• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Přehled licencí

MATHEMATICA je programový systém pro provádění numerických a symbolických výpočtů a vizualizaci dat. Software MATHEMATICA umožňuje řešit projekty libovolného rozsahu od rutinních výpočtů až po velkosystémová řešení.

Klíčovými rysy software MATHEMATICA jsou automatizované numerické a symbolické výpočty, účinná adaptivní vizualizace, dynamická interaktivita a vysoce výkonné programovací prostředí.

MATHEMATICA nachází široké uplatnění zejména v oblasti vědecko-technických výpočtů, statistickém zpracování dat, finančním managementu atd.

Detailní popis software MATHEMATICA je uveden na webu Wolfram Research, Inc.: www.wolfram.com/products/mathematica

Zdroj: www.mathematica.cz


Licence - Academic (Concurrent - Network)

Licenci Academic (Concurrent - Network) v počtu 16 ks je možné použít pro vědeckou, výzkumnou, publikační činnost. Licenci lze využít také při výuce.

Academic (Concurrent - Network) licence nesmí být používána k jiným účelům než je vědecká, výzkumná, publikační nebo výuková činnost. Licenci není možné použít pro řešení komerčních zakázek!

Academic (Concurrent - Network) licenci je možné instalovat pouze na PC v majetku instituce a mohou ji používat zaměstnanci instutice, doktorandi a studenti.

Licence - Academic (Home Use)

Licenci Academic (Home Use) v počtu 16 ks je možné použít pro vědeckou, výzkumnou, publikační činnost. Licenci lze využít také při výuce.

Academic (Home Use) licence nesmí být používána k jiným účelům než je vědecká, výzkumná, publikační nebo výuková činnost. Licenci není možné použít pro řešení komerčních zakázek!

Academic (Home Use) licenci je možné instalovat pouze na PC, ktere nejsou v majetku instituce, ale jsou soukromým majetkem zaměstnaců instituce.

S ohledem na omezený počet těchto licencí jsou licence přidělovány na základě schálení žádosti adresované na správce sw.


Licenční server: uveden v sekci Stažení software

Port: uveden v sekci Stažení software


Další informace o vlastnostech sw MATHEMATICA a jeho použití lze najít na: