• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Integrátoři informačního systému VUT

Integrátoři fakult a součástí s vlastním informačním systémem zodpovídají za převod mandatorních údajů součásti do Centrální databáze v kompatibilní formě. Integrátoři fakult využívající centrálního studijního systému dohlížejí na správné použití systému, řídí přidělování přístupových práv součásti a reportují CVIS veškeré problémy a chyby.

Integrátoři a jimi pověřené osoby provádí přidělování a vydávání centrálních přihlašovacích údajů VUTLogin/VUTHeslo na vlastní součásti. Integrátoři zabezpečují instalaci FrontEnd uživatelských rozhraní pro zaměstnance součásti pracující s SAP.

Fakulta architektury

Fakulta stavební

Fakulta výtvarných umění

Fakulta chemická

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Fakulta informačních technologií

Fakulta podnikatelská

Fakulta strojního inženýrství

ÚSTAV soudního inženýrství

Centrum sportovních aktivit

Rektorát

Koleje a menzy v Brně

STI (CEITEC)

ICV