prof. Ing.

Albert Bradáč

DrSc.

IFE – Professor Emeritus

qrbradac@usi.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.

Publications

 • 2019

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A. Kriminalistika - technické, forenzní a kybernetické aspekty - vybrané technické kapitoly. In Kriminalistika - technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň: 2019. p. 1-1205. ISBN: 978-80-7380-741-2.
  Detail

 • 2018

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A. Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech. 2018. 307 p. ISBN: 978-80-7204-995-0.
  Detail

 • 2017

  KLIKA, P.; BRADÁČ, A.; KLIKOVÁ, A.; MATOUŠ, M. DETERMINATION OF THE INFLUENCE OF CONDITIONS FOR THE BUILDINGS PLACEMENT ON THE VALUE OF THE LAND USING HABU METHOD. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. první. Sofia, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 189-197. ISBN: 978-619-7408-10-2. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW

 • 2016

  KLIKA, P.; BRADÁČ, A.; KLIKOVÁ, A.; Matouš, M. INFLUENCE OF A POSSIBILITY TO EMPLACE A BUILDING AND OF A TYPE OF A BUILDING BEING PLACED ON THE VALUE OF THE LAND. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. první. Sofia, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 281-288. ISBN: 978-619-7105-67-4. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW

  BRADÁČ, A.; KLIKA, P.; BRADÁČOVÁ, L.; BRUMOVSKÝ, M.; BURDA, A.; CUPAL, M.; INTROVIČOVÁ, S.; KLIŠOVÁ, J.; MELEN, V.; NIČ, M.; NYKODÝMOVÁ, V.; PERTL, M.; LORENCOVÁ, M.; SUPERATOVÁ, A.; ZUZAŇÁKOVÁ, P.; UHERKOVÁ, E.; ULRICH, J. Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí. první. první. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2016. 790 p. ISBN: 978-80-7204-930-1.
  Detail

  KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; SUPERATOVÁ, A.; BRADÁČ, A.; LORENCOVÁ, M.; NYKODÝMOVÁ, V. Doplněk k reviznímu znaleckému posudku (C1493) na ocenění areálu papíren Předklášteří pro účely restitučního řízení. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2016. p. 1-143.
  Detail

  BRADÁČ, A. Vybrané právní předpisy k problematice soudního inženýrství a obecných zásad oceňování majetku v ČR. Vybrané právní předpisy k problematice soudního inženýrství a obecných zásad oceňování majetku v ČR. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno., 2016. p. 1-197. ISBN: 978-80-7204-942- 4.
  Detail

  KLIKA, P.; SUPERATOVÁ, A.; KOSOVÁ, J.; NYKODÝMOVÁ, V.; BRADÁČ, A. Znalecký posudek C1581 o výši nájemného z pozemků v rekreačním areálu. Brno: ÚSI VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2016. p. 1-174.
  Detail

  BRADÁČ, A.; SCHOLZOVÁ, V.; KREJČÍŘ, P. Úřední oceňování majetku 2017. Úřední oceňování majetku 2017. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno., 2016. p. 1-327. ISBN: 978-80-7204-950- 9.
  Detail

 • 2015

  KLIKA, P.; BRADÁČ, A. Příspěvek k oceňování nemovitých věcí komparací. Soudní inženýrství, 2015, no. 1, p. 34-40. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KLIKA, P. USE OF THE LOCATION CLASS METHOD WHEN APPRAISING ITEMS OF REAL ESTATE OF DIFFERENT SIZES. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. první. Sofia, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2015. p. 751-758. ISBN: 978-619-7105-41-4. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW

 • 2014

  KLIKA, P.; HRUBANOVÁ, M.; ŠMAHEL, M.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek (C1486) na ocenění areálu papíren Předklášteří pro účely restitučního řízení. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2014. p. 1-510.
  Detail

  WEIGEL, L.; BRADÁČ, A. Test z oceňování nemovitých věcí 2014b. Soudní inženýrství, 2014, p. 214-222. ISSN: 1211-443X.
  Detail

  KLIŠOVÁ, J.; BRADÁČ, A. Úvod do metodiky stanovení výše bezdůvodného obohacení - II. Soudní inženýrství, 2014, vol. 25, no. X, p. 1-9. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KLIKA, P. K osnově znaleckého posudku o ceně nemovitých věcí ve vztahu k novému občanskému zákoníku. Soudní inženýrství, 2014, vol. 25, no. 1, p. 40-44. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 2013

  SEDLÁČEK, J.; HANÁK, J.; ŠMAHEL, M.; KUHROVÁ, K.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek (C 1449) o stanovení výše náhrady za zřízení věcných břemen. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2013. p. 1-63.
  Detail

  ŠMAHEL, M.; SEDLÁČEK, J.; HANÁK, J.; KUHROVÁ, K.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek (C 1447) o stanovení obvyklé výše náhrady za zřízení věcného břemene. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2013. p. 1-69.
  Detail

  ŠMAHEL, M.; KOSOVÁ, J.; ŠEBESTA, P.; VRÁNA, J.; DAŇHEL, P.; RUBINA, A.; FORMÁNEK, M.; BRADÁČ, A. Znalecký posudek (C 1452) o náhradu škody. Brno: ÚSI, 2013. p. 1-81.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KLIKA, P.; DAŇHEL, P. Daně z převodu nemovitostí v Evropě. Soudní inženýrství, 2013, vol. 2012, no. 3, p. 261-266. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  HLAVINKOVÁ, V.; ŠMAHEL, M.; STUDNAŘOVÁ, M.; ŠEBKOVÁ, V.; BRADÁČ, A. Určení výše obvyklého nájemného za užívání pozemku. Revizní znalecký posudek (C1439). Brno: Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, 2013. p. 1-106.
  Detail

  CUPAL, M.; ŠMAHEL, M.; JACHAN, T.; KLIŠOVÁ, J.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek o určení obvyklé ceny nemovitosti (C 1441). Brno: Vysokého učení technického v Brně, ÚSI, 2013. p. 1-126.
  Detail

  PERTL, M.; RUBEROVÁ, M.; VITOVSKÁ, L.; TESAŘOVÁ, Z.; ŠESTÁKOVÁ, R.; BRADÁČ, A.; ŠMAHEL, M. Znalecký posudek o obvyklé ceně nájemného z bytů a nebytových prostor (C 1436). Brno: Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, 2013. p. 1-134.
  Detail

  TACHEZYOVÁ, M.; ŠMAHEL, M.; ULVEROVÁ, M.; BRADÁČ, A. Znalecký posudek v řízení o určení vlastnického práva k nemovitostem (C 1445). Brno: Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, 2013. p. 1-64.
  Detail

  BRADÁČ, A. Znalecký posudek v českých právních předpisech. Soudní inženýrství, 2013, vol. 23- 2012, no. 3, p. 256-260. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A.; SCHOLZOVÁ, V. Změny předpisu pro oceňování nemovitostí od 1.1. 2013. Soudní inženýrství, 2013, vol. 23- 2012, no. 4, p. 303-324. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  KLIKA, P.; BRADÁČ, A.; URBÁNEK, Z.; KOSOVÁ, J.; ŠMAHEL, M.; HLAVÁČOVÁ, T. Rozsah škod vzniklých v souvislosti s pojistnou událostí - k.ú. Otrokovice (C 1459). Brno: ÚSI VUT v Brně, 2013. p. 1-71.
  Detail

  KLIKA, P.; BRADÁČ, A.; URBÁNEK, Z.; KOSOVÁ, J.; ŠMAHEL, M. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti v k.ú. Sebranice, okr. Blansko (C 1452). Brno: ÚSI VUT v Brně, 2013. p. 1-82.
  Detail

  BRADÁČ, A.; DAŇHEL, P. Současný stav znalecké činnosti v ČR v roce 2013. In sborník XXII. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. Brno: VUT v Brně, 2013. p. 7-30. ISBN: 978-80-214-4675- 5.
  Detail

  HLAVINKOVÁ, V.; ŠMAHEL, M.; HRUBANOVÁ, M.; HLAVÁČOVÁ, T.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitosti (C 1461). Brno: 2013. p. 1-98.
  Detail

  ŠMAHEL, M.; HLAVINKOVÁ, V.; HLAVÁČOVÁ, T.; ŠTOLA, J.; BRADÁČOVÁ, Š.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek o obvyklé ceně víceúčelové budovy v Olomouci (C 1460). Brno: 2013. p. 1-154.
  Detail

  BRADÁČ, A. K některým problémům návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Soudní inženýrství, 2013, vol. 2013, no. 1, p. 72-77. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M. Systémový přístup při forenzně- inženýrském zkoumání. In Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vědy a forenzné disciplíny v kontexte kontroly kriminality. Pocta prof. JUDr. Ing. Viktorovi Poradovi, DrSc., Dr.h.c. mult k 70. narodeninám. 1. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. p. 804-821. ISBN: 978-80-7380-440- 4.
  Detail

  KOSOVÁ, J.; ŠMAHEL, M.; ŠEBESTA, P.; BRADÁČ, A. Stanovení výše investice spojené s částečnou demolicí a výstavbou domu v k.ú. Prášily. 2013. p. 1-154.
  Detail

  SUPERATOVÁ, A.; KOSOVÁ, J.; ŠMAHEL, M.; ŠESTÁKOVÁ, R.; TESAŘOVÁ, Z.; WEIGEL, L.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek (C 1468) o výši nákladů na zhotovení dokončené části stavby. Brno: USI VUT v Brně, 2013. p. 1-311.
  Detail

  KOSOVÁ, J.; ŠMAHEL, M.; ŠEBESTA, P.; BRADÁČ, A. Znalecký posudek (C 1466) o stanovení výše investic. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2013. p. 1-154.
  Detail

  BRADÁČ, A.; SCHOLZOVÁ, V.; KREJČÍŘ, P. Úřední oceňování majetku 2014. Úřední oceňování majetku 2014. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno., 2013. p. 1-314. ISBN: 978-80-7204-867- 0.
  Detail

 • 2012

  HLAVINKOVÁ, V.; ŠEBKOVÁ, V.; STUDNAŘOVÁ, M.; VITOVSKÁ, L.; HROCHOVÁ, K.; ŠMAHEL, M.; BRADÁČ, A. Znalecký posudek o míře opotřebení objektů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012. p. 1-2.
  Detail

  BRADÁČ, A.; SCHOLZOVÁ, V. Změny předpisu pro oceňování nemovitostí od 1.1. 2012. Soudní inženýrství, 2012, vol. 23- 2012, no. 1, p. 41-58. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  ŠMAHEL, M.; VALIŠ, I.; FORMÁNEK, M.; KOSOVÁ, J.; FRÝBORTOVÁ, J.; KUHROVÁ, K.; STŘÍBNÝ, P.; BRADÁČ, A. Znalecký posudek o vadách a poruchách vedoucí k případné slevě z ceny nemovitosti. Brno: Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, 2012. p. 1-2.
  Detail

  KOSOVÁ, J.; ŠMAHEL, M.; NYKODÝMOVÁ, V.; ŠEBESTA, P.; BRADÁČ, A. Znalecký posudek - obvyklá výše zisku. Brno: Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, 2012. p. 1-2.
  Detail

  BRADÁČ, A.; DAŇHEL, P. Současný stav znalecké činnosti v ČR v roce 2012. In sborník XXI. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. Brno: VUT v Brně, 2012. p. 6-26. ISBN: 978-80-214-4412- 6.
  Detail

  BRADÁČ, A.; DAŇHEL, P. Oceňování budov a hal kombinací nákladového a výnosového způsobu podle cenového předpisu. Soudní inženýrství, 2012, vol. 22 - 2011, no. 5 - 6, p. 267-276. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  HLAVINKOVÁ, V.; ŠEBKOVÁ, V.; STUDNAŘOVÁ, M.; VITOVSKÁ, L.; HROCHOVÁ, K.; ŠMAHEL, M.; BRADÁČ, A. Znalecký posudek o míře opotřebení objektů (C 1390). Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012. p. 1-149.
  Detail

  VERTAL, P. a kol. Revizní znalecký posudek střetu dvou osobních vozidel (T 3998). 2012. p. 1-26.
  Detail

  KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; HRUBANOVÁ, M.; ŠEBKOVÁ, V.; STUDNAŘOVÁ, M.; BRADÁČ, A. Znalecký posudek o vydání věci (C 1420). Brno: Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, 2012. p. 1-490.
  Detail

  KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; URBÁNEK, Z.; KOSOVÁ, J.; LAVICKÝ, M.; BRADÁČ, A. Znalecký posudek o výši škody způsobené pádem střechy provozovny (C 1412). Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 1-57.
  Detail

  HLAVINKOVÁ, V.; ŠMAHEL, M.; JURÁŇOVÁ, M.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek o stanovení obvyklé ceny nájemného (C 1413). Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012. p. 1-129.
  Detail

  PERTL, M.; ŠMAHEL, M.; RUBEROVÁ, M.; HANÁK, J.; SUPERATOVÁ, A.; BRADÁČ, A. Dodatek č.1 o stanovení obvyklé ceny bytového domu (D 1394/1). Brno: Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, 2012. p. 1-25.
  Detail

  PERTL, M.; ŠMAHEL, M.; RUBEROVÁ, M.; HANÁK, J.; SUPERATOVÁ, A.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek o ceně obvyklé bytového domu (C 1394). Brno: Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, 2012. p. 1-98.
  Detail

  KOSOVÁ, J.; ŠMAHEL, M.; SCHMID, P.; NEDEVOVÁ, K.; STUDNAŘOVÁ, M.; LÁNÍK, J.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek o stanovení obvyklé ceny díla - bytového domu (C 1424). Brno: Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, 2012. p. 1-115.
  Detail

  KOSOVÁ, J.; ŠMAHEL, M.; NYKODÝMOVÁ, V.; ŠEBESTA, P.; BRADÁČ, A. Znalecký posudek (C 1431). Brno: Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, 2012. p. 1-54.
  Detail

  ŠMAHEL, M.; LAVICKÝ, M.; HORALÍK, J.; JACHAN, T.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek o stanovení rozsahu škod a určení potřebné výše nákladů na opravu (C 1430). Brno: Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, 2012. p. 1-122.
  Detail

  ŠMAHEL, M.; VALIŠ, I.; FORMÁNEK, M.; KOSOVÁ, J.; FRÝBORTOVÁ, J.; KUHROVÁ, K.; STŘÍBNÝ, P.; BRADÁČ, A. Znalecký posudek o vadách a poruchách vedoucí k případné slevě z ceny nemovitosti (C 1426). Brno: Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, 2012. p. 1-450.
  Detail

  BRADÁČ, A.; SCHOLZOVÁ, V.; KREJČÍŘ, P. Úřední oceňování majetku 2013. Úřední oceňování majetku 2013. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno., 2012. p. 1-310. ISBN: 978-80-7204-825-0.
  Detail

  BRADÁČ, A. K odměňování znalecké činnosti v ČR. Soudní inženýrství, 2012, vol. 23- 2012, no. 2, p. 83-100. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; HRUBANOVÁ, M.; ŠEBKOVÁ, V.; STUDNAŘOVÁ, M.; BRADÁČ, A. Rozsah výměny prvků dlouhodobé životnosti v areálu papíren. Brno: Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, 2012. p. 1-2.
  Detail

 • 2011

  BRADÁČ, A.; BRADÁČ, A.; MELEN, V. Real Estate Valuation in Czech republic. In Real Estate Valuation in Global Markets. Second edition. Chicago, USA: Appraisal Institute Chicago, 2011. p. 117-134. ISBN: 978-1-935328-12- 4.
  Detail

  BRADÁČ, A.; DAŇHEL, P. Současný stav znalecké činnosti v ČR. In XX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011. p. 5-13. ISBN: 978-80-214-4238-2.
  Detail

  BRADÁČ, A.; SCHOLZOVÁ, V.; KREJČÍŘ, P. Úřední oceňování majetku 2011. Úřední oceňování majetku 2011. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno., 2011. p. 1-302. ISBN: 978-80-7204-719-2.
  Detail

  BRADÁČ, A.; SCHOLZOVÁ, V. Změny předpisu pro oceňování nemovitostí od 1.1. 2011. Soudní inženýrství, 2011, vol. 21- 2010, no. 6, p. 332-352. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A.; SCHOLZOVÁ, V.; KREJČÍŘ, P. Úřední oceňování majetku 2012. Úřední oceňování majetku 2012. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno., 2011. p. 1-302. ISBN: 978-80-7204-772-7.
  Detail

  PERTL, M.; ŠMAHEL, M.; RUBEROVÁ, M.; HANÁK, J.; SUPERATOVÁ, A.; BRADÁČ, A. Revizní znalecký posudek C 1364. 2011. p. 1-51.
  Detail

  PERTL, M.; ŠMAHEL, M.; RUBEROVÁ, M.; HANÁK, J.; SUPERATOVÁ, A.; BRADÁČ, A. Znalecký posudek C 1349. 2011. p. 1-59.
  Detail

  BRADÁČ, A.; DAŇHEL, P. Ke způsobům ocenění rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci podle cenového předpisu. Soudní inženýrství, 2011, vol. 22- 2011, no. 4, p. 207-2011. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 2010

  BRADÁČ, A.; SCHOLZOVÁ, V.; KREJČÍŘ, P. Úřední oceňování majetku 2010. Úřední oceňování majetku 2008. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno., 2010. p. 1-302. ISBN: 978-80-7204-667-6.
  Detail

  BRADÁČ, A.; SUPERATOVÁ, A. Problematika názvosloví ceny obvyklé. Soudní inženýrství, 2010, vol. 21, no. 3, p. 153-162. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A.; SCHOLZOVÁ, V. Změny předpisu pro oceňování nemovitostí od 1.1. 2010. Soudní inženýrství, 2010, vol. 23- 2012, no. 1, p. 291-312. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KLEDUS, M.; KREJČÍŘ, P. Soudní znalectví. Soudní znalectví. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN: 978-80-7204-704-8.
  Detail

  KARABEC, J.; BRADÁČ, A. Vyčíslení nákladů vynaložených na opravy po povodni (D 1173). 2010.
  Detail

 • 2009

  BRADÁČ, A.; SCHOLZOVÁ, V.; KREJČÍŘ, P. Úřední oceňování majetku 2009. Úřední oceňování majetku 2008. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno., 2009. p. 1-302. ISBN: 978-80-7204-615-7.
  Detail

  BRADÁČ, A.; FIALA, J.; HÁBA, J.; HALLEROVÁ, A.; SKÁLA, M.; VITULOVÁ, N. Věcná břemena od A do Z. Věcná břemena od A do Z. Praha: LINDE Praha, a.s. 2009, 2009. ISBN: 978-80-7201-761-4.
  Detail

  BRADÁČ, A.; ŠILHÁNKOVÁ, H.; ŠMAHEL, M.; VIDOVIČOVÁ, I.; KOZIELKOVÁ, E.; ZUZAŇÁKOVÁ, P.; CUPAL, M.; SUPERATOVÁ, A.; ULRYCH, J.; BRADÁČOVÁ, L.; BRUMOVSKÝ, M.; SEDLÁČEK, J.; KREJZA, Z.; KLIKA, P.; NIČ, M.; MELEN, V. Teorie oceňování nemovitostí, VIII přepracované a doplněné vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. p. 1-753. ISBN: 978-80-7204-630-0.
  Detail

 • 2008

  BRADÁČ, A.; SCHOLZOVÁ, V. Změny předpisu pro oceňování nemovitostí od 1.2.2008. Soudní inženýrství, 2008, vol. 19, no. 6, p. 279-307. ISSN: 1211-443X.
  Detail

  BRADÁČ, A. Realitní inženýrství a Expertní inženýrství v dopravě. In Sborník "Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a geografických informačních systémech" - konference Brno, 20.3.2008. Brno: Český svaz geodetů a kartografů, 2008. p. 29-32. ISBN: 978-80-02-01904-6.
  Detail

  BRADÁČ, A.; ŠILHÁNKOVÁ, H.; ŠMAHEL, M.; NEDOMOVÁ, I.; KOZIELKOVÁ, E.; ZUZAŇÁKOVÁ, P.; CUPAL, M.; SUPERATOVÁ, A.; ULRYCH, J.; BRADÁČOVÁ, L.; BRUMOVSKÝ, M.; SEDLÁČEK, J.; KREJZA, Z.; KLIKA, P.; BURDA, A.; PLUSKALOVÁ, K.; FELDMANNOVÁ, J.; NIČ, M. Teorie Oceňování nemovitostí, VII přepracované a doplněné vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2008. ISBN: 978-80-7204-578-5.
  Detail

  BRADÁČ, A.; PORADA, V.; NIČ, M.; BRADÁČ, A. Súdne inžinierstvo. Súdne inžinierstvo. Bratislava Žilina: Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva Žilina : Poradca podnikateľa, 2008. ISBN: 978-80-89363-08-7.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A. Současný stav a etika znalecké činnosti v ČR. Soudní inženýrství, 2008, vol. 19, no. 3, p. 138-147. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A.; BRADÁČOVÁ, L.; CÍSAŘOVÁ, P.; HLAVINKOVÁ, V.; KLIKA, P.; OŠČATKA, J. Zneužití informací v obchodním styku (C 1204). 2008.
  Detail

  BRADÁČ, A.; HRUBEŠOVÁ, A.; KREJČÍŘ, P. Zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1230). 2008.
  Detail

  BRADÁČ, A.; HLAVINKOVÁ, V.; KLIKA, P. Metodika stanovení náhrad pro vypořádání práv k nemovitostem. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2008.
  Detail

  BRADÁČ, A.; SCHOLZOVÁ, V.; KREJČÍŘ, P. Úřední oceňování majetku 2008. Úřední oceňování majetku 2008. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno., 2008. ISBN: 978-80-7204-559-4.
  Detail

 • 2007

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; SCHOLZOVÁ, V. Úřední oceňování majetku 2007. Úřední oceňování majetku 2007. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno., 2007. ISBN: 978-80-7204-490- 0.
  Detail

  BRADÁČ, A.; SUPERATOVÁ, A.; KOZIELKOVÁ, E.; JÍLEK, J.; HLAVINKOVÁ, V.; PAVLOVÁ, V.; CUPAL, M.; HAMPLOVÁ, L.; KOMOSNÁ, M.; SPOUSTA, M. Metodiky oceňování nemovitostí pro účely úvěrového řízení. Brno: 2007. p. 1-75.
  Detail

  BRADÁČ, A.; HLAVINKOVÁ, V.; KOMOSNÁ, M.; CUPAL, M.; HAMPLOVÁ, L. Studie posouzení vhodnosti navržených alternativ metodik ocenění staveb porovnávací metodou. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2007.
  Detail

  BRADÁČ, A.; FIALA, J.; HLAVINKOVÁ, V. Nemovitosti - oceňování a právní vztahy. Nemovitosti - oceňování a právní vztahy. Praha: LINDE Praha, a.s., 2007. ISBN: 978-80-7201-679- 2.
  Detail

 • 2006

  BRADÁČ, A.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KLEDUS, R.; GLIER, L.; PUSTINA, P. Czech republic. In The Query Project. Hamburk, Německo: Grafische Medien GmbH, Hamburg, 2006. p. 23-27. ISBN: 978-3-00-019328- 6.
  Detail

  BRADÁČ, A.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KLEDUS, R.; GLIER, L.; PUSTINA, P. Tschechien. In Das Query Projekt. Hamburk, Německo: Grafische Medien GmbH, Hamburg, 2006. p. 26-30. ISBN: 978-3-00-019327- 9.
  Detail

  BRADÁČ, A.; FIALA, J. a kol. Rádce majitele nemovitostí. Rádce majitele nemovitostí. Praha: Linde Praha, a.s., 2006. ISBN: 80-7201-582-6.
  Detail

  BRADÁČ, A. Oceňování nemovitostí. In Rádce majitele nemovitostí. Praha: Linde Praha a.s., 2006. p. 285 ( p.)ISBN: 80-7201-582- 6.
  Detail

  BRADÁČ, A.; FIALA, J.; HÁBA, J.; HALLEROVÁ, A.; SKÁLA, M.; VITULOVÁ, N. Věcná břemena od A do Z. Věcná břemena od A do Z. Praha: LINDE Praha, a.s. 2006, 2006. ISBN: 80-7201-572- 9.
  Detail

  BRADÁČ, A.; HLAVINKOVÁ, V. K problematice znaleckého zjištění zhodnocení stavby provedenými pracemi. Soudní inženýrství, 2006, vol. 17, no. 5, p. 282-291. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 2005

  BRADÁČ, A.; HÁBA, J.; KLIKA, P. C 1064 - Hodnota věcného břemene. Brno: 2005.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; HALLEROVÁ, A. Úřední oceňování majetku 2005. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno., 2005. ISBN: 80-7204-372- 2.
  Detail

  BRADÁČ, A. Studie možností deregulace nájemného pro MMR. Brno: VUT v Brně- ÚSI, 2005. p. 1-26.
  Detail

  BRADÁČ, A. Problematika soudního inženýrství a oceňování nemovitostí v České republice. Chlum u Třeboně: 2005.
  Detail

  BRADÁČ, A.; BRADÁČ, A.; PUSTINA, P.; VÉMOLA, A. Filosofické a etické aspekty znalecké činnosti. In Sborník XIV. Mezinárodní konference EVU 2005. Bratislava: 2005. p. 1-10.
  Detail

  BRADÁČ, A.; DOKLÁDALOVÁ, B. Ke stanovení obvyklého nájemného z bytů. Brno: 2005.
  Detail

  BRADÁČ, A. K současnému stavu znalecké činnosti. Brno: 2005.
  Detail

  BRADÁČ, A. Studie možností deregulace nájemného pro MMR - doplněk č. 1. Brno: VUT v Brně- ÚSI, 2005. p. 1-9.
  Detail

 • 2004

  BRADÁČ, A.; KLEDUS, M.; WEIGEL, L.; BRADÁČOVÁ, L. Studie metodiky znaleckého výpočtu ekonomického nájemného z bytu a některých principů při stanovení obvyklého nájemného z bytu - část 1. Soudní inženýrství, 2004, vol. 15, no. 2, p. 101-128. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A.; BRADÁČOVÁ, L.; CHOVANEC, J.; ULRICH, J. Oceňovanie nehnuteĺností. Bratislava: STU Bratislava, Stavobná fakulta, 2004.
  Detail

  BRADÁČ, A.; FIALA, J. Nemovitosti - oceňování a právní vztahy. Nemovitosti - oceňování a právní vztahy. LINDE Praha, a.s., 2004. ISBN: 80-7201-441- 2.
  Detail

  BRADÁČ, A. Teorie oceňování nemovitostí. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r. o, 2004. ISBN: 80-7204-188- 6.
  Detail

  KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A. Znalecký standard č. I/2005. Oceňování motorových vozidel. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r. o, 2004. ISBN: 80-7204-188- 6.
  Detail

