• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c.

Vice-Rector for Studies and Student Affairs

phone: +420 54114 2530
e-mail: vicerector-education@ro.vutbr.cz