doc. Ing.

Aleš Vémola

Ph.D.

IFE – Director

+420 54114 8904
ales.vemola@usi.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.

Publications

 • 2019

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A. Kriminalistika - technické, forenzní a kybernetické aspekty - vybrané technické kapitoly. In Kriminalistika - technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň: 2019. p. 1-1205. ISBN: 978-80-7380-741-2.
  Detail

  BUCSUHÁZY, K.; SEMELA, M.; BELÁK, M.; SVOZILOVÁ, V.; BILÍK, M.; STÁŇA, I.; MAXERA, P.; KLEDUS, R.; VÉMOLA, A. Driver behaviour measured by eyetracking, acquisition of biosignals and vehicle data in regular road traffic. Barcelona, Spain: EVU, 2019. p. 95-100.
  Detail

  VÉMOLA, A. Pierwszeństwo, prędkość - wzajemne zalezności. In Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogoweho. 1. Krákow: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sadowych, 2019. p. 73-78. ISBN: 978-83-87425-79-1.
  Detail | WWW

  TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; MIKULEC, R. Safe and comfortable ride of passangers in public transport. Proceedings / VII International Symposium NEW HORIZONS 2019 of Transport and Communications. Doboj, Bosna a Hecegovina: University of East Sarajevo, Faculty of transport and Traffic Engineering, 2019. p. 81-86. ISBN: 978-99955-36-79-4.
  Detail | WWW

 • 2018

  SEMELA, M.; PANČÍK, J.; VÉMOLA, A.; KLEDUS, R.; BRADÁČ, A. Auto recalls and software quality in the automotive sector. EAI Endorsed Transactions on Scalable Information Systems, 2018, vol. 5, no. 17, p. 1-8. ISSN: 2032-9407.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; HERMAN, D.; VÉMOLA, A. Possibilities of the traffic emission monitoring in context of the Smart Cities concept. In VII. International Scientific Conference of the Faculty of Transport Engineering, Conference Proceeding. Pardubice: University of Pardubice, Faculty of Transport Engineering, 2018. p. 23-30. ISBN: 978-80-7560-152-0.
  Detail

  DUFEK, Z.; VÉMOLA, A. Kárná odpovědnost u svobodných povolání. Soudní inženýrství, 2018, vol. 2018, no. 1, p. 1-4. ISSN: 1211-443X.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A. Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech. 2018. 307 p. ISBN: 978-80-7204-995-0.
  Detail

  VÉMOLA, A. Přednost, rychlost - vzájemné souvislosti. In Sborník příspěvků z odborné konference Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil. 1. 2018. p. 5-9. ISBN: 978-80-904625-9-5.
  Detail

  VÉMOLA, A. Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie. In Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie. Grada Publishing, a.s. 2018. Praha: Grada Publishing, 2018. p. 1-168. ISBN: 978-80-247-1979-5.
  Detail

 • 2017

  SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V.; SKŘEHOT, P.; MELICHAROVÁ, M.; VÉMOLA, A. Assessment of Capabilities of Conventional Tools for Analysing and Assessing of Risk in Context with Dynamic Risks. In Risks of processes and their management. Praha: 2017. p. 231-247. ISBN: 978-80-01-06144-2.
  Detail

  BILÍK, M.; TOKAŘ, S. et al. Parametry zderzenia - wyniki z testów zderzeniowych najnowszych modeli samochodu Škoda. Paragraf na drodze, 2017, vol. 19, no. numer specjalny, p. 7-21. ISSN: 1505-3520.
  Detail | WWW

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; KLEDUS, R.; BELÁK, M.; MAXERA, P.; STÁŇA, I.; BUCSUHÁZY, K.; VÉMOLA, A. Noční nehoda trolejbusu a chodce. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2017.
  Detail

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; BELÁK, M.; KŘIŽÁK, M.; MAXERA, P.; MIKULEC, R.; BUCSUHÁZY, K.; DVOŘÁKOVÁ, P.; OBRÁTILOVÁ, A.; STÁŇA, I. CRASHDAY 2016 - prezentace výsledků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2017.
  Detail

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; BELÁK, M.; KŘIŽÁK, M.; MIKULEC, R.; BUCSUHÁZY, K.; STÁŇA, I.; TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A. CRASHDAY 2016 - NÁRAZOVÉ ZKOUŠKY VOZIDEL. Soudní inženýrství, 2017, vol. 2017, no. 1, p. 23-43. ISSN: 1211-443X.
  Detail

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; HRABOVÁ, K.; VÉMOLA, A. Stanovení výše škody na životním prostředí v souvislosti s haváriemi na pozemních komunikacích. In Krizové řízení a řešení krizových situací, 14. - 15. září 2017, FLKŘ UTB v uherském Hradišti. Uherské Hradiště: 2017. p. 5-12. ISBN: 978-80-7454-717-1.
  Detail | WWW

 • 2016

  VÉMOLA, A. Teorie stop dopravních nehod. In Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. p. 717-732. ISBN: 978-80-7380-589- 0.
  Detail

  HIRT, M.; VÉMOLA, A.; ĎATKO, M.; ZELENÝ, M. Soudní lékařství II. díl. In Soudní lékařství II. díl. 2016. p. 151-177. ISBN: 978-80-271-0268- 6.
  Detail

 • 2015

  BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Analýza silniční nehody a rozsahu poškození - střet tří vozidel (4050 - doplněk). Brno: 2015. p. 1-17.
  Detail

  ŠIŠKA, A.; SEMELA, M.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A.; BILÍK, M. Analýza kolizního děje (vybrzďování) na rychlostní komunikaci R10 (4139). 2015. p. 1-46.
  Detail

  ZEMÁNEK, L.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Analýza silniční nehody a rozsahu poškození - střet tří vozidel - doplněk znaleckého posudku 4050-1 - C 1477/ 1. Brno: Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, 2015. p. 1-27.
  Detail

  KHATIB, N.; VÉMOLA, A. Reálná dopravní situace na Blízkém východě - případová studie. Soudní inženýrství, 2015, no. 1, p. 16-21. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  SEMELA, M.; PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A. Parametry dynamiki ruchu samochodów wyposazonych w system ESP w okreslonych manewrach. Paragraf na drodze, 2015, vol. 1, no. 1, p. 297-310. ISSN: 1505- 3520.
  Detail

  KHATIB, N.; VÉMOLA, A. GLOBÁLNÍ STAV BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2015. Brno: VUT, 2015. p. 58-74. ISBN: 9788021451001.
  Detail | WWW

 • 2014

  TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Střet vozidla Škoda s chodcem C 1478. 2014.
  Detail

  TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Stanovení technické příčiny dopravní nehody - střet dvou motocyklu C 1479. 2014.
  Detail

  TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Stanovení technické příčiny dopravní nehody - střet vozidla a motocyklu C 1480. 2014.
  Detail

  BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; KUŘE, A. Dopravní nehoda nákladního vozidla Volvo a cyklistky (4087). 2014. p. 1-51.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KUNOVSKÝ, M.; SEMELA, M. Atypická dopravní nehoda vozidla Porsche s chodkyní. 2014. p. 1-251.
  Detail

  ŠIŠKA, A.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel (4092). 2014. p. 1-38.
  Detail

  PRNKA, J.; ZEMÁNEK, L.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Analýza silniční nehody a rozsahu poškození - střet dvou vozidel (4050-2 - C 1477/2). Brno: Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, 2014. p. 1-30.
  Detail

  COUFAL, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Série pojišťovacích podvodů. Střety BMW x VW, BMW x Citroën, BMW x Skoda (4084). Brno: 2014. p. 1-132.
  Detail

  BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehody vozidla Volkswagen (4121). Brno: 2014. p. 1-29.
  Detail

  SEMELA, M.; VERTAL, P.; VÉMOLA, A. Analýza vplyvu aktívnych bezpečnostných prvkov vozidiel na ochranu chodcov. Soudní inženýrství, 2014, vol. 25, no. 2- 3, p. 111-120. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  VÉMOLA, A.; SEMMLER, P. Analýza zpomalování trolejbusů a vyhodnocení jeho účinku na stojící cestující. Soudní inženýrství, 2014, vol. 25, no. 2- 3, p. 104-110. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  ZEMÁNEK, L.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Analýza silniční nehody a rozsahu poškození - střet tří vozidel (4050-1 - C 1477/1). Brno: Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, 2014. p. 1-25.
  Detail

  MAZÁNKOVÁ, M.; VÉMOLA, A. Dopravní nehoda v důsledku selhání lidského faktoru. In Sborník. Brno: ÚSI VUT, 2014. ISBN: 978-80-214-4852-0.
  Detail

 • 2013

  KHATIB, N.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A. Reconstruction Of A Motorcycle Head-on Collision - Czech Republic Case Study. In Automotive Engineering for Improved Safety JUMV. Belgrade: 2013. p. 1-14. ISBN: 978-86-80941-38- 7.
  Detail | WWW

  TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A. Analýza vybrané terminologie při řešení pojistných podvodů. Soudní inženýrství, 2013, vol. 24, no. 1, p. 6-14. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda motocyklu a osobního vozidla (4051). 2013. p. 1-33.
  Detail

  BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehody vozidla Mercedes (4061). 2013. p. 1-23.
  Detail

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A. Možnosti spatření chodců v extravilánu za snížené viditelnosti. Sborník příspěvků z odborné konfernce "Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil". Vyškov: 2013. p. 66-79. ISBN: 978-80-904625-4-0.
  Detail

  VÉMOLA, A. Kriminalistické stopy silničních dopravních nehod z pohledu soudně- inženýrských aplikací. In Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vědy a forenzné disciplíny v kontexte kontroly kriminality. Pocta prof. JUDr. Ing. Viktorovi Poradovi, DrSc., Dr.h.c. mult k 70. narodeninám. 1. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. p. 822-842. ISBN: 978-80-7380-440- 4.
  Detail

  ZEMÁNEK, L.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Analýza silniční nehody a rozsahu poškození - střet dvou vozidel (4023 - C 1425) - doplněk D 1425/ 1. Brno: Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, 2013. p. 1-4.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A. Nepozornost jako příčina dopravní nehody, dopravní nehoda česko-slovenské pop- star. Paragraf na drodze, 2013, vol. 2013, no. 1, p. 299-308. ISSN: 1505- 3520.
  Detail

  SCHEJBAL, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních vozidel (T4058). Brno: 2013. p. 1-28.
  Detail

  MOTL, J.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda terénního vozidla (4030). Brno: 2013. p. 1-21.
  Detail

  ŠIŠKA, A.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel a cyklisty (4041). 2013. p. 1-37.
  Detail

  ŠIŠKA, A.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda motocyklu a osobního vozidla (4069). 2013. p. 1-35.
  Detail

  COUFAL, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Čelní střet vozidel VW Golf, Škoda Felicia a Škoda Octavia (4060). Brno: 2013. p. 1-52.
  Detail

  TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; KLEDUS, R. Pokus o pojistný podvod, náraz vozidla do stromu C 1469. 2013.
  Detail

 • 2012

  TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; SEMELA, M. Pokus o pojistný podvod, střet dvou vozidel C 1405. 2012.
  Detail

  BELÁK, M.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A. Analýza technické přijatelnosti vzniku poškození na vozidlech ve vztahu k popisované pojistné události. 2012. p. 1-2.
  Detail

  PRNKA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Střet osobního vozidla se stromem (3958). 2012. p. 1-28.
  Detail

  PRNKA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Střet dvou osobních vozidel (4020). 2012. p. 1-30.
  Detail

  COUFAL, T.; VÉMOLA, A. Zpomalení působící na posádku vozidla při čelním nárazu. In ExFoS 2012 Expert Forensic Science sborník XXI. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. Brno: VUT v Brně, 2012. p. 202-220. ISBN: 978-80-214-4412- 6.
  Detail

  FEDRA, T.; SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody dvou osobních vozidel (C102). 2012. p. 1-36.
  Detail

  VERTAL, P. a kol. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních vozidel (T 3998). 2012. p. 1-26.
  Detail

  BELÁK, M.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel (3987). 2012. p. 1-14.
  Detail

  BELÁK, M.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel (4018). 2012. p. 1-14.
  Detail

  BELÁK, M.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A. Stanovení obvyklé ceny osobního automobilu (4002). 2012. p. 1-12.
  Detail

  BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda motocyklu a dodávkového vozidla (3988). 2012. p. 1-34.
  Detail

  BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda motocyklu (4007). 2012. p. 1-20.
  Detail

  HIRT, M.; VÉMOLA, A.; COUFAL, T.; ZELENÝ, M.; ĎATKO, M. Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství - kapitola 3 - Poranění osádky v kabině osobního automobilu. In Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. p. 28-46. ISBN: 978-80-247-4308- 0.
  Detail

  TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Střet dvou vozidel před zůžením vozovky C 1427. 2012.
  Detail

  COUFAL, T.; VÉMOLA, A. Zpomalení působící na posádku vozidla při čelním nárazu. Soudní inženýrství, 2012, vol. 23- 2012, no. 2, p. 146-156. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  VÉMOLA, A.; COUFAL, T.; PRNKA, J.; TOKAŘ, S.; ZEMÁNEK, L. Bezpečnost vozidel silničního provozu. Brno: VUT v Brně, 2012.
  Detail

  COUFAL, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Střet dvou tramvají v zastávce. (3999 - C1403). Brno: 2012. p. 1-43.
  Detail

  COUFAL, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Čelní střet vozidla Škoda s vozidlem Subaru (4003 - C1415). Brno: 2012. p. 1-36.
  Detail

  ZEMÁNEK, L.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Analýza silniční nehody a rozsahu poškození - střet dvou vozidel (4023). Brno: Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, 2012. p. 1-139.
  Detail

  PANÁČEK, V.; ŠKOPÁN, M.; POKORNÝ, P.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; KLEDUS, R. Technické posouzení skladového regálového systému. Brno: ÚSI VUT v Brně., 2012. p. 1-22.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek k dopravní nehodě vozidla s chodcem. 2012. p. 1-41.
  Detail

  URBAN, Z.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Analýza závady na vozidle BMW. 2012. p. 1-49.
  Detail

  BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda motocyklu. 2012. p. 1 (1 s.).
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek k dopravní nehodě vozidla s chodcem. 2012. p. 1-2.
  Detail

  COUFAL, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Střet dvou tramvají v zastávce. Brno: 2012. p. 1-2.
  Detail

  PANÁČEK, V.; ŠKOPÁN, M.; POKORNÝ, P.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; KLEDUS, R. Technické posouzení skladového regálového systému. Brno: ÚSI VUT v Brně., 2012. p. 1-2.
  Detail

  MOTL, J.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Dopravní nehoda osobního vozidla (4014). 2012. p. 1-25.
  Detail

 • 2011

  KHATIB, N.; PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A. COMPARISON BETWEEN TRAFFIC STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC, LEBANON AND JAPAN. In Automotive Engineering for Improved Safety. Belgrade: 2011. p. 1-18. ISBN: 978-86-80941-36- 3.
  Detail

  VÉMOLA, A.; ZEMÁNEK, L.; PRNKA, J.; MAZÁNKOVÁ, M.; ŠIŠKA, A. Výzkumná zpráva pro projekt DAR společnosti Škoda auto, a.s. k tématu Jízda v koloně vozidel, vliv asistenčních systémů na změnu chování řidiče. Brno: Ústav soudního inženýrství, 2011. p. 1-2.
  Detail

  ŠANDERA, P.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního vozidla s autobusem (C 1353). 2011.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody - střet vozidla a motocyklu (č. 3924). 2011.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny střetu dvou automobilů (3939). Brno: 2011.
  Detail

  VÉMOLA, A.; SEMELA, M.; VAVRA, L. Stanovení technické příčiny dopravní nehody dvou osobních automobilů (C 3913). 2011.
  Detail

  MOTL, J.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Střet osobního vozidla s chodcem (3920). 2011. p. 1-36.
  Detail

  TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodcem C 1345. 2011.
  Detail

