doc. Ing.

Aleš Vémola

Ph.D.

IFE – Director

+420 54114 8904
ales.vemola@usi.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.

Projects

 • 2020

  Nová metodika ohledání místa Dopravní nehody v rámci činnosti Policie ČR, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.03.2022
  Detail

 • 2014

  TD020239, Posilování právní jistoty při technickém posuzování dopravních nehod s chodci za snížené viditelnosti, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2013

  Rozvoj poznatků v oblasti bezpečnosti silničního provozu, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Rozvoj poznatků pro analýzu silničních nehod, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Metodika měření příčného přemístění motocyklu a stanovení metodiky dokumentace vozidla pro určení energetické ekvivalentní rychlosti (EES)., zahájení: 01.04.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Sdílení zkušeností a dobrých praxí při analýze a prevenci silničních dopravních nehod, zahájení: 15.02.2010, ukončení: 30.05.2011
  Detail

  Rozvoj tvůrčích aktivit na Ústavu soudního inženýrství, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail