• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Faculty of Information Technology

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Božetěchova 2, 612 66 Brno
Czech Republic
phone: +420 541 141 144
fax: +420 541 141 270
e-mail: info@fit.vutbr.cz
http://www.fit.vutbr.cz

Management

Study Department

FIT BUT