Ing.

Amos Dufka

Ph.D.

FCE – assistant professor

+420 54114 7514, +420 54114 8067
dufka.a@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Amos Dufka, Ph.D.

Projects

 • 2015

  Vývoj nových typů sekundárních ochran pro extrémní podmínky , zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Využití vysokopopílkových betonů pro specifické oblasti stavebnictví, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  GA14-25504S, Výzkum chování kompozitů na bázi anorganických matric v extrémních podmínkách Výzkum chování kompozitů na bázi anorganických matric v extrémních podmínkách Výzkum chování kompozitů na bázi anorganických matric v extrémních podmínkách, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Studentská laboratoř pro studium dynamických účinků deformací stavebních hmot, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Rozšíření laboratoře pro praktickou výuku struktury materiálů a jejich tepelně-technických vlastností, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Vývoj vysoce odolných správkových hmot na bázi alkalicky aktivovaných látek , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2008

  GA103/08/0145, Vývoj stříkaných betonů určených pro expozici v extrémních podmínkách, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2003

  Informační centrum stavebních hmot s využitím odpadů, zahájení: 01.02.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail