Ing.

Albert Bradáč

Ph.D.

IFE – Assistant professor

+420 54114 8911
bradac@usi.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Albert Bradáč, Ph.D.

Publications

 • 2021

  MORAVCOVÁ, P.; BUCSUHÁZY, K.; BILÍK, M.; BELÁK, M.; BRADÁČ, A. Let It Crash! Energy Equivalent Speed Determination. In VEHITS 2021, 7th International Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems. Portugalsko: 2021. p. 538-545. ISBN: 978-989-758-513-5.
  Detail | WWW

 • 2020

  MORAVCOVÁ, P.; BUCSUHÁZY, K.; ZŮVALA, R.; BILÍK, M.; BRADÁČ, A. The Comparison of 3D and 2D Measurement Techniques Used for the Analysis of Vehicle Deformation. In Proceedings of the 6th International Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems. SciTePress, 2020. p. 195-202. ISBN: 978-989-758-419-0.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  MORAVCOVÁ, P.; BUCSUHÁZY, K.; BRADÁČ, A. Porovnání vybraných metod měření pro stanovení hloubky deformace vozidla. Soudní inženýrství, 2020, vol. 31, no. 3, p. 32-39. ISSN: 1211-443X.
  Detail | WWW

 • 2019

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A. Kriminalistika - technické, forenzní a kybernetické aspekty - vybrané technické kapitoly. In Kriminalistika - technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň: 2019. p. 1-1205. ISBN: 978-80-7380-741-2.
  Detail

 • 2018

  SEMELA, M.; PANČÍK, J.; VÉMOLA, A.; KLEDUS, R.; BRADÁČ, A. Auto recalls and software quality in the automotive sector. EAI Endorsed Transactions on Scalable Information Systems, 2018, vol. 5, no. 17, p. 1-8. ISSN: 2032-9407.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KŘIŽÁK, M.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; MIKULEC, R. Restrictions of Using Speedometer Readings for Determining Vehicle Collision Speed. In Road and Rail Infrastructure V, Proceedings of the Conference CETRA 2018. ZAGREB: UNIV ZAGREB, FAC CIVIL ENGINEERING, 2018. p. 1659-1664. ISBN: 978-953-8168-25-3.
  Detail

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; MAXERA, P.; BELÁK, M. Evaluation of Environmental Limit States at Appraisement of Trucks. In SGEM 2018 Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2018. p. 359-366. ISBN: 978-619-7408-48-5. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KREJČÍŘ, P.; BRADÁČ, A. Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech. 2018. 307 p. ISBN: 978-80-7204-995-0.
  Detail

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; BELÁK, M.; KŘIŽÁK, M.; MAXERA, P.; MIKULEC, R.; BUCSUHÁZY, K.; DVOŘÁKOVÁ, P.; OBRÁTILOVÁ, A.; STÁŇA, I. CRASHDAY 2017. Expert Forensic Science 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 42-71. ISBN: 978-80-214-5600-6.
  Detail

 • 2017

  BILÍK, M.; TOKAŘ, S. et al. Parametry zderzenia - wyniki z testów zderzeniowych najnowszych modeli samochodu Škoda. Paragraf na drodze, 2017, vol. 19, no. numer specjalny, p. 7-21. ISSN: 1505-3520.
  Detail | WWW

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; BELÁK, M.; KŘIŽÁK, M.; MAXERA, P.; MIKULEC, R.; BUCSUHÁZY, K.; DVOŘÁKOVÁ, P.; OBRÁTILOVÁ, A.; STÁŇA, I. CRASHDAY 2016 - prezentace výsledků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2017.
  Detail

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; KLEDUS, R. Noční nehoda trolejbusu a chodce. Soudní inženýrství, 2017, vol. 2017, no. 2, p. 116-129. ISSN: 1211-443X.
  Detail

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; KLEDUS, R.; BELÁK, M.; MAXERA, P.; STÁŇA, I.; BUCSUHÁZY, K.; VÉMOLA, A. Noční nehoda trolejbusu a chodce. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2017.
  Detail