  COUFAL, T.; VÉMOLA, A. Mechanika čelního nárazu. Soudní inženýrství, 2011, vol. 22- 2011, no. 2- 3, p. 104-112. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A. Střet osobního vozidla Mercedes s malým motocyklem (C1361). 2011.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Náraz osobního vozidla Škoda Octavia do stromu - pokus o pojistný podvod (C1356). 2011.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Pokus o pojistný podvod (C1350/1). 2011.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Pokus o pojistný podvod (C1350/2). 2011.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Pokus o pojistný podvod (C1350/3). 2011.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Pokus o pojistný podvod (C1350/4). 2011.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Pokus o pojistný podvod (C 1350/5). 2011.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Střet nákladního vozidla TATRA s chodkyní (C1338). 2011.
  Detail

  VÉMOLA, A.; ROCHLA, T. Nehoda z dálnice D1 Brno - Praha. Soudní inženýrství, 2011, vol. 22- 2011, no. 4, p. 161-175. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Náraz osobního vozidla Citroën C8 do stromu - posouzení zda se jedná o pojistný podvod C1368. 2011.
  Detail

  FEDRA, T.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody autobusu s motocyklem (C1369). 2011.
  Detail

  MOTL, J.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Dopravní nehoda mezi osobním a nákladním vozidlem (3954). 2011. p. 1-20.
  Detail

  MOTL, J.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel (3968). 2011. p. 1-24.
  Detail

  PRNKA, J.; SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Poškození vozidla po zásahu úlomky střešní krytiny (3908/III). 2011. p. 1-30.
  Detail

  ZEMÁNEK, L.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení rozsahu poškození - střet dvou vozidel (3956). Brno: Ústav soudního inženýrství, 2011. p. 1-25.
  Detail

  VÉMOLA, A.; ZEMÁNEK, L.; PRNKA, J.; MAZÁNKOVÁ, M.; ŠIŠKA, A. Výzkumná zpráva pro projekt DAR společnosti Škoda Auto, a.s. k tématu Jízda v koloně vozidel, vliv asistenčních systémů na změnu chování řidiče. Brno: Ústav soudního inženýrství, 2011. p. 1-70.
  Detail

  MOTL, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; KLEDUS, R. Ocenění motorového vozidla Mercedes Benz SLK 200 (4034). Brno: 2011. p. 1-15.
  Detail

  COUFAL, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Čelní střet vozidla Škoda do boku vozidla Mercedes.(3935 - C1372). Brno: 2011. p. 1-42.
  Detail

  PANÁČEK, V.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A.; SLEPÁNEK, P. Stanovení obvyklé ceny nákladního vozidla a přívěsu (D1296). Brno: ÚSI VUT v Brně, 2011. p. 1-12.
  Detail

 • 2010

  VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Vzorový znalecký posudek s podporou simulačního programu. In Sborník příspěvků XIX. Mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství, 22.-23.1. 2010 Kongresové centrum Brno 2010. Brno: VUT v Brně, ÚSI, 2010. p. 1-34. ISBN: 978-80-214-4037-1.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Střet osobního vozidla s motocyklem Honda (C 1304). 2010.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A. Dopravní nehoda a technická závada motocyklu. Soudní inženýrství, 2010, vol. 21, no. 1, p. 3-6. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  PANÁČEK, V.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Poškození převodovky nákladního vozidla. 2010. p. 1-5.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení obvyklé ceny osobního vozidla. 2010.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Posouzení poškození na vozidle v souvislosti s dopravní nehodou (C 1299). Brno: 2010. p. 1-31.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení možnosti vzniku zdokumentovaných poškození při dopravní nehodě (C 1334). 2010.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení průběhu a technické příčiny vzniku nehodového děje - střetu 3 vozidel (C 1307). 2010.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení průběhu a příčiny střetu vozidla s chodkyní (C 1318). 2010.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení průběhu a technické příčiny střetu dvou vozidel na křižovatce (C 1295). 2010.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení možnosti vzniku zdokumentovaných poškození při dopravní nehodě (D 1170). 2010.
  Detail

  PANÁČEK, V.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení nákladů na opravu vozidla po dopravní nehodě (D1280/1). Brno: ÚSI VUT v Brně, 2010. p. 1-15.
  Detail

  PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Posouzení technického stavu elektronické řidicí jednotky motoru vozidla po úpravě (čj. 3868). Brno: ÚSI VUT Brno, 2010. p. 1-27.
  Detail

  PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Posouzení technického stavu vozidla (čj. 3879). Brno: ÚSI VUT Brno, 2010. p. 1-37.
  Detail

  PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda motocyklu s nákladním vozidlem (čj. 3865). Brno: ÚSI VUT Brno, 2010. p. 1-40.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Střet autobusu s chodcem (C 1329). 2010.
  Detail

  PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A. Diagnostika závady motoru a stanovení její příčiny. Soudní inženýrství, 2010, vol. 20, no. 5, p. 259-265. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 2009

  VÉMOLA, A.; HIRT, M. Neobvyklá nehoda s chodcem a pokus o vraždu. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. Brno: MSD Lidická 23, 602 00 Brno, 2009. p. 1-29. ISBN: 978-80-7392-106-4.
  Detail

  PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A. DIAGNOSTIKA ZÁVADY MOTORU A STANOVENÍ JEJÍ PŘÍČINY. In XIV. Mezinárodní konference analytiků dopravních nehod 2009, Brno 5. až 6. 6. 2009. Sborník anotací. Brno: VUT v Brně, 2009. p. 42-53. ISBN: 978-80-214-3915- 3.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A. Dopravní nehoda a technická závada motocyklu. In Sborník příspěvků. 2009. p. 35-42. ISBN: 978-80-214-3915-3.
  Detail

  VÉMOLA, A. Neobvyklé chování řidiče po kolizi s chodcem. Bezpečnostní teorie a praxe, 2009, vol. 2009, no. 2, p. 81-96. ISSN: 1801- 8211.
  Detail

  WEIGEL, L.; VÉMOLA, A. XVIII. nezinárodní věděcká konference soudního inženýrství - Brno, 23. a 24. ledna 2009. Soudní inženýrství, 2009, vol. 20, no. 1, p. 3-8. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  VÉMOLA, A. Analýza silničních nehod s podporou simulačních programů. Soudní inženýrství, 2009, vol. 20, no. 1, p. 34-40. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  VÉMOLA, A. Problematika analýzy jízdy vozidla v obecném prostorovém oblouku. Soudní inženýrství, 2009, vol. 19, no. 6, p. 287-304. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda dvou vozidel (C 1251). 2009.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda vozidla a motocyklu (C 1268). 2009.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda osobních vozidel (C 1285). 2009.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního vozidla (C 1277). 2009.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda osobních automobilů (C 1274). 2009.
  Detail

  VÉMOLA, A.; ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody autobusu a nákladního automobilu. (C 1289). 2009.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MEDUNA, J.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1282). 2009.
  Detail

  VÉMOLA, A.; ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1273). 2009.
  Detail

  MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s cyklistou. (C 1262). 2009.
  Detail

  VÉMOLA, A.; ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody nákladního automobilu s návěsem. (C 1255). 2009.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu a nákladního automobilu s přívěsem. (C 1248). 2009.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 1036). 2009.
  Detail

  SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s motocyklem (C 1245). 2009.
  Detail

  SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1256). 2009.
  Detail

  SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1265). 2009.
  Detail

  SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1283). 2009.
  Detail

  SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s motocyklem (C 1279). 2009.
  Detail

  PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Zjištění poškození sedel kuličkových ventilů vstřikovačů vznětového motoru (D 1240). 2009.
  Detail

  PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda osobního vozidla (C1259). 2009.
  Detail

  PANÁČEK, V.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení skutečných nákladů na opravu poškození vozidla. 2009.
  Detail

  PANÁČEK, V.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Dopravní nehoda vozidla s chodcem. 2009.
  Detail

  PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda vozidel na křižovatce. 2009.
  Detail

  SLEPÁNEK, P.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Posouzení technické závady nákladního vozidla (C1246). 2009.
  Detail

  SLEPÁNEK, P.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Dopravní nehoda osobních vozidel ( C1260). 2009.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody - střet dvou vozidel (C 1281). 2009.
  Detail

  SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody - střet vozidla s motocyklem (C 1271). 2009. p. 1-30.
  Detail

  KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Posouzení zatékání do podélných nosníků motoru. (C1290). 2009.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodcem (C 1272). 2009.
  Detail

  MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s motocyklem (C 1247). 2009.
  Detail

  ŠKOPÁN, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody nákladního automobilu a pracovníka. (C 1266). 2009.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodcem (C 1261). 2009.
  Detail

  VÉMOLA, A.; SLEPÁNEK, P.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1260). 2009.
  Detail

  MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody motocyklů (C 1253). 2009.
  Detail

  HADAŠ, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (D 1122). 2009.
  Detail

 • 2008

  GLIER, L.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního vozidla s nákladním vozidlem (C 1101). 2008.
  Detail

  VÉMOLA, A.; HADAŠ, R.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu. (C 1209). 2008.
  Detail

  MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodcem (C 1162/1). 2008.
  Detail

  ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (D 1116/1). 2008.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu a motocyklu (C 1203). 2008.
  Detail

  GLIER, L.; VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu a nákladního automobilu. (D 1150/1). 2008.
  Detail

  VÉMOLA, A. Neobvyklá nehoda s chodcem. Soudní inženýrství, 2008, vol. 19, no. 5, p. 231-243. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A. Současný stav a etika znalecké činnosti v ČR. Soudní inženýrství, 2008, vol. 19, no. 3, p. 138-147. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  PANÁČEK, V.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Zjištění závad a jejich příčin na motoru osobního automobilu (C 1240). 2008.
  Detail

  ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda osobních automobilů (C 1232). 2008.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda dvou osobních automobilů (C 1218). 2008.
  Detail

  SLEPÁNEK, P.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda osobních vozidel (C 1217). 2008.
  Detail

  MEDUNA, J.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1215). 2008.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda dvou osobních automobilů (C 1210). 2008.
  Detail

  HADAŠ, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1209). 2008.
  Detail

  SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1201). 2008.
  Detail

  SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1199). 2008.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1195). 2008.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; PANÁČEK, V.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda dodávkového vozidla s vozidlem pick-up (C 1194). 2008.
  Detail

  SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s motocyklem (C 1219). 2008.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodkyní (C 1214). 2008.
  Detail

  SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodcem (C 1211). 2008.
  Detail

  ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobniho automobilu (C1205). 2008.
  Detail

  SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu (C 1229). 2008.
  Detail

  MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu (C 1221). 2008.
  Detail

  SLEPÁNEK, P.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu (C 1208). 2008.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobniho automobilu a motocyklu (C 1231). 2008.
  Detail

  ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu a automobilu s přívěsem (C 1220). 2008.
  Detail

  SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody návěsové soupravy s chodcem (C 1191). 2008.
  Detail

  ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody motocyklu (C 1216). 2008.
  Detail

  SEDLÁK, R.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody motocyklu (C 1186). 2008.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda osobního automobilu a motocyklu (C 1187). 2008.
  Detail

  ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1188). 2008.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Dopravní nehoda osobních vozidel (C 1239). 2008.
  Detail

  MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů. (C 1221). 2008.
  Detail

  MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu. (C 1215). 2008.
  Detail

  MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu. (D 1215/1). 2008.
  Detail

  GLIER, L.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního vozidla s nákladním vozidlem (D1101/1). 2008.
  Detail

 • 2007

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodcem (D1053/2). 2007.
  Detail

  VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů. (C 1139). 2007.
  Detail

  VÉMOLA, A.; HADAŠ, R.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody autobusu s motocyklem (C 1152). 2007.
  Detail

  VÉMOLA, A.; ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s cyklistem (C 1144). 2007.
  Detail

  VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1174). 2007.
  Detail

  MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodcem (C 1162). 2007.
  Detail

  VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s motocyklem (C 1156). 2007.
  Detail

  MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu a nákladního automobilu s návěsem (C 1151). 2007.
  Detail

  ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s motocyklem (D 1132/1). 2007.
  Detail

  SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1169). 2007.
  Detail

  SEIDL, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1176). 2007.
  Detail

  SLEPÁNEK, P.; KREJČÍŘ, P.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1161). 2007.
  Detail

  SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Posouzení nehody dvou vozidel (C 1180). 2007.
  Detail

  SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení příčiny střetu vozidel (C 1145). 2007.
  Detail

  MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů. (C 1179). 2007.
  Detail

  VÉMOLA, A.; ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů. (C 1177). 2007.
  Detail

  VÉMOLA, A.; SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů. (C 1175). 2007.
  Detail

  MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody motocyklu a cyklisty. (C 1171). 2007.
  Detail

  VÉMOLA, A.; ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu a nákladního automobilu s přívěsem. (C 1170). 2007.
  Detail

  VÉMOLA, A.; HADAŠ, R.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu. (C 1167). 2007.
  Detail

  VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu. (C 1159). 2007.
  Detail

  GLIER, L.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu a nákladního automobilu. (C 1150). 2007.
  Detail

  ROCHLA, T.; VÉMOLA, A. Neobvyklé pokusy a simulační program pro analýzu dopravních nehod. In Sborník: Mezinárodní konference znalců - analytiků dopravních nehod 2007, Brno 2007. 2007. p. 11-20. ISBN: 978-80-7204-491- 7.
  Detail

  VÉMOLA, A. Střet na železničním přejezdu. In XII. Mezinárodní konference znalců -analytiků dopravních nehod 2007 "Kolize při analýze dopravních nehod", sborník přednášek na CD- ROM. Brno: 2007. p. 1-29. ISBN: 978-80-7204-533- 4.
  Detail

  SEDLÁK, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Posouzení vlivu zvýšení točivého momentu na životnost spojky (C 1155). 2007.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení průběhu nehody s cestujícím na střeše (C 1163). 2007. p. 1-35.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Posouzení střetu vozidla s autobusem (C 1142). 2007. p. 1-35.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Posouzení příčiny nehody - pojistný podvod (C 1158). 2007.
  Detail

  VÉMOLA, A.; HADAŠ, R.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu a motocyklu. (C 1166). 2007.
  Detail

  VÉMOLA, A.; HADAŠ, R.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů. (C 1165). 2007.
  Detail

  VÉMOLA, A.; ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu. (C 1157). 2007.
  Detail

  VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu. (C 1147). 2007.
  Detail

  VÉMOLA, A.; HADAŠ, R.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu. (C 1140). 2007.
  Detail

  VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1181). 2007.
  Detail

 • 2006

  ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C1118). 2006.
  Detail

  VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P. Doplněk č. 1 znaleckého posudku C 1013. 2006.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1090). 2006.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního vozidla s cyklistou (C 1091). 2006.
  Detail

  MEDUNA, J.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1120). 2006.
  Detail

  GLIER, L.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1119). 2006.
  Detail

  ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s motocyklem (C1132). 2006.
  Detail

  GLIER, L.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1128). 2006.
  Detail

  ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1116). 2006.
  Detail

  HADAŠ, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1113). 2006.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1100). 2006.
  Detail

  MRÁZEK, Z.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1098). 2006.
  Detail

  MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; SEMELA, M. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilů (C 1136). 2006.
  Detail

  HADAŠ, R.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1131). 2006.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1125). 2006.
  Detail

  HADAŠ, R.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1122). 2006.
  Detail

  PEŘINA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; MRÁZEK, Z. Stanovení technické příčiny dopravní nehody nákladního automobilu. (C 1096). 2006.
  Detail

  VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (D 1062/1). 2006.
  Detail

  BRADÁČ, A.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KLEDUS, R.; GLIER, L.; PUSTINA, P. Czech republic. In The Query Project. Hamburk, Německo: Grafische Medien GmbH, Hamburg, 2006. p. 23-27. ISBN: 978-3-00-019328- 6.
  Detail

