• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Historie

1959
Zřízena Laboratoř počítacích strojů (LPS) rozhodnutím rektora při katedře matematiky FS VUT v Brně, vedené Prof. Dr. J. Brejchou, CSc. za podpory tehdejšího děkana fakulty Prof. Ing. A. Němce. Prvním vedoucím se stal J. Vlach, prom. mat., od něhož vyšel první impuls k celé akci. Na nové pracoviště dále přešli Dr. M. Fendrych, CSc. a Dr. Ing. J. Nedoma, CSc.. Skupina využívala při své práci nejdříve počítače instalované v Praze, a to hlavně sovětský počítač URAL 1 na ministerstvu chemického průmyslu.

1961
Ve dnech 21.- 26.7. uvedl Ing. Schorm, pracovník firmy Eurocomp v Mindenu ve SRN do zkušebního provozu malý samočinný počítač LGP – 30 (první SAPO na celé Moravě). Byla zřízena samostatná Laboratoř počítacích strojů, která se stala pracovištěm FS. Laboratoři byly přiděleny místnosti ve dvorním traktu objektu VUT na tehdejší tř. Obránců míru. 1. 11. jmenován vedoucím prof. Dr. Miloš Zlámal, DrSc. (v letech 1963 – 1989 ředitel LPS / OVC). Od dubna 1962 je již počítač plně vytížen.

1966
Začátkem ledna zahájil zkušební provoz malý SAPO MINSK 22. Na výstavě INKOMEX 66 byl zakoupen švédský střední SAPO DATASAAB D 21 (jeho uvedení do provozu na podzim 1966 tvoří mezník v dosavadní činnosti pracoviště).

1972
Československý počítač TESLA 200.

1992
Rozhodnutím rektora č. 59 ze dne 1.4.1992 byla na období od 1.4. do 31.8.1992 vyhlášena reorganizace OVC VUT v Brně, která zahrnovala:

 • ukončení provozu počítače EC 1045,
 • změnu úkolů a návazné snížení stavu pracovníků,
 • změnu názvu.

Základní fáze vývoje

Následující historie schematicky popisuje základní fáze vývoje CVISu. Každá fáze je charakterizována rokem a odpovídajícím počítačem a informačním systémem.

 • 1962 LPG-30 (Eurocomp)
 • 1967 SAAB, MINSK 22
 • 1971 TESLA 200 (disks, database systems)
 • 1977 Extended version of TESLA 200 (multi-task disk system; languages FORTRAN, PASCAL)
 • 1984 EC 1045, ADT (operating system DOS)
 • 1988 PMD, SaPi, IQ151, PC
 • 1990 DEC - ULTRIX, Hewlet Packard - HPUX (Internet) Lokální počítačová síť s Novell Netware serverem
 • 1994 Power Challenge Silicon Graphics (multi-processor parallel programming)
 • 1995 POWER Challenge L (8xCPU R10000/200 MHz, RAM 1024 GB, HD 8x9GB), architektura Challenge Power, počítačová síť s Windows NT serverem, připojení k síti ATM 155 Mb/s
 • 1996 Založení sítě CESNET
 • 1998 SGI - ORIGIN 200 (2xCPU R10000/225 MHz, RAM 1024 GB, HD 52GB), architektura S2MP
 • 2000 Aplikační server založený na technologii Citrix MetaFrame
 • 2001 SGI - ORIGIN 3400 (4x-32x CPU 400 MHz, RAM 4096 GB, HD 18GB+3x73GB), NUMAflex
 • 2002 Založení Centrální databáze VUT na SGI, Informační systém Apollo
 • 2003 Implementace ekonomického systému SAP. Elektronická přihláška na VUT
 • 2004 Nový web VUT, Servery DELL PowerEdge 2600, 16GB RAM, ??? HDD
 • 2005 Převzetí sítě KolejNet, správa 7000 přípojek studentů
 • 2006 Spuštění celoškolského e-learningového systému Moodle
 • 2007 Zavedení elektronického podpisu VUT s certifikáty CA CESNET. FEKT používá od akad. roku 2007/2008 centrální systém.
 • 2008 Implementace standardů ECTS pro Informační systém VUT
 • 2009 Nové datové centrum Kounicova
 • 2010 Spuštění nového internetového portálu VUT, implementace IPv6

Historie vedení

1961 - 1989 prof. RNDr. Miloš Zlámal, DrSc.
vedoucí, od 1963 ředitel LPS/OVC
1989 - 1990 doc. RNDr. Miroslav Fendrych
pověřen vedením OVC
1990 - 1991 doc. RNDr. Jan Dvořák, CSc.
ředitel
1991 - 1995 Ing. Ludvík Kania
pověřen řízením, od roku 1992 ředitel
1996 - 2002 Ing. Vítězslav Křivánek
ředitel
2002 - dosud Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D., MBA
ředitel