• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Přehled licencí

ANSYS je obecně nelineární, multifyzikální program zahrnující strukturální a termodynamickou analýzu, analýzu proudění kontinua, analýzu elektrostatických a elektromagnetických polí a akustické analýzy. Veškeré tyto analýzy lze jednak provádět jednotlivě, ale díky multifyzikálnímu pojetí programu ANSYS je lze také zahrnout do jediné, společné analýzy. ANSYS umožňuje nejen kontrolní výpočty, ale díky parametrizovaným výpočtovým modelům i citlivostní a optimalizační analýzy a rovněž výpočty spolehlivosti.

ANSYS patří mezi inženýrské systémy využívajících metodu konečných prvků (FEM). ANSYS je průkopník multifyzikálních analýz s vedoucí pozicí v klasických oborech, jakými jsou strojírenství, automobilová a dopravní technika, energetika a také stavební aplikace s procesním inženýrstvím. Tento software lze s velkou výhodou používat i v dalších (úzce specializovaných) oborech, jako je např. mikroelektronika nebo biomechanika.

Detailní popis software ANSYS je uveden na webu ANSYS, Inc.: www.ansys.com

Zdroj: www.svsfem.cz/content/produkty-firmy-ansys-inc


Licence - Komerční (ANSYS Multiphysics)

Licence ANSYS Multiphysics v množství 1 ks je určena pro komerční činnost (řešení projektů pro komerční sféru, kdy řešitelem je zaměstnanec z VUT v Brně). 

Licenci lze využívat pouze po dobu řešení komerční činnosti.

Licence - Výzkumná (ANSYS Academic Research)

Licence ANSYS Academic Research nesmí být používána k jiným účelům než je vědecká, výzkumná, publikační nebo výuková činnost. Licenci není možné použít pro řešení komerčních zakázek!

Výsledky musí být věřejně dostupné a licence nesmí být využity pro srovnávání s jiným software.

K licencím ANSYS Academic Research lze přistupovat i pomocí VPN, avšak nesmí být překročen perimetr od licenčního serveru o velikosti 50 mil = 80,467 km (www.ansys.com/Industries/Academic/Tools/Licensing+&+Terms+of+Use).

Přehled výzkumných licencí (v závorce uveden počet licencí):

 • ANSYS Academic Research Mechanical and CFD (25)
 • ANSYS Academic Research Mechanical (25)
 • ANSYS Academic Research LS-DYNA (25)
 • ANSYS Academic Research EM (25)
 • ANSYS Academic Composite Tool (25)
 • ANSYS Academic Research HPC (45)

Licence - Výuková (ANSYS Academic Teaching)

Licence ANSYS Academic Teaching nesmí být používána k jiným účelům než je výuková činnost. Licenci není možné použít pro řešení komerčních zakázek!

Přehled výukových licencí (v závorce uveden počet licencí):

 • ANSYS Academic Teaching Mechanical and CFD (275)
 • ANSYS Academic Teaching Mechanical (250)
 • ANSYS Academic Research EM (250) 

Licence - Studentská (ANSYS Student)

Licence ANSYS Student je určena studentům vysokých škol a lze ji zcela zdarma používat po dobu studia. 

Jedná se o obnovitelnou šestiměsíční licenci, která je dostupná zdarma a bez registrace. Moduly jsou plně funkční s omezením velikosti modelu na 32 000 uzlů/prvků (pro moduly Structural) a 512 000 buněk/uzlů (pro moduly Fluids).

Licence obsahuje moduly:

 • ANSYS Mechanical
 • ANSYS CFD
 • ANSYS Autodyn
 • ANSYS Workbench
 • ANSYS DesignModeler
 • ANSYS DesignXplorer

Návod pro instalaci včetně odkazu pro stažení je uveden na adrese: 
www.svsfem.cz/ansys-student-version


Licenční server: uveden v sekci Stažení software

Port: uveden v sekci Stažení software


Další informace o vlastnostech sw ANSYS a jeho použití lze najít na:


Detailní přehled licenčních podnínek je uveden: