• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Přehled licencí

MATLAB je integrované prostředí pro vědeckotechnické výpočty, modelování, návrhy algoritmů, simulace, analýzu a prezentaci dat, paralelní výpočty, měření a zpracování signálů, návrhy řídicích a komunikačních systémů. MATLAB je nástroj jak pro pohodlnou interaktivní práci, tak pro vývoj širokého spektra aplikací.

Nadstavbou MATLABU je Simulink pro simulaci a modelování dynamických systémů, který využívá algoritmy MATLABu pro numerické řešení nelineárních diferenciálních rovnic. Poskytuje uživateli možnost rychle a snadno vytvářet modely dynamických soustav ve formě blokových schémat a rovnic.

Otevřená architektura MATLABu a Simulinku umožnila vznik knihoven funkcí a bloků, tzv. aplikační knihovny, které rozšiřují použití programů v příslušných vědních a technických oborech (viz www.humusoft.cz/matlab/products).

Zdroj: www.humusoft.cz/matlab


Licence 216921 - Academic (Concurrent) 

Licence pro vědeckou, výzkumnou, publikační činnost. Licenci je možné použít i pro výuku.

Academic licence nesmí být používána k jiným účelům než je vědecká, výzkumná, publikační nebo výuková činnost. Licenci není možné použít pro řešení komerčních zakázek!

Academic licenci je možné instalovat pouze na PC v majetku instituce a mohou ji používat pouze zaměstnanci instutice.

Přehled toolboxů (v závorce uveden počet licencí):

 • MATLAB (5)
 • Simulink (3)
 • Aerospace Toolbox (1)
 • Communications System Toolbox (1)
 • Control System Toolbox (1)
 • DSP System Toolbox (1)
 • Data Acquisition Toolbox (1)
 • Econometrics Toolbox (1)
 • Financial Toolbox (1)
 • Image Processing Toolbox (1)
 • Instrument Control Toolbox (2)
 • MATLAB Compiler (2)
 • MATLAB Compiler SDK (2)
 • Neural Network Toolbox (1)
 • Optimization Toolbox (1)
 • Parallel Computing Toolbox (2)
 • RF Toolbox (1)
 • Signal Processing Toolbox (1)
 • SimDriveline (1)
 • SimMechanics (1)
 • Simscape (1)
 • Simulink 3D Animation (1)
 • Simulink Desktop Real-Time (3)
 • Stateflow (1)
 • Statistics and Machine Learning Toolbox (1)
 • Symbolic Math Toolbox (3)
 • Trading Toolbox (1)
 • Wavelet Toolbox (1)

Licence 216925 - Classroom Kit (Concurrent)

Licence pro pravidelnou výuku studentů zapsaných do kurzů v institucích poskytujících akademické vzdělání (použití pouze pro pravidelnou výuku studentů a přípravu pedagogů na výuku).

Classroom Kit licence nesmí být používána k jiným účelům než je pravidelná výuka. Zejména je zakázáno použití Classroom Kit licence k vědecké a publikační činnosti pedagogů, doktorandů i studentů (mimo pravidelnou výuku)!

Classroom Kit licenci je možné instalovat pouze na PC v rámci učebny, laboratoře, kde probíhá výuka (licenci nelze instalovat na domaci PC studentů). Classroom Kit licenci není možné využívat z domova.

Přehled toolboxů (v závorce uveden počet licencí):

 • MATLAB (300)
 • Simulink (135)
 • Bioinformatics Toolbox (55)
 • Communications Blockset (Transitioned) (10)
 • Communications System Toolbox (40)
 • Computer Vision System Toolbox (10)
 • Control System Toolbox (75)
 • Curve Fitting Toolbox (20)
 • DSP System Toolbox (90)
 • Data Acquisition Toolbox (10)
 • Database Toolbox (10)
 • Datafeed Toolbox (37)
 • Econometrics Toolbox (10)
 • Embedded Coder (10)
 • Extended Symbolic Math Toolbox (Transitioned) (65)
 • Filter Design HDL Coder (10)
 • Filter Design Toolbox (Transitioned) (25)
 • Financial Derivatives Toolbox (Transitioned) (37)
 • Financial Instruments Toolbox (37)
 • Financial Toolbox (37)
 • Fixed-Income Toolbox (Transitioned) (27)
 • Fixed-Point Designer (25)
 • Fuzzy Logic Toolbox (65)
 • Global Optimization Toolbox (40)
 • HDL Coder (10)
 • Image Acquisition Toolbox (25)
 • Image Processing Toolbox (113)
 • MATLAB Coder (25)
 • MATLAB Compiler (20)
 • MATLAB Compiler SDK (20)
 • MATLAB® Web Server (Discontinued) (10)
 • Mapping Toolbox (10)
 • Model Predictive Control Toolbox (25)
 • Neural Network Toolbox (75)
 • Optimization Toolbox (110)
 • Parallel Computing Toolbox (10)
 • Partial Differential Equation Toolbox (20)
 • Robust Control Toolbox (25)
 • Signal Processing Toolbox (145)
 • SimEvents (10)
 • SimHydraulics (10)
 • SimMechanics (25)
 • SimPowerSystems (27)
 • Simscape (52)
 • Simulink 3D Animation (25)
 • Simulink Coder (10)
 • Simulink Control Design (25)
 • Simulink Design Optimization (25)
 • Simulink Desktop Real-Time (125)
 • Simulink Desktop Real-Time (10)
 • Simulink Fixed Point (Transitioned) (10)
 • Simulink Real-Time (10)
 • Simulink Response Optimization (Transitioned) (25)
 • Spline Toolbox (Transitioned) (10)
 • Stateflow (25)
 • Statistics and Machine Learning Toolbox (90)
 • Symbolic Math Toolbox (175)
 • System Identification Toolbox (35)
 • Wavelet Toolbox (40)


Licenční server: uveden v sekci Stažení software

Port: uveden v sekci Stažení software


Další informace o vlastnostech sw MATLAB a jeho použití lze najít na: