• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Faculty of Business and Management

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Kolejní 2906/4, 612 00 Brno
Czech Republic
phone: see frequently used numbers
fax: +420 541 142 458
e-mail: info@fbm.vutbr.cz
http://www.fbm.vutbr.cz

Management

Study Department

FBM BUT