  BRADÁČ, A. Aktuální otázky znalecké činnosti. Skalský Dvůr: 2004. p. 1-33.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KLEDUS, M.; WEIGEL, L.; BRADÁČOVÁ, L.; NECKAŘ, I.; ROUŠAR, J.; ROUŠAROVÁ, V.; DOKLÁDALOVÁ, B. Stanovení nájemného z bytu. Soudní inženýrství, 2004, vol. 2004, no. 2, p. 101-128. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KLEDUS, M.; WEIGEL, L.; BRADÁČOVÁ, L.; ROUŠAR, J.; ROUŠAROVÁ, V.; NECKAŘ, I.; DOKLÁDALOVÁ, B. Znalecké stanovení nájemného z bytu. Brno: Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, 2004.
  Detail

  BRADÁČ, A. Problematika ceny pozemků pro průmyslové areály na příkladu areálu firmy Philips v Hranicích na Moravě. Bratislava: 2004. p. 1-47.
  Detail

  BRADÁČ, A. Problematika ceny pozemků pro průmyslové areály na příkladu areálu firmy Philips v Hranicích na Moravě. In Sborník konference. Almanach znalca. Bratislava: 2004. p. 1-29.
  Detail

  BRADÁČ, A. Problematika soudního inženýrství a oceňování v ČR. Brno: 2004. p. 1-14.
  Detail

  BRADÁČ, A. Technická analýza silničních nehod I. Stráž pod Ralskem: 2004. p. 1-118.
  Detail

  BRADÁČ, A. Znalecká činnost a oceňování nemovitostí v České republice. 2004.
  Detail

  BRADÁČ, A.; BURDA, A.; ZUZAŇÁKOVÁ, P.; BRADÁČOVÁ, L.; PACHUTOVÁ, K.; ULRICH, J. Teorie oceňování nemovitostí. Teorie oceňování nemovitostí. Brno: 2004. ISBN: 80-7204-332- 3.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; HALLEROVÁ, A. Úřední oceňování majetku 2004. Úřední oceňování majetku 2004. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2004. p. 1-296. ISBN: 80-7204-320- X.
  Detail

 • 2003

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; HALLEROVÁ, A. Úřední oceňování majetku 2003. Úřední oceňování majetku 2003. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2003. ISBN: 80-7204-263- 7.
  Detail

  BRADÁČ, A. Některé problémy využití Naegeliho metody třídy polohy k ocenění stavebních pozemků. Piešťany: 2003.
  Detail

  BRADÁČ, A. K problematice znaleckého stanovení nájemného z bytu. Brno: 2003.
  Detail

 • 2002

  BRADÁČ, A.; KLEDUS, M.; WEIGEL, L. Předpisy pro oceňování nemovitostí - I. díl (1897- 1984). Předpisy pro oceňování nemovitostí - I. díl (1897- 1984). Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2002. ISBN: 80-7204-254- 8.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KLEDUS, M.; WEIGEL, L. Předpisy pro oceňování nemovitostí - II. díl (1985-1994). Předpisy pro oceňování nemovitostí - II. díl (1985-1994). Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2002. ISBN: 80-7204-251- 3.
  Detail

  BRADÁČ, A. Metodika oceňování nemovitostí pro účely úvěrového řízení v České spořitelně, a.s. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2002.
  Detail

  BRADÁČ, A. Výukový program předmětu "Teorie oceňování nemovitostí". Brno: 2002.

  BRADÁČ, A.; GLIER, L.; ROCHLA, T.; VÉMOLA, A. Rozbor vážné dopravní nehody dne 1.9.1992 na dálnici D1 (nehoda pana Alexandra Dubčeka). Brno: 2002. p. 153-157.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; ROCHLA, T. Etika, komplexnost, systémovost a pečlivost ve znaleckém posudku silniční nehody. Nitra: Konferencia znalcov z oboru doprava cestná so zahraničnou účasťou, 2002. p. 97-127.
  Detail

  BRADÁČ, A. K problematice zjištění výše obvyklého a ekonomického nájemného z nemovitosti. Almanach znalca, 2002, ISSN: 1336- 3174.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; ROCHLA, T.; BRADÁČ, A. Etika, komplexnost, systémovost ve znaleckém posudku silniční nehody. Soudní inženýrství, 2002, vol. 13, no. 6, p. 317-333. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; ROCHLA, T. Etika, komplexnost, systémovost ve znaleckém posudku silniční nehody. 2002. p. 317-333.
  Detail

  BRADÁČ, A.; HALLEROVÁ, A.; HÁBA, J.; FIALA, J. Věcná břemena od A do Z. Věcná břemena od A do Z. Praha: LINDE Praha, a.s. 2001, 2002. ISBN: 80-7201-Q364- Q5.
  Detail

 • 2001

  BRADÁČ, A.; FIALA, J.; HÁBA, J.; HALLEROVÁ, A.; VITULOVÁ, N.; SKÁLA, M. Věcná břemena od A do Z. Věcná břemena od A do Z. Praha: LINDE Praha, a.s., 2001. ISBN: 80-7201-277- 0.
  Detail

  BRADÁČ, A.; GLIER, L.; ROCHLA, T.; VÉMOLA, A. Rozbor vážné dopravní nehody dne 1.9.1992 na dálnici D1 (nehoda pana Alexandra Dubčeka). In sborník: Konferencia znalcov z oboru doprava cestná so zahraničnou účasťou. Nitra: 2001. p. 13-24.
  Detail

  BRADÁČ, A.; PORADA, V.; STRAUS, J. Soudní inženýrství. Praha: Policejní akademie ČR, katedra kriminalistiky, 2001. ISBN: 80-7251-059- 2.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; HALLEROVÁ, A. Úřední oceňování majetku 2001. Úřední oceňování majetku 2001. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2001. ISBN: 80-7204-213- 0.
  Detail

  BRADÁČ, A. Teorie oceňování nemovitostí. V. přepracované a rozšířené vydání. Teorie oceňování nemovitostí. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2001. ISBN: 80-7204-188- 6.
  Detail

  BRADÁČ, A.; FIALA, J. Immobilienbewertung und - besteuerung in Tschechien. Wien: Center of Legal Competence - Verein zur Förderung der rechtlichen Ostkompetenz Österreichs, 2001. p. 15-47.
  Detail

  BRADÁČ, A. Návrh zákona o komoře soudních znalců ČR odmítnut v prvním čtení. 2001, vol. 2001, no. 1, p. 30-38.
  Detail

  BRADÁČ, A. Matematická statistika a počet pravděpodobnosti ve znalecké činnosti - I. 2001, vol. 2001, no. 3, p. 149-160.
  Detail

  BRADÁČ, A. K problematice oceňování bytů a nebytových prostorů - II. 2001, vol. 2001, no. 5, p. 267-278.
  Detail

  BRADÁČ, A. Oceňování nemovitostí. Znojmo: 2001.
  Detail

  BRADÁČ, A. Statistika znalecké činnosti v ČR za roky 1993 až 1999 (2000). 2001, vol. 2001, no. 1, p. 3-16.
  Detail

 • 2000

  BRADÁČ, A. K novele zákona o vlastnictví bytů. 2000, vol. 2000, no. 2, p. 73-75.
  Detail

  BRADÁČ, A. Změny v oceňování nemovitostí od 1.7. 2000. 2000, vol. 2000, no. 3, p. 113-125.
  Detail

  BRADÁČ, A. Příklad alternativních postupů při ocenění nemovitostí podle vyhlášky č. 279/1997 Sb. po novele č. 173/2000 Sb. v závislosti na rozsahu pronajmutí. 2000, vol. 2000, no. 3, p. 1-28.
  Detail

  BRADÁČ, A. Oceňování staveb nákladovým způsobem. Zjištění výchozí ceny, životnost a opotřebení staveb. 2000.
  Detail

  BRADÁČ, A. Oceňování nemovitostí. Oceňování věcných břemen. Praha: 2000.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; HALLEROVÁ, A. Úřední oceňování majetku 2000. Úřední oceňování majetku 2000. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2000. ISBN: 80-7204-158- 4.
  Detail

  BRADÁČ, A. Metodika oceňování nemovitostí pro účely úvěrového řízení v České spořitelně, a.s. III. přepracované vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno, 2000.
  Detail

  BRADÁČ, A. Oceňovanie nehnuteľností - zahraničné metodiky. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, stavebná fakulta, Ústav súdneho znalectva, 2000. ISBN: 80-227-1431- 3.
  Detail

  BRADÁČ, A. Metodika oceňování nemovitostí pro účely úvěrového řízení v České spořitelně, a.s. IV. přepracované vydání. Akademické nakladatelství CERM s.r.o. Brno, 2000.
  Detail

  BRADÁČ, A. Diagramy XY v tabulkovém kalkulátoru a jejich aplikace při analýze silniční nehody pomocí diagramu dráha - čas. 2000, vol. 2000, no. 6, p. 321-341.
  Detail

  BRADÁČ, A. Výpočetní technika při oceňování nemovitostí. 2000, vol. 2000, no. 6, p. 342-344.
  Detail

  BRADÁČ, A. Oceňovanie nehnuteľností - iné metodiky. In Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, stavebná fakulta, Ústav súdneho znalectva, 2000. ISBN: 80-227-1418- 6.
  Detail

 • 1999

  BRADÁČ, A., LUKAŠÍK, L. Akustická pohoda v budovách. In Rádce majitele nemovitosti. Praha: Linde Praha, a.s., 1999. p. 534 ( p.)ISBN: 80-7201- 08.
  Detail

  BRADÁČ, A. Ročníkové práce a seznamy otázek ke zkouškám předmětů "Oceňování nemovitostí podle předpisů" a "Tržní oceňování nemovitostí". VI. aktualizované vydání. Brno: VUT v Brně - ÚSI, 1999.
  Detail

  BRADÁČ, A. Několik poznámek k využití výpočetní techniky při znalecké praxi. 1999, vol. 1999, no. 1, p. 23-26.
  Detail

  BRADÁČ, A. K některým současným problémům při oceňování pro účely daně z převodu nemovitostí. 1999, p. 27-30.
  Detail

  BRADÁČ, A. Několik úvodních poznámek k problematice oceňování věcných břemen. 1999, vol. 1999, no. 1, p. 40-46.
  Detail

  BRADÁČ, A. Ještě ke statistice znalecké činnosti. 1999, vol. 1999, no. 1, p. 47-50.
  Detail

  BRADÁČ, A. Ještě k cenové mapě hlavního města Prahy. 1999, vol. 1999, no. 1, p. 51-51.
  Detail

  BRADÁČ, A. Ještě k problematice oceňování pro účely daně z převodu nemovitostí. 1999, vol. 1999, no. 2, p. 109-109.
  Detail

  BRADÁČ, A. Ke znalecké mlčenlivosti. 1999, vol. 1999, no. 3, p. 169-170.
  Detail

  BRADÁČ, A. Míra kapitalizace při oceňování nemovitostí. 1999, vol. 1999, no. 4, p. 204-207.
  Detail

  BRADÁČ, A. Znalecký standard č. IX - Oceňování podniků. Brno: VUT v Brně- ÚSI, 1999.
  Detail

  BRADÁČ, A. Statistika znalecké činnosti v ČR za roky 1993 až 1998. 1999, vol. 1999, no. 5, p. 235-243.
  Detail

  BRADÁČ, A. K výkladu vyhlášky č. 279/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. 1999, vol. 1999, no. 5, p. 244-244.
  Detail

  BRADÁČ, A. K návrhu zákona o odhadcovství. 1999, vol. 1999, no. 6, p. 362-365.
  Detail

  BRADÁČ, A.; FIALA, J. Nemovitosti - oceňování a právní vztahy. Nemovitosti - oceňování a právní vztahy. Praha: LINDE Praha, a.s., 1999. ISBN: 80-7201-197- 9.
  Detail

  BRADÁČ, A.; HALLEROVÁ, A. Novela vyhlášky č. 279/1997 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. 1999, vol. 1999, no. 3, p. 152-163.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; HALLEROVÁ, A. Úřední oceňování majetku. Úřední oceňování majetku. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno., 1999. ISBN: 80-7204-126- 6.
  Detail

  BRADÁČ, A. Etika - postoj nebo strach?. 1999, vol. 1998, no. 5, p. 6-9.
  Detail

 • 1998

  BRADÁČ, A. Valuation and the Management of Real Estate. Brighton: The Czech Union of Surveyors and Cartographes - National Report on the Activities for teh Period 1994- 1998, 1998.
  Detail

  BRADÁČ, A. a kol. Rádce majitele automobilu. In Rádce majitele automobilu. právnické a ekonomické nakladatelství Linde, a.s., 1998. ISBN: 70-7201-119- 7.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P. Znalecký standard č. VI - Obecné zásady oceňování majetku. Brno: VUT v Brně- ÚSI, 1998.
  Detail

  BRADÁČ, A.; PROCHÁZKA, J.; KUČERA, J. Změny v metodice České spořitelny, a.s. pro oceňování nemovitostí. 1998, vol. 1998, no. 5, p. 160-161.
  Detail

  BRADÁČ, A. Teorie oceňování nemovitostí. IV přepracované a rozšířené vydání. Teorie oceňování nemovitostí. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno., 1998.
  Detail

  KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A. Znalecký standard č. VIII - Oceňování movitého majetku. Brno: VUT v Brně- ÚSI, 1998.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P. Úřední oceňování majetku. Úřední oceňování majetku. Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno, s.r.o., 1998. ISBN: 80-7204-061- 8.
  Detail

  BRADÁČ, A. Metodika oceňování nemovitostí pro účely úvěrového řízení v České spořitelně, a.s. II. přepracované vydání. Metodika oceňování nemovitostí pro účely úvěrového řízení v České spořitelně, a.s. Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno, 1998.
  Detail

  BRADÁČ, A. Statistika znalecké činnosti II aneb liché argumenty pro nový zákon o soudních znalcích. 1998, vol. 1998, no. 1, p. 19-21.
  Detail

  BRADÁČ, A. K oceňování stavebních pozemků a některé další problémy cenového předpisu. 1998, vol. 1998, no. 2, p. 42-55.
  Detail

  BRADÁČ, A. Ocenění nemovitostí cenovým porovnáním (komparací) na základě jednotkové srovnávací ceny. 1998, vol. 1998, no. 3- 4, p. 121-132.
  Detail

  BRADÁČ, A. ABN98001- Systém pro oceňování nemovitostí v prostředí textového editoru a tabulkového procesoru. 1998, vol. 1998, no. 6- 7, p. 195-196.
  Detail

  BRADÁČ, A. Zjištění poměru ceny pozemků a ceny staveb ze smluvní ceny pro Naegeliho metodu třídy polohy. 1998, vol. 1998, no. 6- 7, p. 197-199.
  Detail

  BRADÁČ, A. K rozdělení kupní ceny nemovitosti na cenu staveb a cenu pozemku - II. 1998, vol. 1998, no. 6- 7, p. 200-202.
  Detail

  BRADÁČ, A. K náhradě škody při výkonu znalecké činnosti. 1998, vol. 1998, no. 8, p. 233-233.
  Detail

  BRADÁČ, A. Cenová mapa hlavního města Prahy platí od 1.1. 1999. 1998, vol. 1998, no. 9- 10, p. 272-288.
  Detail

  BRADÁČ, A. Valuation and the Management of Real Estate. Brighton: The Czech Union of Surveyors and Cartographes - National Report on the Activities for teh Period 1994- 1998, 1998.
  Detail

  BRADÁČ, A. Porovnání některých metod pro zjištění výchozí ceny staveb. 1998, vol. 1998, no. 9- 10, p. 297-303.
  Detail

  BRADÁČ, A. K problematice oceňování bytů a nebytových prostorů - I. 1998, vol. 1998, no. 9- 10, p. 305-313.
  Detail

  BRADÁČ, A. Je znalec veřejným činitelem? Nikoliv. 1998, vol. 1998, no. 9- 10, p. 314-314.
  Detail

  BRADÁČ, A. Oceňovací program nemovitostí ABN98001 na CD-ROM. Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno s.r.o., 1998.
  Detail

  BRADÁČ, A. Znalecký standard č. VII - Oceňování nemovitostí. Brno: VUT v Brně- ÚSI, 1998.
  Detail

  BRADÁČ, A.; FIALA, J. Rádce majitele nemovitosti. Rádce majitele nemovitosti. Praha: LINDE Praha, a.s., 1998. ISBN: 80-7201-084- 0.
  Detail

 • 1997

  BRADÁČ, A. K rozdělení kupní ceny nemovitosti na cenu staveb a cenu pozemku. 1997, vol. 1997, no. 7- 8, p. 26-27.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; LUKAŠÍK, L.; OŠLEJŠEK, J.; PLCH, J.; KLEDUS, M.; VÉMOLA, A. Soudní inženýrství. Brno: Cerm, s.r.o., 1997. p. 1-725. ISBN: 80-7204-057-X.
  Detail

  BRADÁČ, A. Přepočítací indexy cen stavebních prací. 1997, vol. 1997, no. 10, p. 7-7.
  Detail

  BRADÁČ, A. Soudní inženýrství. In Soudní inženýrství. Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno, s.r. o, 1997.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P. Úřední oceňování majetku. Úřední oceňování majetku. Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno, s.r.o., 1997. ISBN: 80-7204-061- 8.
  Detail

  DOHNAL, M.; MATERNA, A.; BRADÁČ, A. Expertní systémy a jejich možnosti pro odhad tržní ceny nemovitosti. 1997, vol. 1997, no. 7- 8.
  Detail

  KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A. K porovnání metod ocenění strojů a strojních zařízení ve strojírenství. 1997, vol. 1997, no. 5- 6, p. 25-26.
  Detail

  BRADÁČ, A. Početní analýza excentrického střetu vozidel za využití tabulkového procesoru. 1997, vol. 1997, no. 1, p. 14-19.
  Detail

  BRADÁČ, A. Ročníkové práce a seznamy otázek ke zkouškám předmětů "Oceňování nemovitostí podle předpisů" a "Tržní oceňování nemovitostí". IV. aktualizované vydání. Brno: VUT v Brně - ÚSI, 1997.
  Detail

