• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Pošta

Osoba se vztahem k VUT od 1. 1. 2014 má automaticky účty v cloudových službách Office 365 a Google APPS. Obě tyto cloudové služby mimo jiné poskytují i poštovní služby. Poštovním službám v těchto cloudech říkáme VUTMAIL.

Standardně je vaše příchozí pošta na VUTMAIL směrována do existujících poštovních schránek na fakultách nebo na rektorátě. A pokud nechcete služby aktivně používat, tak nemusíte a nic se pro vás nemění. Tuto výchozí možnost doručování elektronické pošty ale máte možnost změnit v intraportálu VUT​ a naplno tak využít výhod. Pokud si zvolíte jako poskytovatele emailových služeb Microsoft Office 365, Vaše celoškolská VUT pošta bude doručována do služby Microsoft Office 365 online.

Změny nastavení se není třeba obávat. Odesílání emailů a také ostatní aplikace bude možné využívat ve všech cloudových službách bez ohledu na zvolené nastavení.

K VUTMAIL adrese má uživatel automaticky také sadu e-mailových aliasů na dvou výchozích doménách​ (vutbr.cz, vut.cz), které může, ale nemusí využít. Všechny tyto adresy směřují do jednoho VUTMAIL účtu.

To znamená, že pokud si ve svém e-mailovém klientovi nastavíte nový účet vutlogin@vutbr.cz, budou Vám na ni chodit e-maily odeslané na všechny níže uvedené e-mailové adresy. Stejně tak si můžete některý z těchto aliasů nastavit jako adresu odesílatele a pod touto identitou vystupovat v e-mailových komunikacích.

 •  jmeno.prijmeni@vutbr.cz
 • vutlogin@vutbr.cz
 • ​​​​jmeno.prijmeni@vut.cz
 • vutlogin@vut.cz

Poznámky:

 1. Případné konflikty v e-mailových aliasech jmeno.prijemni jsou vyřazeny přidáním pořadového čísla osoby spravedlivě podle začátku vztahu k VUT.
 2. Uživatel může zažádat také o další aliasy.
 3. Pokud osoba změní příjmení, například z důvodu uzavření manželství, automaticky ji vzniká nová sada aliasů a původní jsou zachovány. Jak vutloginy, tak ani aliasy se nerecyklují.
 4. Pokud osobě nevyhovuje stávající vutlogin, může požádat svého systémového integátora o  změnu. Není se třeba obávat negativního ovlivní chování služeb.
 5. Dosavadní e-mailové adresy na fakultách (např. ve tvaru cospravcenapadne@ro.vutbr.cz) nemají, kromě možnosti na ně provést přesměrování, žádnou souvislost s VUTMAIL a cloudovými službami.

V rámci služeb Office 365 je možné využít aplikaci Outlook. Tato služba je dostupná jak v online podobě po přihlášení, tak v balíčku Office 365 určeného pro instalaci na počítač.

Aplikace Outlook v sobě skrývá krom poštovního klienta i kalendář, nástroj pro správu úkolů, kontaktů tzv. lidé informační kanál

OUTLOOK-PoŠTA

Jedná se o klasického poštovního klienta, ve kterém můžete spravovat svoje e-maily. Každý uživatel má přiděleno 50 GB prostoru pro emaily. Zde pobužel neplatí, že prostor je neomezený, podobně jako tomu je u ostatních služeb Office 365.

Jak začít s Outlookem? Navštivte stránky Začínáme s Outlook Web Appem pro Office 365.

Nastavení přijímání VUT e-mailů v poštovním klientovi

Outlook 2016

 1. spusťte Outlook
 2. v levé části horního menu klikněte na SOUBOR
 3. na stránce s informacemi o účtu klikněte na tlačítko Přidat účet
 4. v zobrazeném dialogu nechte automatické nastavení a zadejte své jméno, jako email zadejte vutlogin@vutbr.cz a dvakrát zadejte své VUTheslo
 5. Nastavení proběhne automaticky pomocí funkce autodiscover.
 6. Po úspěšném přidání je nutné postupovat podle doporučení a restartovat aplikaci Outlook.

Poznámky k nastavení Outlook 2016 pomocí autodiscover:

 1. Pro verzi Outlook 2013 je postup obdobný.
 2. Pokud máte v intraportálu VUT​ doručování VUTMAIL pošty nastaveno na Google APPS, pak Vám nebude automaticky nastaven účet Office 365, ale email účet Google APPS. V tom případě ale bude nejspíše nutné  nejprve povolit připojení klientů bez podpory OAUTH2.

Outlook 2013 prostřednictvím POP nebo IMAP a SMTP

 1. podle tohoto uvedeného návodu postupujte pouze pokud z nějakého důvodu preferujete protokoly POP3, IMAP a SMTP, ale ve většině případů je kvůli lepší integraci služeb vhodné pro Outlook použít varintu s protkolem Exchange
 2. spusťte Outlook 2013
 3. v levé části horního menu klikněte na SOUBOR
 4. na stránce s informacemi o účtu klikněte na tlačítko Přidat účet
 5. v zobrazeném dialogu zvolte Ruční nastavení nebo další typy serverů a klikněte na Další
 6. zvolte variantu POP nebo IMAP a klikněte na Další
 7. vyplňte potřebné informace, viz níže a klikněte na tlačítko Další nastavení
  • Jméno: zadejte celé Vaše jméno, toto jméno se bude zobrazovat příjemci u vaší e-mailové adresy
  • E-mailová adresa: tato e-mailová adresa se bude zobrazovat příjemci u položky odesilatele
  • Typ účtu: zde si můžete vybrat mezi POP3 a IMAP serverem (adresa serveru je pro oba stejná)
  • Server příchozí pošty: zadejte adresu outlook.office365.com
  • Server pro odchozí poštu (SMTP): zadejte adresu smtp.office365.com
  • Uživatelské jméno: jedná se o adresu, kterou se přihlašujete do Office 365 (vutlogin@vutbr.cz)
  • Heslo: zadejte heslo, kterým se přihlašujete do Office 365
  • Zatrhněte volbu Požadovat přihlášení pomocí zabezpečeného ověřování hesla (SPA)
 8. klikněte na tlačítko Další nastavení a zkontrolujte, zda je vše nastaveno viz níže, v případě potřeby nastavení upravte
  • záložka Server pro odchozí poštu: zatrhněte variantu Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření a z možností zvolte Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty
  • záložka Upřesnit: zkontrolujte, zda nastavení odpovídá níže uvedeným hodnotám, případně je upravte a klikněte na OK
   • Server příchozí pošty
    • pro POP3: 995
    • pro IMAP: 993
    • zatrhněte volbu: Tento server požaduje šifrované připojení (SSL)
   • Server pro odchozí poštu (SMTP): 587 a typ šifrovaného připojení nastavte na TLS
 9. klikněte na tlačítko Další
 10. proběhlo-li vše v pořádku, klikněte na tlačítko Zavřít a následně klikněte na Dokočit.
   

V případě, že test neproběhl bez chyb, projděte si znovu nastavení účtu popsané v bodě 6 a 7. Správné nastavení Outlooku Vám umožní např. propojení kalendáře a Skypu pro firmy v rámci plánování online schůzek.

Mozila ThunderBird

E-maily je možné přijímat i v prostředí e-mailových klientů nainstalovaných na pc. Postup nastavení je popsán níže:

 1. spusťte Mozilu ThunderBird
 2. v menu Nástroje zvolte Nastavení účtu
 3. rozklikněte menu Akce účtu a klikněte na položku Přidat poštovní účet
 4. v zobrazeném dialogu zadejte: 
  • ​​​​jméno (toto jméno se bude zobrazovat příjemci u vaší e-mailové adresy
  • e-mail (vutlogin​@vutbr.cz) 
  • heslo (VU​Theslo)​
 5. ​klikněte na tlačítko Pokračovat
 6. ​zadejte adresy poštovních serverů (POP3 nebo IMAP, SMTP), porty a SLL

Nastavení POP3:

  • Server name:        outlook.office365.com
  • Port:                      995
  • Metoda šifrování: SSL

Nastavení IMAP:

 • Server name:        outlook.office365.com
 • Port:                      993
 • Metoda šifrování: SSL

SMTP:

 • Server name:        smtp.office365.com
 • Port:                      587
 • Metoda šifrování: TLS​
Po úspěšném nastavení klikněte na tlačítko Hotovo.​​​

Jak nastavit přijímání e-mailů mimo doménu vutbr.cz, nebo vut.cz?

Můžete si přidat až 5 e-mailových účtů. Postup je následující:

 1. ​v pravé horní části okna klikněte ikonu ozubeného kolečka (nastavení)
 2. klikněte na položku Možnosti
 3. v pravém menu rozklikněte sekci Pošta, klikněte na sekci Účty a zvolte položku Připojené účty

Nový účte přidáte kliknutím na ikonu +. Zadejte e-mailovou adresu a heslo a klikněte na Ok.

Kalendář

Naplánujte si schůzky a důležité události pěkně přehledně. Díky online přístupu budete mít vše na všech svých zařízeních s Office aktuální. 

Vytvářet můžete jak soukromé kalendáře, tak kalendáře sdílené s Vašimi kolegy v organizaci. Nejste-li zkušení uživatelé, projděte si nápovědu věnující se práci a správě kalendáře​.
Po spuštění aplikace se zobrazí hlavní okno, ve kterém můžete své události a kalendáře dále spravovat.

Nejčastější dotazy:

Zde najdete všechny kontakty a adresáře nastavené pro VUT. 

Nejčastější dotazy:

Úkoly

Úkoly slouží ke sledování věcí, které máte udělat, ale nechcete je zadávat do kalendáře.

Nejčastější dotazy:

Popřípadě navštivte stránku věnující se úkolům.

Info kanál

Slouží k zobrazení informací týkající se osob a Vámi sledovaného obsahu. Může se jednat o upozornění na aktivitu Vašich spolupracovníků, příspěvky či reakce na fórech, změny obsahu či nově vzniklé projekty, weby, dokumenty a podobně.​