• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Stažení software

Stažení instalačních médií tohoto software je umožněno zaměstnancům VUT v Brně, kteří mohou provádět instalace na všechny počítače v majetku školy.

Pro stažení je třeba ověření VUTloginem a VUTheslem a vyjádření souhlasu s následujícími podmínkami:

1. Jsem zaměstanec VUT v Brně oprávněný instalovat software na počítače v majetku VUT v Brně.

2. Stahuji tento software pro potřebu instalace na počítač v majetku školy.

3. Nebudu šířit stažený software ani produkt key osobám, které nejsou zaměstnanci VUT v Brně a nebudu je instalovat na počítače, které nejsou majetkem VUT v Brně.

Toto prohlášení nyní stvrzuji zadáním celoškolského přihlášení:

Tento software není dostupným všem. Práva budou ověřena po přihlášení.