  BRADÁČ, A. Analýza brzdění vozidla za využití tabulkového procesoru. 1997, vol. 1997, no. 2- 3, p. 29-37.
  Detail

  BRADÁČ, A. K loňské novele obchodního zákoníku. 1997, vol. 1997, no. 2- 3, p. 42-44.
  Detail

  BRADÁČ, A. Náhrady nákladů při znalecké činnosti. 1997, vol. 1997, no. 2- 3, p. 45-55.
  Detail

  BRADÁČ, A. Analýza brzdění vozidla za využití tabulkového procesoru - II. 1997, vol. 1997, no. 4, p. 19-21.
  Detail

  BRADÁČ, A. Namísto úvodníku aneb v Čechách, na Moravě a ve Slezsku nevolnictví ještě nebylo zrušeno. 1997, vol. 1997, no. 5- 6, p. 3-5.
  Detail

  BRADÁČ, A. Nový zákon o oceňování majetku. 1997, vol. 1997, no. 5- 6, p. 6-19.
  Detail

  BRADÁČ, A. Znalecký standard Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně ke zjištění obvyklé (obecné, tržní) ceny nemovitostí. 1997, vol. 1997, no. 7- 8, p. 10-25.
  Detail

  BRADÁČ, A. Statistika znalecké činnosti v ČR za roky 1993 až 1996. 1997, vol. 1997, no. 9, p. 25-28.
  Detail

 • 1996

  BRADÁČ, A. Ceny nemovitostí (Ekonomická rozvaha při koupi a prodeji). 1996, vol. 1996, no. 37.
  Detail

  BRADÁČ, A. Přepočítací indexy cen staveb v ČR. 1996, vol. 1996, no. 8, p. 24-24.
  Detail

  BRADÁČ, A.; FIALA, J. Nemovitosti - oceňování a právní vztahy. Nemovitosti - oceňování a právní vztahy. LINDE Praha, a.s., 1996. ISBN: 80-7201-017- 4.
  Detail

  BRADÁČ, A. Vyhláška MF č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, ve znění novely č. 295/1995 Sb. - úplné znění s komentářem a příklady. II. doplněné vydání. Vyhláška MF č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, ve znění novely č. 295/ 1995. Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno, s.r.o., 1996.
  Detail

  BRADÁČ, A. 30 let soudního inženýrství na VUT v Brně. 1996, vol. 1996, no. 1, p. 20-23.
  Detail

  BRADÁČ, A. Úplné znění dříve platných předpisů pro oceňování nemovitostí. 1996, vol. 1996, no. 3, p. 4-28.
  Detail

  BRADÁČ, A. Moderní textový editor a tabulkový procesor ve znalecké praxi. 1996, vol. 1996, no. 1, p. 8-19.
  Detail

 • 1995

  BRADÁČ, A. Některé zkušenosti z posuzování předchozích posudků v rámci restitučních sporů. 1995, vol. 1995, no. 3- 4, p. 21-21.
  Detail

  BRADÁČ, A. Několik poznámek k oceňování podle vyhlášky MF ČR č. 178/1994 Sb. 1995, vol. 1995, no. 3- 4, p. 44-47.
  Detail

  BRADÁČ, A. Ještě jednou k analytické metodě výpočtu opotřebení. 1995, vol. 1995, no. 5, p. 3-5.
  Detail

  BRADÁČ, A. K pravděpodobnosti ve znaleckém posudku. 1995, vol. 1995, no. 6- 7, p. 4-6.
  Detail

  BRADÁČ, A. Vyhláška MF č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, ve znění novely č. 295/1995 Sb. - úplné znění s komentářem a příklady. 1995.
  Detail

  BRADÁČ, A. Podivné příklady v Cenovém věstníku. Soudní inženýrství, 1995, vol. 1995, no. 1- 2, p. 10-14. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A. Oceňování staveb, pozemků a porostů - vyhláška č.178/1994 Sb.. Díl I: Oceňování staveb. In Expert consulting Centre Ostrava. Knižnice znalce sv. 22. Knižnice znalce sv 22. Ostrava: Expert consulting Centre Ostrava, 1995.
  Detail

  BRADÁČ, A. Metodiky oceňování nemovitostí pro účely úvěrového řízení vč. úvěrů hypotečních v České spořitelně, a.s. Metodiky oceňování nemovitostí pro účely úvěrového řízení vč. úvěrů hypotečních v České spořitelně, a.s. Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno s.r.o., 1995.
  Detail

  BRADÁČ, A. Teorie oceňování nemovitostí. III. přepracované a rozšířené vydání. In Teorie oceňování nemovitostí. Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno., 1995.
  Detail

  BRADÁČ, A. Výpočet opotřebení staveb lineární metodou. Soudní inženýrství, 1995, vol. 1995, no. 1- 2, p. 4-9. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A. Znalecká činnost a její problémy v období přechodu k tržnímu hospodářství a právnímu státu. 1995, vol. 1995, no. 3- 4, p. 9-20.
  Detail

 • 1994

  BRADÁČ, A. Teorie oceňování nemovitostí. Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno s.r.o., 1994. p. 1-175.
  Detail

  BRADÁČ, A. Stopceny a restituce. Soudní inženýrství, 1994, vol. 1994, no. 1, p. 3-7. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A. Teorie oceňování nemovitostí. I vydání. In Teorie oceňování nemovitostí. Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno s.r.o., 1994.
  Detail

  BRADÁČ, A. Teorie oceňování nemovitostí. II. přepracované a rozšířené vydání. 1. a 2. část. Teorie oceňování nemovitostí II. Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno s.r.o., 1994.
  Detail

  OŠLEJŠEK, J.; BRADÁČ, A. Znalecká činnost ve stavebnictví. Brno: VUT v Brně - ÚSI, 1994.
  Detail

  BRADÁČ, A. Panoramatické záběry v soudně inženýrské praxi. Soudní inženýrství, 1994, vol. 1994, no. 5, p. 3-5. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A. Vyhláška MF č. 178/1994 Sb.- rozbor některých ustanovení ... Soudní inženýrství, 1994, vol. 1994, no. 6, p. 3-22. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A. Prodej a oceňování bytů. 1994, vol. 1994, no. 32.
  Detail

  BRADÁČ, A. Cenové podíly stavebních konstrukcí. Soudní inženýrství, 1994, vol. 1994, no. 2, p. 8-13. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 1993

  BRADÁČ, A. K novelám předpisů pro oceňování nemovitostí. 1993, vol. 1993, no. 1, p. 4-6.
  Detail

  BRADÁČ, A. Přepočítací indexy cen staveb v ČR. 1993, vol. 1993, no. 3- 4, p. 46-50.
  Detail

  BRADÁČ, A. Ještě k některým znaleckým problémům při restitucích a mimosoudních rehabilitacích. 1993, vol. 1993, no. 2, p. 3-8.
  Detail

  BRADÁČ, A. K problematice znaleckého stanovení obecné ceny nemovitostí. 1993, vol. 1993, no. 3- 4, p. 3-7.
  Detail

  BRADÁČ, A. Katalog cen venkovních úprav. II. díl. Katalog cen venkovních úprav. II. díl. Ostrava: VUT v Brně - ÚSI, EXPERT-Consulting Centre Ostrava. Knižnice znalce, 1993. p. 70-71.
  Detail

  BRADÁČ, A. Návrh metodiky znaleckého stanovení obecné ceny nemovitosti - II. 1993, vol. 1993, no. 6, p. 6-15.
  Detail

  BRADÁČ, A. Kupujeme a prodáváme nemovitosti I, II. 1993, vol. 1993, no. 17.
  Detail

  BRADÁČ, A. Tabulkový procesor - výborný pomocník pro znalecké výpočty. Soudní inženýrství, 1993, vol. 1993, no. 6, p. 22-29. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A. Návrh metodiky znaleckého stanovení obecné ceny nemovitosti - I. 1993, vol. 1993, no. 5, p. 3-25.
  Detail

 • 1992

  BRADÁČ, A. Předpisy pro oceňování nemovitostí - soubor 1897 až 1992. In Předpisy pro oceňování nemovitostí - soubor 1897 až 1992. Ostrava: VUT v Brně - ÚSI, EXPERT- Consulting Centre Ostrava, 1992.
  Detail

  BRADÁČ, A.; MUSIL, J.; PORADA, V.; PUSTINA, P. Trestní a občanskoprávní odpovědnost znalce. In Trestní a občanskoprávní odpovědnost znalce. Ostrava: VUT v Brně - ÚSI, EXPERT- Consulting Centre Ostrava, 1992.
  Detail

  BRADÁČ, A. Oceňovanie trvalých porastov - ovocných stromov. 1992, vol. 1992, no. 1, p. 7-12.
  Detail

  BRADÁČ, A. Poznámky k odpovědnosti znalce. 1992, vol. 1993, p. 189-202.
  Detail

  BRADÁČ, A. Některé poznámky k odpovědnosti znalce. Soudní inženýrství, 1992, vol. 1992, no. 4, p. 4-7. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A. K odměnám za znalecké posudky, sjednávaným dohodou. Soudní inženýrství, 1992, vol. 1992, no. 1, p. 3-5. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A. Oceňování nemovitostí. In Súdne inžinierstvo - stavebníctvo. 2. diel. 1992. p. 156-192.
  Detail

