• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Přehled licencí

LabVIEW je software pro řízení experimentů, sběr dat z měřicích karet, kamer atd. a zpracování těchto dat v reálném čase. Prostředí LabVIEW, někdy nazývané též jako G-jazyk (tedy „grafický“ jazyk), je vhodné nejen k programování systémů pro měření a analýzu signálů, řízení a vizualizaci technologických procesů různé složitosti, ale také k programování složitých systémů.

Hlavním cílem virtuální instrumentace zahrnuté v programu LabVIEW je nahrazení technických prostředků virtuálním řešením za přispění programových prostředků a zejména pak grafickými a vizuálními prostředky a zprostředkovat tak maximální názornost. Toto řešení umožňuje rychlé navrhování nových aplikací i provádění změn v konfiguraci.

Zdroj: http://czech.ni.com/labview


Licence - Academic Site License - Campus Teaching

Academic Site License - Campus Teaching - komplexní univerzitní síťová licence (počet licencí neomezen). Licence je určena pro použití v učebnách, počítačových laboratořích či výukových laboratořích, kde umožní praktickou výuku v různých vědeckých a technických oborech. Pedagogové si také mohou software nainstalovat na své osobní počítače pro účely přípravy na výuku (http://czech.ni.com/akademicka-oblast/software).

Licence nesmí být využívána pro akademické výzkumné účely a komerční činnost!

Komplexní akademická sada obsahuje:

 • LabVIEW Professional Development System for Windows (English, German, French, Korean and Japanese)
 • LabVIEW Professional Development System for Mac
 • LabVIEW Professional Development System for Linux
 • LabVIEW Real-Time Module (ETS and RTX)
 • LabVIEW DSC (Datalogging and Supervisory Control) Module
 • LabVIEW Vision Development Module
 • LabVIEW PDA Module for Palm and Pocket PC
 • LabVIEW FPGA Module
 • LabVIEW Simulation Module
 • LabVIEW DSP Module
 • LabVIEW Advanced Signal Processing Toolkit (návrh filtru, JTFA, Wavelet)
 • LabVIEW Control Design Toolkit
 • LabVIEW Database Connectivity Toolkit (SQL, Access, Oracle, dBase, SPC, Internet)
 • LabVIEW Digital Filter Design Toolkit
 • LabVIEW DSP Test for TI-DSP Toolkit
 • LabVIEW Execution Trace Toolkit
 • LabVIEW Express VI Development Toolkit (vytvárení expresních funkcí)
 • LabVIEW Fuzzy Logic Toolkit
 • LabVIEW Internet Toolkit
 • LabVIEW Math Interface Toolkit (pro kompilaci programu do Matlab MEX funkce)
 • LabVIEW Modulation Toolkit
 • LabVIEW Order Analysis Toolkit
 • LabVIEW PID Control Toolkit
 • LabVIEW Report Generation Toolkit for MS Office
 • LabVIEW Simulation Interface Toolkit (pro komunikaci s Matlabem a Simulinkem)
 • LabVIEW Sound and Vibration Toolkit
 • LabVIEW Spectral Measurement Toolkit
 • LabVIEW State Diagram Toolkit (vytvárení stavových automatu)
 • LabVIEW Statistical Process Control Toolkit
 • LabVIEW System Identification Toolkit
 • LabVIEW Basics Interactive Training CD
 • LabWindows/CVI Full Development System (ANSI C vývojové prostredí)
 • LabWindows/CVI PID Toolset
 • LabWindows/CVI Signal Processing Toolset
 • LabWindows/CVI SQL Database Toolkit
 • LabWindows/CVI Statistical Process Control Toolkit
 • Measurement Studio Enterprise (doplnky pro Microsoft Visual Studio 6.0)
 • Measurement Studio Enterprise (doplnky pro Microsoft Visual Studio .NET 2003)
 • Measurement Studio Toolsets: Automation Symbols, PID Control Toolkit
 • DIAdem Professional Edition (analýza a zobrazení namerených dat), DIAdem CLIP, INSIGHT
 • Signal Express (interaktivní prostredí pro rychlá merení, porovnávání a ukládání dat)
 • MATRIXx (program pro simulaci a návrh systému)
 • MATRIXx Toolsets: Xmath Signal Analysis, Xmath Optimization Module, Xmath Model Reduction Module
 • MATRIXx Toolsets: Xmath Xmu Module, Xmath Interactive Control Design Module, DocumetIt
 • MATRIXx Toolsets: SystemBuild State Transition Diagrams, Autocode C Single Processor


Licenční server: nelicencuje se přes licenční server; klíč je uveden v sekci Stažení software

Port: nelicencuje se přes licenční server; klíč je uveden v sekci Stažení software

Instalace jsou lokální instalace funkční pouze pod doménou: vutbr.cz


Další informace o vlastnostech sw LabVIEW a jeho použití lze najít na:

 • www.ni.com/labview
 • http://czech.ni.com/labview