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; BELÁK, M.; KŘIŽÁK, M.; MIKULEC, R.; BUCSUHÁZY, K.; STÁŇA, I.; TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A. CRASHDAY 2016 - NÁRAZOVÉ ZKOUŠKY VOZIDEL. Soudní inženýrství, 2017, vol. 2017, no. 1, p. 23-43. ISSN: 1211-443X.
  Detail

 • 2016

  BELÁK, M.; MAXERA, P.; SEMELA, M.; KLEDUS, R.; BRADÁČ, A. Analýza doby, kterou řidič potřebuje k vyhodnocení situace za vozidlem. ExFoS 2016 XXV. mezinárodní vědecká konference Soudního inženýrství Sborník příspěvků. Brno: 2016. p. 35-41.
  Detail

  PROCHAZKA, D.; BILÍK, M.; PROCHAZKOVÁ, P.; BRADA, M.; KLUS, J.; POŘÍZKA, P.; NOVOTNÝ, J.; NOVOTNÝ, K.; TICOVÁ, B.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; KAISER, J. Detection of visually unrecognizable braking tracks using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, a feasibility study. Spectrochimica Acta Part B, 2016, no. 118, p. 90-97. ISSN: 0584-8547.
  Detail

  TOKAŘ, S.; SEMELA, M.; BILÍK, M.; BRADÁČ, A. Comparison of selected impact parameters by side vehicle crash tests with computational software results. In International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE. Belgrade, SERBIA: SCIENTIFIC RESEARCH CENTER LTD BELGRADE, 2016. p. 634-641. ISBN: 978-86-916153-3-8.
  Detail | WWW

 • 2015

  PROCHAZKA, D.; KAISER, J.; BILÍK, M.; PROCHAZKOVÁ, P.; KLUS, J.; POŘÍZKA, P.; NOVOTNÝ, J.; NOVOTNÝ, K.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M. Detection of tire tread particles using laser-induced breakdown spectroscopy. Spectrochimica Acta Part B, 2015, vol. 108, no. 1, p. 1-7. ISSN: 0584-8547.
  Detail | WWW

  MAXERA, P.; KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Souhrnná analýza chování řidiče při jízdě přes moderně řešený přechod pro chodce. Soudní inženýrství, 2015, vol. 26, no. 1, p. 22-33. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  DIVIŠ, P.; SOLNÝ, T.; PTÁČEK, P.; ADAMEC, V.; BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; SCHÜLLEROVÁ, B. Analysis of tire composition for further detection of tire marks on the road. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, vol. 13, no. 2, p. 137-138. ISSN: 2336- 7210.
  Detail

  BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; BILÍK, M.; KLEDUS, R.; SUMEC, S.; ŠKODA, J. Comparison of Halogen and Xenon Headlamps in Terms of Pedestrians’ Visibility. Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015. first. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2015. p. 133-137. ISBN: 978-80-214-5244-2.
  Detail

 • 2014

  BRADÁČ, A. a kol. Zajímavé výsledky VaV činnosti ÚSI v oblasti analýzy silničních nehod. XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 113-120. ISBN: 978-80-214-4852-0.
  Detail

 • 2013

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A. Možnosti spatření chodců v extravilánu za snížené viditelnosti. Sborník příspěvků z odborné konfernce "Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil". Vyškov: 2013. p. 66-79. ISBN: 978-80-904625-4-0.
  Detail

  SCHEJBAL, J.; KUŘE, A.; MOTL, J.; ŠKODA, J.; BELÁK, M.; BRADÁČ, A.; BILÍK, M. Světelné vlastnosti vybraných reflexních prvků. Sborník příspěvků konference EXFOS 2013 na CD. Brno: 2013. p. 210-221. ISBN: 978-80-214-4675-5.
  Detail

  BRADÁČ, A.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M. Systémový přístup při forenzně- inženýrském zkoumání. In Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vědy a forenzné disciplíny v kontexte kontroly kriminality. Pocta prof. JUDr. Ing. Viktorovi Poradovi, DrSc., Dr.h.c. mult k 70. narodeninám. 1. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. p. 804-821. ISBN: 978-80-7380-440- 4.
  Detail

  BRADÁČ, A.; SCHEJBAL, J.; KUŘE, A.; MOTL, J.; BELÁK, M.; BILÍK, M.; SEMELA, M.; ŠKODA, J.; SUMEC, S. Light Reflective Attributes Of Selected Materials. Proceedings 22nd Annual Congress Firenze 2013. Florencie: EVU Italia, 2013. p. 203-210. ISBN: 978-88-903072-7-0.
  Detail

 • 2012

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Experimental Research on the differences in a driver' s perception of objects from stationary and moving vehicles. International Journal of Forensic Engineering, 2012, vol. 1, no. 2, p. 167-182. ISSN: 1744- 9944.
  Detail

 • 2011

  BRADÁČ, A.; BRADÁČ, A.; MELEN, V. Real Estate Valuation in Czech republic. In Real Estate Valuation in Global Markets. Second edition. Chicago, USA: Appraisal Institute Chicago, 2011. p. 117-134. ISBN: 978-1-935328-12- 4.
  Detail

  BRADÁČ, A. Sborník příspěvků XX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. Sborník XX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství 2011. Brno: VUT v Brně, 2011. ISBN: 978-80-214-4238- 2.
  Detail

  KLEDUS, R.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M. Porovnání odlišností při prvním spatření objektů řidičem ze stojícího a z jedoucího vozidla na základě jízdních zkoušek v reálném silničním provozu. Soudní inženýrství, 2011, vol. 22, no. 2- 3, p. 89-101. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  KLEDUS, R.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M. Měření dohlednosti na chodce v noční době při reálné jízdě vozidla. In Vehicle Forensic Science 2011, XVI. mezinárodní konference analytiků dopravních nehod, sborník příspěvků. Brno: VUT v Brně, 2011. p. 120-142. ISBN: 978-80-214-4294- 8.
  Detail

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Rizika v dopravě a bezpečnost chodců za snížené viditelnosti. In Sborník konference BRNOSAFETY 2011. Brno: 2011. p. 35-47. ISBN: 978-80-7293-280- 1.
  Detail

  KLEDUS, R.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; CUPAL, M. Experimental research of differences in driver' s perception of objects from the stationary and moving vehicles. In 13. EAEC 2011 European Automotive Congress 13. - 16. 6. 2011 (Valencia) - Programme and proceedings (DVD-ROM). EAEC. Valencia (Španělsko): EAEC 2011, 2011. p. 1-11. ISBN: 978-84-615-1794- 7.
  Detail

  BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; PANÁČEK, V. Využití záměrných poškození vozidel při řešení pojistných podvodů. In Vehicle Forensic Science 2011, XVI. mezinárodní konference analytiků dopravních nehod, sborník příspěvků. VUT v Brně, 2011. p. 16-21. ISBN: 978-80-214-4294- 8.
  Detail

 • 2010

  BRADÁČ, A. Přenos chyb při analýze čelního střetu vozidel. Soudní inženýrství, 2010, vol. 2009, no. 5/ 2009, p. 235-239. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Comparative Perception of Objects by Drivers from Stationary and Moving Vehicles in Regular Road Traffic. In 19th EVU Congress Prague 2010 - Proceedings. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. p. 9-28. ISBN: 978-80-7399-136- 4.
  Detail

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Vergleich der Wahrnehmung der Objekte durch den Fahrer aus dem fahrenden und dem stehenden Fahrzeug auf Grund der Fahrproben im gewöhnlichen Strassenverkehr. In 19. EVU Jahrestagung Prag 2010 - Tagugsband. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. p. 9-30. ISBN: 978-80-7399-137-1.
  Detail

