• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Licence aplikací Adobe na VUT

Výrobce: Adobe Systems Incorporated - http://www.adobe.com/cz
Správce: Ing. Jan Brada, brada@fch.vutbr.cz

Informace k pořízení licence pro všechny součásti VUT:

Aktualizováno: 19. 4. 2017

 • EDU licence pořizované v rámci níže popsané smlouvy je určena pro školu = pro výuku a potřeby školy, a mohou být využívány pouze v areálu školy. V případě využívání licencí učiteli, může být licence na notebooku učitele i mimo školu. Licence NEJSOU určeny studentům.
 • VUT jako škola NEvlastní žádnou celoškolskou licenci produktů společnosti Adobe a není ani zámysl takovou licenci pořizovat. Licence si pořizují jednotlivé uživatelé samostatně na vlastní náklady, VUT garantuje jen cenovou hladinu smluvou mezi akademickým sdružením EUNIS-CZ a Adobe , která obsahuje vyjasnění licencí a postupy, jak objednávat.
 • Veškeré licence jsou dodávány již pouze v elektronické formě. Licence je třeba nainstalovat přes Adobe instalační aplikaci (nelze objednat DVD média jako dříve).
 • Každá licence musí být spojena s konkrétním Adobe ID založená na jménu osoby a emailové adrese. Takže každá osoba, která chce koupit licenci si založí VIP účet (normální Adobe účet) a pod tímto účtem bude spravovat své nakoupené licence přes web Adobe. Vašemu dodavateli musíte při nákupu sdělit, že nakupujete v rácmi smlouvy EUNISu (aktuální smlouva nemá žádné číslo!)
 • Objednávky licencí se provádí standardní objednávkou ze SAP adresovanou na libovoného dodavatele produktů Adobe. Z osvědčených dodavatelů doporučuji společnost Digital Media s.r.o. z Olomouce, která má samostatnou sekci e-hopu pro VŠ/EUNIS-CZ: Aktuální informace ohledně CLP / VIP
 • Adobe nabízí 2 typy licencování svých produktů:

Cloudové licence

 • CC Creative Cloud je časově omezený pronájem licence (smlouva VIP - Value Incentive Plan) - licence platí po dobu předplatného, které je možné zakoupit na 12 až 48 měsíců, kdy cena se počítá po měsících. Pronájem licence končí vždy výročním dnem,  které je pro adobe@vut.cz nastaveno na 3. 6. Po tomto datu bude vždy potřebné licenci prodloužit na dalších min. 12 měsíců. Většina produktů je dostupná již pouze v tomto režimu.
 • Licenční smlouva VIP má 4 CENOVÉ úroveně (lvel 1 - 4), kdy každá úroveň je o 10% levnější. Cenová úroveň se počítá vždy z AKTIVNÍCH licencí ke dni nákupu. Aby VUT mělo možnost získat vyšší úroveň VIP kumulaci licencí, byly nákupy univerzit sdruženy do smlouvy mezi sdružením VŠ EUNIS. Licence se dají pořizovat ve dvou variantách:
   • NAMED licence: Licence je přidělena konkrétní osobě s možností druhé instalace stejné osobě na notebook nebo na přípravu. Přiřazení licence provádí správce licencí VUT.
   • DEVICE license: Každou DEVICE licenci je možné nainstalovat pouze na jeden počítač v rámci učebny. Druhá instalace na notebook nebo na přípravu NENÍ možná. První spuštění aplikace (aktivace této licence) vyžaduje zadání Adobe ID správce licence (např. adobe@vut.cz).

Trvalé licence

 • Trvalá licence jsou časově neomezené licence pouze na vybrané aplikace. Pořizují se v rácmi licenční smlouva CLP (Cummulative Incentive Plan), která má aktuálně číslo 4400451719 a pravidelně se prodlužuje po 2 letech (25. 3. je výroční den). Smluvní cenová hladina je nejvýhodnější možná = CLP Level 3.

DOPORUČENÍ

 • Než pořídíte licence Adobe, podívejte se, jestli váš hardware splňuje požadavky na výkon a verzi OS !
 • Dotace EU: Licence Adobe aplikací nakupuje VUT od výrobce společnosti Adobe Inc. přímým prodejním kanálem na základě dlouhodobé rámcové smlouvy. Tato smlouva zajišťuje nejnižší dosažitelnou cenovou hladinu licencování pro jednotlivé nákupy licencí pro všechny produkty společnosti Adobe. Z těchto důvodů je bezpředmětné realizovat veřejnou zakázku podle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, jelikož se jedná o nákup unikátních produktů přímo od výrobce za nejlepších, na našem trhu dostupných, cenových podmínek. Rámcová smlouva ke stažení zde: http://www.eunis.cz/cz/dokumenty.  (Diskutabilní může být vysvětlení, proč konkrétní uživatel potřebuje zrovna např. drahý Photoshop a ne nějaký levnější kreslící nástroj.)

V případě dotazů na další detaily kontaktujte:

Digital Media s.r.o.
Adobe GOLD partner
Hamerská 215/7
779 00 Olomouc-Holice
www.digitalmedia.cz
 
Michal Horák
Adobe Certified Sales Professional - Education
Tel: 585 227 272
Email: obchod@digitalmedia.cz

Distributor pro ČR (společnost AMOS Software spol. s r.o.) není oprávněn prodávat přímo koncovým zákazníkům, tedy ani VUT. Kontakt uvádím jen z důvodů potřeby velmi sofistikovaných dotazů ohledně licencování apod.

AMOS Software spol. s r.o.
Patočkova 61
169 00 Praha 6
tel. 284 011 236
fax. 284 011 212
email: sales@amsoft.cz
http://www.amsoft.cz
 • Smlouva_EUNIS_CZ-Adobe_2018-04 [.pdf]    (Příloha dokumentu je dostupná po přihlášení do systému)