Ing.

Amos Dufka

Ph.D.

FCE – assistant professor

+420 54114 7514, +420 54114 8067
dufka.a@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Amos Dufka, Ph.D.

Patents

  • 2017

    užitný vzor
    MELICHAR, T.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ HRADECKÝ PÍSEK a.s.., Brno, CZ: Plněná zálivková hmota. 31248, užitný vzor. (2017)
    Detail