Ing. Tomáš Mauder, Ph.D.

Ing. Tomáš Mauder, Ph.D.

Manažer transferu technologií FSI

telefon: +420 5 4114 3252
e-mail: mauder@fme.vutbr.cz

adresa: FSI - Technická 2, Brno 61669
kancelář: A2/301

S čím Vám může pomoci: Tomáš Mauder pomůže všem zaměstnancům Fakulty strojního inženýrství, kteří mají dotaz vztahující se k procesu komercializace výzkumného výsledku.