• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Přehled licencí

MAPLE je systém počítačové algebry pro výuku a využití matematiky v přírodovědných, technických a ekonomických oborech. Umožňuje provádět symbolické a numerické matematické výpočty, jejich počítačovou vizualizaci, dokumentaci a publikaci. Učitelům, studentům i vědcům a výzkumným pracovníkům poskytuje uživatelsky přívětivé prostředí, ve kterém lze snadno používat matematiku.

MAPLE umožňuje provádět jak symbolické a numerické výpočty a vytvářet grafy, tak doplňovat je vlastními texty a vytvářet tak tzv. hypertextové zápisníky. Takto vytvořené zápisníky umožňuje MAPLE ukládat do souboru na počítači ve svém speciálním mapleovském formátu MW, který je uložen ve formátu XML. Soubory ve formátu MW umožňuje MAPLE načítat zpět ke zpracování, což umožňuje snadnou přenositelnost mapleovských zápisníků mezi nejrůznějšími počítačovými platformami a operačními systémy.

MAPLE používá vlastní programovací jazyk čtvrté generace podobný Pascalu s mnoha předdefinovanými funkcemi a procedurami. Mapleovské funkce pokrývají mnoho odvětví matematiky od základů diferenciálního a integrálního počtu, lineární algebry, řešení rovnic, až k řešení diferenciálních a diferenčních rovnic, diferenciální geometrii a logice.

Zdroj: www.maplesoft.cz/produkty/maple


Licence - Academic (Concurrent)

Licence pro vědeckou, výzkumnou a publikační činnost. Licenci je možné použít i pro výuku.

Academic licence nesmí být používána k jiným účelům než je vědecká, výzkumná, publikační nebo výuková činnost. Licenci není možné použít pro řešení komerčních zakázek!

Academic licenci je možné instalovat na PC v majetku instituce, studentů a mohou ji používat zaměstnanci instutice, doktorandi a studenti.

Přehled toolboxů (v závorce uveden počet licencí):

  • MAPLE (100)
  • MAPLESim (5)


Licenční server: uveden v sekci Stažení software

Port: uveden v sekci Stažení software


Další informace o vlastnostech sw MAPLE a jeho použití lze najít na: