betonů vůči vysokým teplotám. Sanace betonových konstrukcí, 2006, vol. 10, no. 1, p. 311-318. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  DUFKA, A. Hodnocení stavu železobetonových konstrukcí zasažených požárem. In sborník. 1. Slovensko: Mechnizačná fakulta STU, 2006. p. 120-123. ISBN: 80-8069-747- 7.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. Posouzení rizika rozvoje alkáliového rozpínání železobetonové konstrukce popílkových sil a zásobníků škváry. In Sborník z 1. Konference Zvyšování životnosti komponenet energetických zařízení v tepelných elektrárnách. 1. srní: 2006. p. 100-107. ISBN: 80-239-7878- 0.
  Detail

  DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z. STATE ESTIMATION OF REINFORCED DRIFT LINING EXPOSED IN AGGRESSIVE CONDITIONS AND PREDICTION OF ITS CONTINUOUS SERVICE LIFE. In serviceability of underground structures. 1. SHANGHAI. ČÍNA: Tongji University Press, 2006. p. 205-211. ISBN: 7-5608-2659- 8.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; DUFKA, A. Posouzení příčin vzniku závad nášlapné vrstvy podlah v klubovém patře v objektu Sazka Arény v Praze (C 1105). 2006.
  Detail

  DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z. THE APPRAISAL OF STATE OF REINFORCED CONCRETE JAMB STONE OF DADO TUNNELS EXPOSED IN AGGRESSIVE CONDITIONS SO AS TO PREDICT ITS DURABILITY. In serviceability of underground structures. 1. SHANGHAI. ČÍNA: Tongji University Press, 2006. p. 307-315. ISBN: 7-5608-2659- 8.
  Detail

 • 2005

  DUFKA, A., BYDŽOVSKÝ, J. Využití energosádrovce kontaminovaného organickými látkami pro výrobu cementu. In Sádra 2005. 1. Brno: VUT v Brně, 2005. p. 5-11. ISBN: 80-214-3041- 9.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; DUFKA, A. C 1059 - Posouzení vad na fasádách a zatékání objektu. Brno: 2005.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Influence of desulfurised combustion gases on the durability of cooling towers. In Reapir and Renovation of Concrete Structures. 1. Dundee, Scotland: Thomas Telford, 2005. p. 73-80. ISBN: 0-7277-3405- 9.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; DUFKA, A.; NOVÁK, J. Studium hydratace alkalicky aktivované strusky. ChemZi, 2005, vol. 1, no. 1, p. 190-190. ISSN: 1336- 7242.
  Detail

  DUFKA, A. Zvyšování odolnosti cementových kompozitů vystavených působení extrémních teplot. In sborník. 1. Brno: SSBK, 2005. p. 328-334. ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J. Diagnostics of Reinforced Concrete Factory Building for Cellulose. In fdf. dd. Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense, 2005. p. 67-74. ISBN: 0-7277-3405- 9.
  Detail

  DUFKA, A., BYDŽOVSKÝ, J. Možnosti zvyšování odolnosti cementových kompozitů vůči působení extrémních teplot. In 1. 1. Telč: VUSTAH, 2005. p. 168-173. ISBN: 80-239-4905- 5.
  Detail

  Dufka, A. Specifika diagnostiky stavu železobetonových konstrukcí exponovaných v extrémních podmínkách. In 1. 1. Rajecké Teplice: Žilinská univerzita v Žiline, 2005. p. 107-109. ISBN: 80-8070-451- 1.
  Detail

  DUFKA, A. Resistance Increase of Cement Composites Exposed to Extreme Temperatures. In 1. 1. Žilina: University of Žilina, 2005. p. 28-33. ISBN: 80-8070-462- 7.
  Detail

  DUFKA, A. Principy degradace cementových kompozitů extrémními teplotami a možnosti zvyšování jejich odolnosti. In 1. 1. Brno: Česká stavební společnost, 2005. p. 341-346. ISBN: 80-02-01768- 4.
  Detail