  BRADÁČ, A.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KLEDUS, R.; GLIER, L.; PUSTINA, P. Tschechien. In Das Query Projekt. Hamburk, Německo: Grafische Medien GmbH, Hamburg, 2006. p. 26-30. ISBN: 978-3-00-019327- 9.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody ve věci střetu tří vozidel (C 1095). 2006. p. 1-26.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení příčiny nehody dvou vozidel (C 1108). 2006.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Technická příčina nehody dvou vozidel (C 1110). 2006.
  Detail

  VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P. Doplňěk č. 2 znaleckého posudku C 1025. 2006.
  Detail

  VÉMOLA, A. Diagnostika automobilů I, II. Brno: Littera, Brno, 2006. ISBN: 80-85763-31- 1.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení příčiny poškození vozidla Peugeot (C 1114). 2006. p. 1-32.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Poškození vozidla Mercedes po nehodě a vliv závady (C 1135). 2006. p. 1-32.
  Detail

  MEDUNA, J.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody nákladního automobilu s cyklistou (C 1103). 2006.
  Detail

 • 2005

  MEDUNA, J.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu (C 1075). 2005.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu (1069). 2005.
  Detail

  GLIER, L.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobní vozidlo s motocyklistou (C 1061). 2005.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního vozidla s motocyklistou (C 1079). 2005.
  Detail

  ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s nákladním vozidlem (C 1070). 2005.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Posouzení poškození vozidel po nehodě (C1063). 2005.
  Detail

  ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního vozidla s nákladním vozidlem (C 1045). 2005.
  Detail

  MRÁZEK, Z.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodcem (C 1048). 2005.
  Detail

  MEDUNA, J.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody autobusu s traktorem (C 1049). 2005.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodcem (C 1053). 2005.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s chodcem (D 1053/1). 2005.
  Detail

  MEDUNA, J.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s motocyklem (C 1087). 2005.
  Detail

  MRÁZEK, Z.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s motocyklem (C 1071). 2005.
  Detail

  VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1062). 2005.
  Detail

  ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody motocyklu s cyklistou (C 1085). 2005.
  Detail

  ROCHLA, T.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody nákladního automobilu s bezmotorovým kluzákem. (C 1086). 2005.
  Detail

  MRÁZEK, Z.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu a nákladního automobilu. (C 1083). 2005.
  Detail

  GLIER, L.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody motocyklu s chodcem (C 1077). 2005.
  Detail

  MRÁZEK, Z.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1074). 2005.
  Detail

  KREJSA, I.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1055). 2005.
  Detail

  GLIER, L.; ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P.; VÉMOLA, A. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobních automobilů (C 1050). 2005.
  Detail

  MRÁZEK, Z.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody osobního automobilu s motocyklem (C 1052). 2005.
  Detail

  VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; MRÁZEK, Z. Doplňěk č. 1 znaleckého posudku C 996. 2005.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z.; SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek na střet vozidla s motocyklistou (C 1043). 2005.
  Detail

  VÉMOLA, A.; GLIER, L.; BRADÁČ, A.; MRÁZEK, Z.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek na střet osobního vozidla s nákladním automobilem (C 1041). 2005.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny nehody a posouzení výše škody (C 1058). 2005. p. 1-28.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení technické příčiny dopravní nehody dvou motocyklů (C 1081). 2005.
  Detail

  SEMELA, M.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Stanovení příčiny nehody - střetu dvou vozidel (C 1088). 2005. p. 1-26.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek střetu vozidla s chodcem (C 1044). 2005.
  Detail

  VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek střetu vozidla s pevnou překážkou (C 1042). 2005.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z.; KREJČÍŘ, P. Doplňěk č. 1 znaleckého posudku C 1025. 2005.
  Detail

  BRADÁČ, A.; BRADÁČ, A.; PUSTINA, P.; VÉMOLA, A. Filosofické a etické aspekty znalecké činnosti. In Sborník XIV. Mezinárodní konference EVU 2005. Bratislava: 2005. p. 1-10.
  Detail

 • 2004

  VÉMOLA, A.; MEDUNA, J. Revizní znalecký posudek na střet vozidla s motocyklistou (C 998). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z. Revizní znalecký posudek nehody osobního automobilu (C 1007). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 985). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MEDUNA, J. Revizní znalecký posudek střetu vozidla s chodcem (C 1017). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z. Revizní znalecký posudek střetu čtyř náklaďáků (C 1009). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek malé dopravní nehody (C 1013). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 1015). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 1020). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek na možný trestní čin pojistného podvodu (C 1030). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; ROCHLA, T.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek střetu vozidla s chodcem (C 1032). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z. Revizní znalecký posudek střetu vozidla s chodcem (C 1025). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; SEMELA, M. Revizní znalecký posudek na střet osobního vozidla s nákladním automobilem (C 1027). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek na střet vozidla s cyklistou (C 1039). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P. Znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 1040). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; GLIER, L.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 1022). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; KREJSA, I. Revizní znalecký posudek střetu vozidla s chodcem (C 1006). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 1005). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z. Revizní znalecký posudek na střet vozidla s cyklistou (C 981). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; GLIER, L.; ROCHLA, R.; ZDRÁHAL, I. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 980). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek na oceňování motocyklu(C 986). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MEDUNA, J.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek na střet vozidla s motocyklistou (C 984). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 1033). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 1037). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 1036). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z. Revizní znalecký posudek střetu vozidla s pevnou překážkou (C 987). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 1003). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek na oceňování vozidel (C 1000). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z. Revizní znalecký posudek na střet nákladního vozidla s motocyklistou (C 997). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 996). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; ZDRÁHAL, I. Revizní znalecký posudek na střet nákladního vozidla s motocyklistou (C 995). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; GLIER, L.; ZELINKA, A. Revizní znalecký posudek na střet náklaďáku s cyklistou (C 994). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek na střet nákladního vozidla s motocyklistou (C 995). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Revizní znalecký posudek střetu vozidla s pevnou překážkou (C 992). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; GLIER, L. Revizní znalecký posudek na střet vozidla s cyklistou (C 991). 2004.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 988). 2004.
  Detail