  BRADÁČ, A. Několik poznámek k oceňování nemovitostí. Soudní inženýrství, 1992, vol. 1992, no. 2, p. 5-6. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A. K dokumentaci ve znaleckém posudku. Soudní inženýrství, 1992, vol. 1992, no. 3, p. 1 (1 s.). ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; GLIER, L.; PEŘINA, J. Znalecký standard č. V - Zjišťování a posuzování technického stavu vozidel pro technickou analýzu průběhu a příčin silničních dopravních nehod. Znalecký standard č. V. Brno: VUT v Brně-ÚSI, Ministerstvo spravedlnosti, 1992.
  Detail

 • 1991

  BRADÁČ, A.; GLIER, L. Znalecký standard č. IV - Technická analýza nárazu vozidla na překážku. Znalecký standard č. IV - Technická analýza nárazu vozidla na překážku. Brno: VUT v Brně-ÚSI, Ministerstvo spravedlnosti, 1991.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; GLIER, L.; PLCH, J.; LUKAŠÍK, L.; HELEŠIC, V. Znalecký standard č. III - Technická analýza střetu vozidla s chodcem. Znalecký standard č. III - Technická analýza střetu vozidla s chodcem. Brno: VUT v Brně-ÚSI, Ministerstvo spravedlnosti, 1991.
  Detail

  BRADÁČ, A. K postupu znalce při zpracování znaleckých posudků o cenách nemovitostí pro účely restitucí na území České republiky. Soudní inženýrství, 1991, vol. 1991, p. 4-17. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A. Ke standardizaci znaleckých postupů. In Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno s.r.o., 1991. p. 15-18.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; MACHÁNEK, T.; SMEJKAL, Z. Návrh zásad metodiky pro zjišťování hodnoty podniků v podmínkách ČSFR (se zaměřením zejména na zakládání podniků se zahraniční majetkovou účastí). Soudní inženýrství, 1991, vol. 1991, no. 3, p. 3-7. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A.; FIŠER, P. Restituce - oceňování nemovitostí. 1991.
  Detail

  BRADÁČ, A. Príručka znalca (znalecká činnosť v stavebníctve). Príručka znalca. Žilina: Ústav súdneho inžinierstva VŠDS v Žilině, 1991.
  Detail

  BRADÁČ, A. Úvod do obecné metodiky znalecké činnosti. Soudní inženýrství, 1991, vol. 1991, no. 1, p. 3-15. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 1990

  BRADÁČ, A.; SMEJKAL, Z. Problematika znalecké činnosti ve specializaci oceňování nemovitostí. Soudní inženýrství, 1990, vol. 1990, no. 3- 4, p. 6-14. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A. Znalecký standard č. I - Oceňování motorových vozidel. Znalecký standard č. I - Oceňování motorových vozidel. Brno: VUT v Brně-ÚSI, Ministerstvo spravedlnosti, 1990.
  Detail

  BRADÁČ, A. Soudní inženýrství. Soudní inženýrství, 1990, vol. 1990, no. 1- 2, p. 4-11. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A. K bonitovaným půdně ekologickým jednotkám. Soudní inženýrství, 1990, vol. 1990, no. 3- 4, ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A. Metodika vyšetřovacích pokusů. In Seminár znalcov cestnej dopravy Východoslovenského kraja. Starý Smokovec.: 1990.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; GLIER, L. Znalecký standard č. II - Vybrané metody zajišťování podkladů pro technickou analýzu průběhu a příčin silničních dopravních nehod. Znalecký standard č. II. Brno: VUT v Brně-ÚSI, Ministerstvo spravedlnosti, 1990.
  Detail

  BRADÁČ, A. Oceňování bytů. Soudní inženýrství, 1990, vol. 1990, no. 1- 2, p. 29-41. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 1989

  BRADÁČ, A. Nové metody při analýze silničních dopravních nehod. In Seminár znalcov z odboru cestnej dopravy, DT ČSVTS. Žilina, Vrátna dolina - hotel Boboty: 1989. p. 30-65.
  Detail

  BRADÁČ, A. Katalog vozidel - II díl. In Katalog vozidel - II díl. Brno: VUT v Brně - ÚSI, 1989.
  Detail

  BRADÁČ, A. Rozbor pohybu vozidla během nehodového děje po prostorovém oblouku. In Seminár znalcov z odboru cestnej dopravy. Bratislava: 1989. p. 1-27.
  Detail

 • 1988

  BRADÁČ, A. Činnost Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu. In In: Sborník XII. konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti silničního provozu. Starý Smokovec: 1988. p. 96-100.
  Detail

  BRADÁČ, A. Vybrané problémy soudního inženýrství při analýze silničních nehod. Doktorská disertační práce. Brno: VUT v Brně - ÚSI, VŠDS Žilina., 1988.
  Detail

  BRADÁČ, A. Rechentechnische Analyse des Bremsens eines Fahrzeuge bei der Raumbogenfahrt. In Rechentechnische Unfallrekonstruktion. Budapešť/Pilisszentkereszt, Maďarsko: 1988. p. 54-60.
  Detail

  BRADÁČ, A. Systémové pojetí komplexní znalecké analýzy. 1988, vol. 1988, no. 1.
  Detail

  BRADÁČ, A. Katalog cen venkovních úprav. Katalog cen venkovních úprav. Brno: VUT v Brně - ÚSI, 1988.
  Detail

  BRADÁČ, A.; OŠLEJŠEK, J. Speciální metodika soudního inženýrství - stavebnictví. Brno: VUT v Brně, 1988.
  Detail

  BRADÁČ, A. Některé aplikace mechaniky při znalecké analýze silničních nehod. 1988, vol. 1988, no. 2.
  Detail

 • 1987

  BRADÁČ, A. Soudní inženýrství. Učební text PGS. Brno: 1987.
  Detail

  BRADÁČ, A. Systémové pojetí komplexního znaleckého posudku (logické matice v soudním inženýrství). In Současný stav a perspektivy rozvoje biomechaniky v ČSSR, III. sympozium, Praha. Praha: 1987. p. 154-162.
  Detail

  BRADÁČ, A. K výpočtu opotřebení staveb (návrh upravené lineární metody). In Opotřebení nemovitostí ve vztahu k jejich oceňování. Brno: 1987.
  Detail

 • 1986

  BRADÁČ, A. Analýza silničních nehod. In Žilina: In: Zborník vybraných statí pre znalcov cestnej dopravy I. DT ČSVTS Žilina 1986/87., 1986.
  Detail

  BRADÁČ, A. Interní pokyny pro zpracování znaleckých posudků. Brno: VUT v Brně - ÚSI, 1986.
  Detail

  BRADÁČ, A. Analýza obecného pohybu jednostopého lineárního dynamického modelu vozidla. In Využití výpočetní techniky při analýze silničních nehod, seminář Brno 1986. 1986. p. 95-104.
  Detail

  BRADÁČ, A. Činnost soudních znalců při zvyšování bezpečnosti silničního provozu v ČSSR. In In: Sborník XII. konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti silničního provozu. 1986. p. 208-212.
  Detail

  BRADÁČ, A. Brzdná dráha a rychlost vozidla přiměřená rozhledu při jízdě po prostorovém oblouku. In Využití výpočetní techniky při analýze silničních nehod, seminář Brno. Brno: 1986. p. 17-45.
  Detail

  BRADÁČ, A. Zkušenosti Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně z revizní znalecké činnosti a z výchovy znalců. In Sborník ze školení znalců - odhadců nemovitostí z používání vyhlášky č. 128/1984 Sb. DT ČSVTS Brno. Brno: 1986.
  Detail

 • 1985

  BRADÁČ, A. Katalog vozidel - I díl. In Katalog vozidel - I díl. Brno: VUT v Brně - ÚSI, 1985.
  Detail

  BRADÁČ, A. Příručka znalce - analytika silničních nehod. I. a II. díl. In Příručka znalce - analytika silničních nehod. I. a II. díl. Ostrava: DT ČSVTS Ostrava (Účelový náklad pro MSp ČSR), 1985.
  Detail

  KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A.; GLIER, L.; SMRČEK, J. Komplexní ověřování opravitelnosti karoserií osobních automobilů po haváriích. Brno: 1985.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P. Technicko právní problematika inženýrské práce. Brno: VUT Bnro, 1985.
  Detail

  BRADÁČ, A.; SMRČEK, J. Rychlost přiměřená rozhledu řidiče jako předpoklad bezpečné jízdy. 1985, vol. 1985, no. 7.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P. Nově při postgraduální výchově soudních znalců. Nově při postgraduální výchově soudních znalců. Brno: 1985.
  Detail

 • 1984

  BRADÁČ, A. K odborné úrovni znalců - analytiků silničních nehod. In Znalecké posuzování silničních nehod, seminář Brno. Brno: DT ČSVTS, 1984. p. 18-42.
  Detail