  DUFKA, A., ŠNIRCH, Z. ANALYSIS IMUNITY OF DIFERENT TYPE REPAIR MATERIALS IN AGRESIVE ENVIROMENT. In Sborník. 1. Moskva: 2005. p. 559-566. ISBN: 5-98580-013- X.
  Detail

  DUFKA, A., VANĚREK, J. Diagnostika stavu železobetonové haly s technologií na zpracování celulózy a specifika její sanace. In Sborník přednášek. 1. Brno: SSBK, 2005. p. 38-43. ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J., DUFKA, A. Possibilities of increasing polymercement mortars durability. In Book of Abstracts. 1. Rio de Janeiro, Brasil: UFF, 2005. p. 45-45. ISBN: 85-905495-2- 6.
  Detail

 • 2004

  DUFKA, A. MOŽNOSTI STANOVENÍ STÁŘÍ TRHLIN NARUŠUJÍCÍCH ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE. In Construmat 2004. zborník přednáško z X. medzinárodnej. Košice: 2004. p. 88 ( p.)ISBN: 80-8073-175- 6.
  Detail

  DUFKA, A. POSSIBILITIES OF INCREASING POLYMERCEMENT MORTARS DURABILITY. In TCE- 2004 Technology of Construction and Rehabilitation. 1. Minsk: 1, 2004. p. 265 ( p.)
  Detail

  DROCHYTKA, R., ŽIŽKOVÁ, N., DUFKA, A. Správkové materiály pro 21. století s využitím odpadních surovin. In Sborník přednášek XIV. Mezinárodního sympozia Sanace 2004. Brno: SSBK, 2004. p. 337 ( p.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  DUFKA, A. ANALÝZA VLIVU AGRESIVNÍCH PROSTŘEDÍ NA ŽIVOTNOST CEMENTOVÝCH KOMPOZITŮ VYSTAVENÝCH MECHANICKÉMU ZATÍŽENÍ. In Sanace a rekonstrukce. wta. Praha: wta, 2004. p. 337 ( p.)ISBN: 80-02-01683- 1.
  Detail

  DUFKA, A. Problematika stanovení stáří trhlin v železobetonových konstrukcích. Seriál pro odborné stavební informace, 2004, vol. 1, no. 1, p. 5 ( p.)ISSN: 1213- 4112.
  Detail

 • 2003

  BYDŽOVSKÝ, J., DUFKA, A. Stavebně-technický průzkum mostu ev.č. 3711- 3 v Moravské Třebové. In Sanace. Brno: SSBK, 2003. p. 45 ( p.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  DUFKA, A., VANĚREK, J. Problematika diagnostiky porúch železobetónovej haly s technológou na spracovanie celulózy a špecifiká jej sanácie. In Stavebné materiály a skúšobnictvo. Štrbské Pleso: Fakulta BERG TU Košice, 2003. p. 155 ( p.)ISBN: 80-7099-991- 8.
  Detail

  DUFKA, A. Využití odpadních látek ve směsí určených pro injektáž mikropilot. In Zborník prednášok IX. medzinárodnej konferencie Construkmat 2003. Levoča: 2003. p. 128- 132 ( p.)ISBN: 80-01- 02079.
  Detail

  DUFKA, A. Možnosti zvyšování trvanlivosti správkových malt. In Sborník " Sanace a rekonstrukce staveb 2002. Praha: WTA CZ, 2003. p. 64 ( p.)ISBN: 80-02-01502- 9.
  Detail

  DUFKA, A., BYDŽOVSKÝ, J. Možnosti využití odpadních surovin ve směsích určených pro injketáž mikropilot. In Sanace betonových konstrukcí. Brno: SSBK, 2003. p. 293 ( p.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  DUFKA, A. Analýza možnosti zvyšování životnosti cementových kompozitů aplikací odpadních surovin. disertační práce. Brno: V, 2003. ISBN: 80-7078-647- 9.
  Detail

