• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Eduroam na VUT v Brně

Síť eduroam je akademický roamingový systém poskytující síťovou konektivitu pro své uživatele v připojených organizacích. Přístup je založen na zabezpečené autentizaci v domácí instituci. Další informace o projektu eduroam můžete nalézt na top-level eduroam portálů eduroam.org a národním eduroam portálu  eduroam.cz.

Aktuální seznam správců včetně jejich kontaktů je totožný se seznamem správcu wifi sítí v jednotlivých lokalitách a můžete si jej prohlédnout na této adrese.

Dostupnost a podpora eduroam

Protokol 802.1x, stejně jako síť eduroam jsou v současné době podporovány pouze ve vybraných lokalitách.  V případě, že se do sítě chcete připojovat prostřednictvím 802.1x musítě použít SSID=eduroam. Jako přihlašovací jméno použijete VUT Login nebo Vaše osobní číslo a jako heslo použijte VUT Pin.

Lokality a pokrytí

Jak nakonfigurovat připojení k eduroam

Konfigurace WPA je rozdílná, záleží na dané lokalitě.

Mohu přistupovat do WiFi sítí organizací zapojených do projektu eduroam?

Všichni uživatelé VUT mohou používat WiFi sítě všech organizací zapojených do projektu eduroam. V takovém případě je nutné použít přihlašovací údaje ve formě vutlogin@vutbr.cz a nebo osobní číslo číslo@vutbr.cz (tj. tpoder@vutbr.cz nebo 3303@vutbr.cz). Jako heslo v obou případech je nutné použít VUT PIN.

Adresy a IPv6 provoz

Adresový prostor a podpora IPv6 protokolu se liší v jednotlivých lokalitách.  Pro podprobnější informace kontaktujte správce WiFi sítě v příslušné lokalitě.

Pravidla chování v sítí eduroam

Znění pravidel chování v sítí eduroam je možné nalézt na  této adrese. V síti rovněž platí pravidla provozu počítačové sítě VUT.


eduroam a logo eduroam jsou registrované obchodní známky společnosti TERENA.