 • 2003

  VÉMOLA, A.; SEMELA, M. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 970). 2003.
  Detail

  VÉMOLA, A.; GLIER, L.; MRÁZEK, Z. Revizní znalecký posudek na střet vozidla s cyklistou (C 971). 2003.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MEDUNA, J. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 968). 2003.
  Detail

  VÉMOLA, A.; GLIER, L.; MRÁZEK, Z. Revizní znalecký posudek na střet osobního vozidla s nákladním automobilem (C 976). 2003.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z. Znalecký posudek střetu vozidla s chodcem (C 955). 2003.
  Detail

  VÉMOLA, A.; GLIER, L. Revizní znalecký posudek na poškození vozidla (C 957). 2003.
  Detail

  VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek na oceňování škody na vozidle (C 959). 2003.
  Detail

  VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P. Revizní znalecký posudek střetu motocyklu s pevnou překážkou (C 963). 2003.
  Detail

  VÉMOLA, A.; MRÁZEK, Z.; DIVIŠ, J. Revizní znalecký posudek střetu vozidla s chodcem (C 964). 2003.
  Detail

  VÉMOLA, A.; KREJSA, I. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 965). 2003.
  Detail

  VÉMOLA, A.; GLIER, L.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních automobilů (C 967). 2003.
  Detail

  JANÍČEK, P., PEŠLOVÁ, F., VÉMOLA, A., BLAŽÍKOVÁ, J. Lomy neoriginálních kulových kloubů ramene nápravy u osobního automobilu zahraniční výroby. Soudní inženýrství, 2003, vol. 13, no. 5, p. 235 ( p.)ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 2002

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; ROCHLA, T. Etika, komplexnost, systémovost ve znaleckém posudku silniční nehody. 2002. p. 317-333.
  Detail

  BRADÁČ, A.; GLIER, L.; ROCHLA, T.; VÉMOLA, A. Rozbor vážné dopravní nehody dne 1.9.1992 na dálnici D1 (nehoda pana Alexandra Dubčeka). Brno: 2002. p. 153-157.
  Detail

  VÉMOLA, A.; ROCHLA, T. Simulace ztráty jízdní stability při vyhýbacím manévru. In 2002. ISBN: 80-214-2109- 6.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; ROCHLA, T.; BRADÁČ, A. Etika, komplexnost, systémovost ve znaleckém posudku silniční nehody. Soudní inženýrství, 2002, vol. 13, no. 6, p. 317-333. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  JANÍČEK, P., PEŠLOVÁ, F., FUIS, V., VÉMOLA, A., BLAŽÍKOVÁ, J. Lomy neoriginálních kulových kloubů ramene nápravy u osobního automobilu zahraniční výroby. Soudní inženýrství, 2002, vol. 2002, no. 5, p. 235 ( p.)ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; ROCHLA, T. Etika, komplexnost, systémovost a pečlivost ve znaleckém posudku silniční nehody. Nitra: Konferencia znalcov z oboru doprava cestná so zahraničnou účasťou, 2002. p. 97-127.
  Detail

  VÉMOLA, A.; ROCHLA, T. Simulace pohybu vozidla a jeho posádky. In Kriminalistika na prahu XXI. století. Policejní akademie ČR, 2002. p. 174-186. ISBN: 80-7251-091- 6.
  Detail

 • 2001

  KLEDUS, R., PORTEŠ, P., VÉMOLA, A., ZELINKA, A. Měření jízdních manévrů vozidel. In 10. výroční konference EVU * Brno - ČR. Brno: Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, 2001. p. 6-47.
  Detail

  BRADÁČ, A.; GLIER, L.; ROCHLA, T.; VÉMOLA, A. Rozbor vážné dopravní nehody dne 1.9.1992 na dálnici D1 (nehoda pana Alexandra Dubčeka). In sborník: Konferencia znalcov z oboru doprava cestná so zahraničnou účasťou. Nitra: 2001. p. 13-24.
  Detail

  KLEDUS, R., PORTEŠ, P., VÉMOLA, A., ZELINKA, A. Messung von Fahrmanövern von Kraftfahrzeugen. In 10. EVU Jahrestagung des Europäisces Vereins für Unfallforschung und Unfallanalyse e.v. (EVU) Brno / Tschechische Republik. Brno: Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, 2001. p. 6 ( p.)
  Detail

 • 1997

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; LUKAŠÍK, L.; OŠLEJŠEK, J.; PLCH, J.; KLEDUS, M.; VÉMOLA, A. Soudní inženýrství. Brno: Cerm, s.r.o., 1997. p. 1-725. ISBN: 80-7204-057-X.
  Detail

  JANÍČEK, P., FUIS, V., PEŠLOVÁ, F., FUIS, V., VÉMOLA, A., BLAŽÍKOVÁ, J. The role of experiment in the problem of reliability. In Experimental stress analysis ' 97. 1. Olomouc: Palacký University and Czech Academy of Sciences, 1997. p. 96 ( p.)
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.