  BRADÁČ, A. Přenos chyb při analýze střetu vozidel na křižovatce. Soudní inženýrství, 2010, vol. 21, no. 1, p. 19-29. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 2009

  BRADÁČ, A. Přenos chyb a potřebná přesnost vstupních veličin při analýze nehod. In Sborník XVIII. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství 2009. 2009. p. 263-270. ISBN: 978-80-214-3808-8.
  Detail

  BRADÁČ, A. Přenos chyb a potřebná přesnost vstupních veličin při analýze silničních nehod. Soudní inženýrství, 2009, vol. 2009, no. 1/ 2009, p. 124-128. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A. Sborník XVIII mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství 2009. Sborník XVIII mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství 2009. Brno: VUT v Brně, 2009. ISBN: 978-80-214-3808- 8.
  Detail

  BRADÁČ, A. Sborník XIV. Mezinárodní konference analytiků dopravních nehod 2009. 2009. ISBN: 978-80-214-3915- 3.
  Detail

 • 2008

  BRADÁČ, A.; HADAŠ, R. Dostupné možnosti měření jízdních dynamických parametrů vozidel. In Sborník XVII. Mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno: 2008. p. 1-8. ISBN: 978-80-214-3563- 6.
  Detail

  BRADÁČ, A.; PORADA, V.; NIČ, M.; BRADÁČ, A. Súdne inžinierstvo. Súdne inžinierstvo. Bratislava Žilina: Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva Žilina : Poradca podnikateľa, 2008. ISBN: 978-80-89363-08-7.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A. Současný stav a etika znalecké činnosti v ČR. Soudní inženýrství, 2008, vol. 19, no. 3, p. 138-147. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 2007

  SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Znalecká činnost v Rumunsku. Soudní inženýrství, 2007, vol. 18, no. 2/ 2007, p. 110-112. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Postup řešení rázu v prostředí simulačního programu Virtual Crash a možnosti validace výsledků. Soudní inženýrství, 2007, vol. 18, no. 3/ 2007, p. 118-129. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Vyžádaná prezentace programu Virtual Crash na konkrétních nehodách. Eforie: Konference kriminalistických ústavů Rumunska, Eforie (Rumunsko), 2007, 2007.
  Detail

  SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Postup řešení rázu v prostředí simulačního programu Virtual Crash a možnosti validace výsledků. In Sborník mezinárodní konference znalců analytiků silničních nehod, 9. 6. 2007 Kongresové centrum Brno. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2007. p. 1-19. ISBN: 978-80-7204-533- 4.
  Detail

 • 2006

  BRADÁČ, A.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KLEDUS, R.; GLIER, L.; PUSTINA, P. Tschechien. In Das Query Projekt. Hamburk, Německo: Grafische Medien GmbH, Hamburg, 2006. p. 26-30. ISBN: 978-3-00-019327- 9.
  Detail

  BRADÁČ, A. Střet motocyklu s osobním automobilem v obci - řešená nehoda. In Sborník XI. mezinárodní konference znalců - analytiků dopravních nehod. 2006. p. 1-7.
  Detail

  BRADÁČ, A.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; KLEDUS, R.; GLIER, L.; PUSTINA, P. Czech republic. In The Query Project. Hamburk, Německo: Grafische Medien GmbH, Hamburg, 2006. p. 23-27. ISBN: 978-3-00-019328- 6.
  Detail

 • 2005

  BRADÁČ, A.; BRADÁČ, A.; PUSTINA, P.; VÉMOLA, A. Filosofické a etické aspekty znalecké činnosti. In Sborník XIV. Mezinárodní konference EVU 2005. Bratislava: 2005. p. 1-10.
  Detail

  BRADÁČ, A.; PÍPA, M. Možnosti využití černé skříňky ve vozidlech při analýze dopravních nehod. In 2005.
  Detail

  BRADÁČ, A. Možnosti grafické analýzy při řešení nehod s chodci. 2005.
  Detail

  BRADÁČ, A. Příčné přemístění vozidel - výsledky disertační práce. Soudní inženýrství, 2005, vol. 15, no. 5, p. 267-273. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 2004

  BRADÁČ, A. Možnosti využití novinek výpočetní techniky ve znalecké praxi. Soudní inženýrství, 2004, no. 2, ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A. Měření jízdních parametrů vozidla pomocí přístroje MBox. In Sborník konference Juniorstav 2004. Brno: FAST VUT v Brně, 2004. p. 150-153. ISBN: 80-214-2560- 1.
  Detail

 • 2003

  BRADÁČOVÁ, L.; BRADÁČ, A. 5. odborná konference doktorského studia Fakulty stavební VUT v Brně. Soudní inženýrství, 2003, vol. 14, no. 4, ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A. Možné problémy při oceňování motorových vozidel. In Sborník 5. Odborné konference doktorského studia. 2003.
  Detail

  BRADÁČOVÁ, L., BRADÁČ, A., ULRICH, J. Legislativní předpoklady pro oceňování majetku v podmínkách České republiky. In 5. Odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební. Akademické nakladatelství CERM., 2003. p. 37 ( p.)ISBN: 80-7204-265- 3.
  Detail

  BRADÁČOVÁ, L.; BRADÁČ, A. Problematika standardizace a harmonizace oceňovacích předpisů. In 5.Odborná konfernce doktorského studia. Díl 12 - Soudní inženýrství. Brno: vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební., 2003. p. 33 ( p.)ISBN: 80-7204-265- 3.
  Detail

 • 2002

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; ROCHLA, T.; BRADÁČ, A. Etika, komplexnost, systémovost ve znaleckém posudku silniční nehody. Soudní inženýrství, 2002, vol. 13, no. 6, p. 317-333. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; ROCHLA, T. Etika, komplexnost, systémovost ve znaleckém posudku silniční nehody. 2002. p. 317-333.
  Detail

  BRADÁČ, A. Analýza příčného přemístění v běžném provozu. In Sborník 4. odborné konference doktorského studia. Brno: FAST VUT v Brně, 2002. p. 50-55. ISBN: 80-214-2067- 7.
  Detail

  BRADÁČOVÁ, L., BRADÁČ, A. Problems Of Standardization and Harmonization of Valuation Rules. 2002, vol. 9, p. 34 ( p.)
  Detail

  BRADÁČOVÁ, L., ULRICH, J., BRADÁČ, A. The Property Valuation in the Expert Practice. 2002, vol. 9, p. 38 ( p.)
  Detail

  BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.; BRADÁČ, A.; ROCHLA, T. Etika, komplexnost, systémovost a pečlivost ve znaleckém posudku silniční nehody. Nitra: Konferencia znalcov z oboru doprava cestná so zahraničnou účasťou, 2002. p. 97-127.
  Detail

 • 2001

  BRADÁČ, A. Měření s pomocí totální stanice Topcon. 2001.
  Detail

  BRADÁČ, A. Výsledky měření vyhýbacího manévru vozidel při běžném provozu. In Sborník 10. výroční konference EVU, Brno, 2001. Brno: EVU - národní skupina ČR, 2001. p. 1 ( p.)
  Detail

 • 1998

  BRADÁČ, A. a kol. Rádce majitele automobilu. In Rádce majitele automobilu. právnické a ekonomické nakladatelství Linde, a.s., 1998. ISBN: 70-7201-119- 7.
  Detail

  Bradáč, A. Zajímavé WWW stránky. Soudní inženýrství, 1998, no. 6- 7, p. 219 ( p.)ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 1997

  BRADÁČ, A. Analýza rychlosti přiměřené rozhledu řidiče pomocí numerických metod. Soudní inženýrství, 1997, vol. 1997, no. 5- 6, p. 31 ( p.)ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 1996

  BRADÁČ, A. Znalec a počítač - periferie. Soudní inženýrství, 1996, vol. 1996, no. 8, p. 60 ( p.)ISSN: 1211- 443X.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.