• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

VUT Computer Security Incident Response Team (CSIRT)

Pole působnosti:

Tým CSIRT-VUT je zodpovědný za řešení incidentů v rámci počítačové sítě Vysokého učení technického v Brně.

Adresní prostor pod jeho působností: 147.229.0.0/16, 2001:67c:1220::/46.

Doména pod jeho působností: *.vutbr.cz, *.vut.cz, *.vutbr.net

AS: 197451

Časová zóna: CET (GMT+0100 zimní čas, GMT+0200 letní čas)

Kontaktní informace:

Adresa:

Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1
601 90 Brno

Při hlášení incidentu uveďte:

Informace o incidentech zasílejte e-mailem na adresu pro hlášení incidentů.

  • základní kontaktní informace (jméno a organizaci, e-mail, telefon)
  • IP adresu a typ incidentu
  • hlášení o scannování musí obsahovat část logu obsahující záznamy o útoku
  • Hlášení o spamu nebo viru musí obsahovat kompletní nemodifikovanou hlavičku daného e-mailu, který je považován za spam nebo vir
  • Hlášení phishingu nebo pharmingu musí obsahovat URL a pokud možno i zdrojovou stránku webové stránky
  • Všechna hlášení musí obsahovat časovou zónu, ke které jsou všechny časové údaje.

Zpracování incidentů:

  • Každému příchozímu hlášení je přiřazen unikátní identifikátor a je předán ke zpracování CSIRT týmem
  • Veškerá další komunikace se bude vždy odkazovat na tento identifikátor

Chod CSIRT-VUT zajišťují pověření pracovníci Centra výpočetních a informačních služeb VUT v Brně.