• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.

Rector

e-mail: rektor@ro.vutbr.cz

Secretariate of Rector