  DUFKA, A. Možnosti využití průmyslových odpadů v sanačních systémech. In Statiucko- konštrukčné a stavebno fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Košice: Dom techniky ZSVTS Košice spol. s r.o., 2003. p. 105-109. ISBN: 80-232-02221- 9.
  Detail

 • 2002

  DROCHYTKA, R., DUFKA, A. Možnosti zvýšení životnosti sanovaných betonů. In Sanace a rekonstrukce staveb 2002. Praha: ÚIV, Nakladatelství TAURIS, 2002. p. 216 ( p.)ISBN: 80-02-01502- 9.
  Detail

  DUFKA, A.; VANĚREK, J. Možnosti eliminace vzniku nežádoucích poločlánků ve spojích kovových konstrukcí. In Sborník vědeckých a odborných spisů Stavební fakulty VUT v Brně. Brno: 2002. p. 99 ( p.)ISBN: 80-214-2251- 3.
  Detail

  DUFKA, A. Možnosti zvyšování korozní odolnosti správkových malt. In Sborník SSBK. Brno: Sdružení SSBK, 2002. p. 345 ( p.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  DROCHYTKA, R., DUFKA, A. Zvýšení trvanlivosti správkových hmot na beton odpadními surovinami. In Betonárske dni 2002. Bratislava: STU v Bratislavě, 2002. p. 277 ( p.)ISBN: 80-227-1755- X.
  Detail

  DUFKA, A. Analýza možnosti zvyšování životnosti správkových malt. In 2002. p. 146- 148 ( p.)
  Detail

 • 2001

  DUFKA, A., BROŽOVSKÝ, J. Expertízní posouzení kvality betonu stropu v teráriu ZOO Brno. 01-04- 506. Brno: Zoologická zahrada města Brna, technický úsek, 2001. ISBN: 0.
  Detail

  HELA, R., BROŽOVSKÝ, J., DUFKA, A., SOBOL, K., KEPÁK, R. STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM ŽELEZOBETONOVÉHO KOMÍNA V ELEKTRÁRNĚ DĚTMAROVICE. 01/09/ 560. Brno: ČEZ a.s. - Elektrárna DĚTMAROVICE, 2001.
  Detail

  DUFKA, A. Stanovení trvanlivosti správkových hmot s využitím odpadních surovin. In VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. 1. vydání. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, 2001. p. 57 ( p.)ISBN: 0.
  Detail

  DUFKA, A., VANĚREK, J. Metody nedestruktivního stanovení míry koroze výztužné oceli. In 3. Odborný seminář doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakutla stavební, 2001. p. 15 ( p.)ISBN: 1212- 9275.
  Detail

  DUFKA, A. Posouzení kvality betonu stropu pivovaru Starobrno. 0-12- 608. Brno: Unistav a.s., 2001. ISBN: 0.
  Detail

  DUFKA, A., FRÝBORT, D. Návrh receptury betonové směsi odolné vůči působení vod s  vysokým obsahem agresivního CO2. In X. Mezinárodní sympozium sanace betonových konstrukcí. Brno: SSBK, 2001. p. 316 ( p.)
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J., DUFKA, A. Využití elektrárenských popílků a jiných průmyslových odpadů ve výrobě stavebních hmot - Ověření možnosti využití fluidních popílků do směsných cementů. In VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. DT 1/ 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, 2001. p. 39 ( p.)
  Detail

  DROCHYTKA, R., DUFKA, A. Analýza možnosti zvyšování odolnosti správkových malt vůči působení agresivních činitelů. In II. International Scientific Conference "Quality and reliability in Building materials". Košice: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2001. p. 120 ( p.)ISBN: 80-7099-707- 9.
  Detail

  DUFKA, A., BROŽOVSKÝ, J. Zpráva o výsledích stavebně technického průzkumu vnitřního povrchu pláště a příslušenství granulační věže B404 v závodě Chemopetrolu a.s. 01-09- 561. Brno: Chemopetrol a.s. Litvínov – Záluží 1, Chemopetrol a.s., 2001. ISBN: 0.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.