  BRADÁČ, A.; KREJČÍŘ, P.; HELEŠIC, V. Rozbor střetu vozidla s chodcem jako typický případ technické analýzy. In In: Znalecké posuzování silničních nehod, seminář Brno 1984. Brno: DT ČSVTS Ostrava, 1984. p. 220-259.
  Detail

  BRADÁČ, A.; SMRČEK, J. K detailnímu rozboru reakční doby řidiče a osobního automobilu při nouzovém brzdění. In Zábrana škod. Praha: 1984.
  Detail

  BRADÁČ, A.; SMRČEK, J.; KREJČÍŘ, P. K problematice znalců některých technických a ekonomických oborů. 1984, vol. 1984, no. 4.
  Detail

  BRADÁČ, A. K bezpečnosti chodců za snížené viditelnosti. In Sborník XI. konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti silničního provozu. V. Tatry: 1984.
  Detail

  BRADÁČ, A. Ohledání nemovitostí v trestním řízení. In In: Kriminalistický sborník. Praha: 1984. p. 248-255.
  Detail

  BRADÁČ, A. Systémový přístup znalce při analýze silniční nehody. In In: Seminář soudních znalců z oboru silniční a městské dopravy. Považská Bystrica: 1984. p. 16-52.
  Detail

  BRADÁČ, A. Vady znaleckých posudků o cenách nemovitostí podle poznatků Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. In In: Odborný seminář znalců Městského soudu v Bratislavě. Bratislava: 1984. p. 47-73.
  Detail

  BRADÁČ, A. Problematika adheze při znaleckém modelování průběhu silniční nehody. In Mezinárodní konference "Povrchové vlastnosti vozovek z hlediska bezpečnosti silničního provozu". Bratislava: 1984.
  Detail

  BRADÁČ, A.; PORADA, V. Rychlost chůze v závislosti na jejím charakteru a stáří osob. In Současný stav a perspektivy rozvoje biomechaniky v ČSSR, II. sympozium. Praha: 1984.
  Detail

  KARAS, V.; PORADA, V.; BRADÁČ, A. Nepřímé posouzení některých antropometrických znaků člověka a jeho pohybu v trasologii. In In: Současný stav a perspektivy rozvoje biomechaniky v ČSSR, II. sympozium. Praha: 1984.
  Detail

  BRADÁČ, A. Současný stav a výhledy aplikací biomechaniky v teorii a praxi soudního inženýrství. In Současný stav a perspektivy rozvoje biomechaniky v ČSSR, II. sympozium. Praha: 1984.
  Detail

 • 1983

  BRADÁČ, A. Metodika znaleckého posudku specializace silničních nehod. In Piešťany - Slňava: 1983. p. 29-42.
  Detail

  BRADÁČ, A.; HANZL, V.; WEIGEL, J. Metodika ověřování rozměrů a tvaru karoserie vozidel fotogrammetrickou metodou. Brno: 1983.
  Detail

  BRADÁČ, A. Matematické a grafické modelování při analýze silniční nehody. In Sborník semináře znalců. Piešťany - Sľňava: 1983. p. 164-221.
  Detail

  BRADÁČ, A. Vyhodnocení jednotlivého fotografického snímku v praxi technického znalce. In Sborník semináře znalců. Piešťany - Sľňava: 1983. p. 222-254.
  Detail

  KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A.; SMRČEK, J.; GLIER, L. Soudně inženýrské stanovisko k analýze dopravních nehod VÚD Praha. Praha: 1983.
  Detail

  BRADÁČ, A. Teorie technické analýzy silniční nehody (problémové úlohy). Brno: VUT v Brně - ÚSI, 1983.
  Detail

  BRADÁČ, A. Technické, technicko právní a praktické aspekty znalecké činnosti. In Sborník konference VUT v Brně - ÚSI: Vady a poruchy staveb - soudně inženýrská hlediska. Brno: 1983. p. 8-12.
  Detail

  BRADÁČ, A. Die Ausbildung von Sachverständigen- Unfallanalytikern in der ČSSR. Praha - ÚTAM pro ČSSM: 1983.
  Detail

  BRADÁČ, A. Dynamika při technické analýze nehod dopravních prostředků. Praha ÚTAM pro ČSSM: 1983.
  Detail

  BRADÁČ, A. Problematika činnosti soudních znalců při odhadech nemovitostí z hlediska školicího pracoviště (s návrhy na opatření). Brno: 1983.
  Detail

 • 1982

  BRADÁČ, A. K problematice soudního inženýrství. Praha: 1982.
  Detail

  BRADÁČ, A. Překážka: Brzdit nebo se vyhnout?. 1982, vol. 1982, no. 10.
  Detail

  BRADÁČ, A. K problematice bezpečného předjíždění. 1982, vol. 1982, no. 10.
  Detail

  BRADÁČ, A.; PORADA, V. Možnosti biomechaniky při znaleckém řešení interakcí v systému řidič - vozidlo - silnice. In Současný stav a perspektivy rozvoje biomechaniky v ČSSR. Praha: 1982.
  Detail

  BRADÁČ, A. Uplatnění poznatků technických znalců při prevenci silniční nehodovosti. In Vysoké Tatry - Starý Smokovec: 1982. p. 74-84.
  Detail

  BRADÁČ, A. Početní a grafická anylýza silniční nehody. In Povážská Bystrica: 1982. p. 182-207.
  Detail

  BRADÁČ, A. Metodika znaleckého posudku specializace silničních nehod. In Považská Bystrica: 1982. p. 29-42.
  Detail

 • 1981

  BRADÁČ, A. Kriminalistická dokumentace. 1981.
  Detail

 • 1980

  BRADÁČ, A. Aplikace teoretických poznatků pro znaleckou praxi (I, II). In 1980. p. 39-34.
  Detail

  BRADÁČ, A. Návrh jednotného systému výchovy technických znalců. 1980, vol. 1980, no. 3, p. 267-272.
  Detail

  BRADÁČ, A. Současný stav a koncepce výchovy technických znalců. In Brno: CERM, 1980. p. 15-20.
  Detail

  BRADÁČ, A. Síťová a komplexní teoretická analýza logiky průběhu nehodového děje. In Brno: 1980. p. 173-185.
  Detail

  KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A.; GLIER, L.; SMRČEK, J. Komplexní ověřování opravitelnosti karoserií osobních automobilů po haváriích. 1980.
  Detail

  BRADÁČ, A. K problematice získávání údajů z fotografií silničních nehod. In Brno: 1980. p. 190-199.
  Detail

  BRADÁČ, A. O výchově technických znalců. 1980, vol. 1980, no. 6.
  Detail

  BRADÁČ, A. Deformace karoserií. 1980, vol. 1980, no. 41.
  Detail

  BRADÁČ, A. Příspěvek k určování nárazových rychlostí vozidel. In 1980. p. 186-189.
  Detail

 • 1979

  BRADÁČ, A. Ústav soudního inženýrství. 1979, no. 13.
  Detail

  BRADÁČ, A. Znalecké posuzování cen ojetých motorových vozidel. 1979, no. 45.
  Detail

  BRADÁČ, A. Úloha soudního inženýrství v oblasti motorismu. 1979, no. 29.
  Detail

 • 1978

  BRADÁČ, A. Problematika měřické dokumentace pro technické zkoumání havárií. 1978. p. 1-285.
  Detail

  BRADÁČ, A. Problematika měřické dokumentace pro technické zkoumání havárií. 1978. p. 1-285.
  Detail

  PORADA, V.; BRADÁČ, A. Kriminalisticko technická dokumentace. 1978.
  Detail

  BRADÁČ, A.; PORADA, V. Využití jednosnímkové fotogrammetrie pro fixaci, měření a dokumentaci trasologických stop. In 1978. p. 153-162.
  Detail

  BRADÁČ, A.; PORADA, V. Grafický rozbor průběhu nehody. In 1978.
  Detail

 • 1977

  BRADÁČ, A. Aplikace základních principů fyziky a mechaniky ve znalecké praxi. In Brno: 1977. p. 81-104.
  Detail

  BRADÁČ, A. Grafické řešení průběhu nehody. In Brno: 1977. p. 105-122.
  Detail

  BRADÁČ, A. Aplikace teorie chyb ve znaleckém výpočtu. In Brno: 1977. p. 118-126.
  Detail

  BRADÁČ, A.; SMRČEK, J.; VACURA, J. Zkušenosti znalců při objasňování příčin nehod u trestných činů v silniční dopravě. 1977.
  Detail

  BRADÁČ, A. Stopy ve znalecké praxi. Brno: 1977.
  Detail

  BRADÁČ, A.; PORADA, V. Nové metody měření a výpočtů v činnosti znalců v oboru silničních dopravních nehod. 1977.
  Detail

  BRADÁČ, A. Jednotný systém výchovy technických znalců. 1977.
  Detail

  BRADÁČ, A. Nové postupy v grafickém řešení průběhu nehody. Brno: 1977.
  Detail

 • 1974

  BRADÁČ, A. Základy fyziky v aplikaci do znalecké praxe v oboru technického znalectví dopravních nehod. In 1974.
  Detail

  BRADÁČ, A. Početně grafické řešení vzniku a průběhu silniční nehody. 1974. 46 p.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.